Skip to Content

Admisión 2018/ 2019

 2018-2019

O xoves 01/02/2018 comeza o procedemento de admisión para os centros adscritos ao IES David Buján.

Neste período os pais/nais ou titores legais do alumnado interesado destes centros adscritos deben presentar o formulario normalizado (ED550A) no seu centro de orixe ou ben rexistrarse na aplicación «admisionalumnado» .

Este ano como novidade se permitirá tamén a presentación das solicitudes de reserva a través da aplicación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, por parte das familias.

O alumnado de centros non adscritos interesado en cursar estudos neste centro deberá agardar ao período do 01/03/2018 ao 20/03/2018 para formalizar a súa solicitude, xa neste centro. En ningún caso este alumnado deberá formalizar no período anterior a súa solicitude no seu centro adscrito xa que incurriría nunha duplicidade e a súa solicitude quedaría excluída en ambos os dous centros (o adscrito e o de nova solicitude).

As solicitudes de admisión presentaranse:

 

Normativa

Oferta de postos escolares

Calendario admisión 2018

Listaxe definitiva de alumnado procedente de centros adscritos (1º ESO)

Listaxe definitiva de alumnado procedente de centros adscritos (1º BAC) (inclúe renuncias )

Listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas(solicitudes admisión)(24/04/2018)

NOTAS:

1) O prazo de reclamacións é de cinco días hábiles a partir do día seguinte da data de publicación. (Do 25 de abril  ao 3 de maio  ambos os dous incluídos)

2) Nas listaxes de admisión de 1º ESO débese lembrar que seis prazas son reservadas para alumnado con Necesidades Eduativas Especiais.Este é o motivo polo que os admitidos non seguen a correlación da listaxe. De non cubrirse adxudicanse polo procedemento ordinario.

3) No número de prazas ofertadas inicialmente para 1º ESO reduciuse unha debido á incorporación a un dos colexios adsctritos dun alumno procedente do estranxeiro.

4)Os solicitantes poden acudir á administración do centro a consultar a puntación desglosada dos criterios do baremo.

 

Listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas(solicitudes admisión) (10/05/2018)

NOTAS:

1) Nas listaxes de admisión de 1º ESO débese lembrar que seis prazas son reservadas para alumnado con Necesidades Eduativas Especiais. Neste caso houbo dúas solicitudes por esta quenda que entran de oficio e as outras catro prazas asígnanse polo procedemento ordinario.

2) Os desempate do alumnado e as correspondentes ordenacións foron resoltos segundo  a maior puntuación nos distintos apartados do baremo, na orde que especifica a convocatoria e pola prioridade das letras do sorteo público e que figuran en ditas listas.

3) O alumnado non admitido seguirá o proceso de admisión que agora corresponde á Comisión de Escolarización de Cambre e dependente da Inspección Educativa (podendo optar a prazas non cubertas debido a baixas, non promoción do alumnado de 6º primaria con reserva de praza,... ou asignación dunha praza nas seguintes opcións demandadas ou en último caso de oficio).

4) Contra estas listaxes definitivas, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O.U., da Coruña no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da súa publicación.

 


page | by Dr. Radut