Skip to Content

Documentación Covid-19

 

Curso 2021/2022: Documentación relacionada coa adaptación lectiva ao contexto Covid-19

Anexo IV. Plan de adaptación ao contexto Covid-19

Protocolo de Adaptación ao contexto Covid-19. Versión 01/10/2021

Plan de continxencia

Protocolo de Adaptación para a Biblioteca

Protocolo de Adaptación ao contexto Covid-19. Versión 06/07/2021

Curso 2020/2021: Documentación relacionada coa adaptación lectiva ao contexto Covid-19:

Protocolo de Adaptación ao contexto Covid-19 Versión 04/11/2020

Anexo 5. Plan de Adapación á situación Covid-19

ANEXOS ao Plan de Adaptación á situación Covid-19:

- Protocolo Biblioteca

- Protocolo Laboratorios

- Protocolo Aulas de informática

- Punto 13. Identificación de espazos para asignar grupos (plano)

- Punto 19 e 20. Asignación de tarefas e distribución horaria do persoal de limpeza

- Punto 22. Cadro control de limpeza aseos

- Punto 12. Situación de pupitres

- Punto 23. Checklist ventilación das aulas

 

Plan de acollida e benestar emocional

Plan de continxencia

Presentación de Normas básicas de organización e funcionamento curso 2020/2021

Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos

Resolución conxunta do Plan de continxencia ante peches (02/11/2020)

Anexo I do Plan de continxencia (02/11/2020)

Protocolo de prevención da transmisión da Covid-19 nas actividades extraescolares

Ampliación das NOFC en situación de actividade lectiva non presencial  

Modificación das NOFC para o curso 2020/2021 en adaptación ao contexto do protocolo Covidpage | by Dr. Radut