Skip available courses

Available courses

Materias para traballar a  materia "Investigación e tratamento da información".
Neste espazo daranse a coñecer os recursos dispoñíbeis e as actividades que realiza a Biblioteca do IES David Buján.
Nesta aula virtual introduciremos os datos recollidos da Estación Metereolóxica situada no noso instituto.
Virtual class done to upload data from our Weather Station.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.


Materiais de 2º de bacharelato para a materia de Xeoloxía
A bioloxía e a xeoloxía vistas mais alo do aula: traballos, cadernos de autoavaliación, vídeos, esquemas e as presentacións da clase nun arquivo.

Caderno de traballo dos alumnos/as de 2º de bacherelato

Recursos dirixidos ao alumnado desta materia.

Cultura Científica (Optativa de 1º Bacharelato)

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
1º ESO. Bilingual Section English
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Neste curso poderás atopar máis recursos para a materia de Bioloxía e Xeoloxía de 3º da ESO: presentacións, vídeos animacións e cuestionarios que che permitirán nalgúns casos repasar e noutros ampliar os teu coñecementos sobre a unidade.

Recursos para a materia de Economía 4º ESO

Recursos para a materia de Fundamentos de Administración e Xestión.

Materiais para a materia de Economía de 1º bacharelato.

Recursos complementarios para o alumnado de Economía da Empresa de 2º Bacharelato.

Recursos de lingua galega para 2º ESO.
Materiais de aula e complementares para a materia de Lingua galega e literatura de 2º de bacharelato
Recursos de lingua galega para 1º ESO.

Material and resources of the bilingual section Mathematics 2nd year

Recursos y actividades complementarias del curso de Matemáticas B de 4ºESO.

Materiais e recursos da materia Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

(Actualizada ao novo currículo da LOMCE)

Materiais complementarios para a aula.

Materiais da aula de Lingua Castelá e Literatura: esquemas, textos imaxes, instrucións, etc.

Temas, esquemas, textos e outros materiais para a clase.
Recursos de Relixión para o alumnado de 2º bacharelato.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

A quick review of tenses learnt in 3 eso

actions in the middle of happening.

actions in the middle of happening

Recursos de inglés como reforzo da materia de 4º eso.

Curso creado como tarefa do PIALE 2018

Curso para o grupo 2 de Física de 2º de bacharelato

Curso 2018/2019

Resources and materials for physics and chemistry
Resources and materials for physics and chemistry

Recursos para o alumnado de Física e Química 1º bacharelato.

Recursos para a química de 4º

Actividades de reforzo para 3º de ESO.

Recursos e materiais.

Bienvenidos al aula virtual de la materia de Física y Química de 1º de Bachillerato para el curso 2016/17. Aquí podréis encontrar los apuntes que necesitaréis para estudiar así como también diferentes recursos con los que completar, profundizar y ampliar vuestros conocimientos en esta materia. 

Recursos de interés xeral para alumnado e profesorado de Física e Química.

Materiais de utilidade para o alumnado da materia de Química en 2º de Bacharelato.

Materiais para o alumnado de Química de 2º bacharelato.
Esquemas e outros materiais para a clase.
Apuntes e exercicios da materia.
Presentación tema población
MATERIAIS PARA ARQUITECTURA

Materiais Curriculares de Xeografía.

Desenvolvemento do pensamento kantiano

Desenvolvemento do tema quinto do programa de segundo de bacharelato segundo as indicacións das PAU

Concurso de temática clásica
Apuntes y Trabajos de EF para 1º Bachillerato
Apuntes  y trabajos 4º ESO
Apuntes y Trabajos de Educación Física para 3º ESO

Apuntes y trabajos de EF de 2ºESO
Apuntes y fichas de trabajo
Grupo TICS1-BAC1 (A-B): clase mércores (9:20) e xoves (11:20) en aula INFO-A
Apuntes, actividades e prácticas de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (1º Bacharelato A,B)
Grupo TICS2-BAC1 (C): clase mércores (9:20) e xoves (11:20) en aula INFO-C

Apuntes, actividades e prácticas de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (1º Bacharelato C)


Grupo TICS3-BAC1 (A,B,C): clase luns (11:20) e mércores (12:30) en aula INFO-A

Apuntes, actividades e prácticas de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (1º Bacharelato A,B,C)


Informática. 4º ESO I

Grupo 1. Clases os luns (13:20), martes (12:30) e os xoves de 10:30.
Aula de Informática A
Informática. 4º ESO II - PDC

Grupo 2 (PDC). Clases os luns (9:20), mércores (13:20) e venres (11:20).
Aula de Informática A
Documentos de interés compartidos por los proyectos europeos
Materiais de apoio para o estudo da lingua e a literatura gregas de 2º de Bacharelato
Recursos e actividades para o estudo da materia de Grego I
Módulos de Acceso a ciclos:

Módulo Científico-Tecnolóxico
Módulo MatemáticoÁmbito Científico-Tecnolóxico

ESA e PCPI-2
Documentos e instrumentos de axuda para a atención ao alumnado con NEAE.
Todo sobre a orientación vocacional do alumnado

Actividades para as titoras e titores para desenvolver na sesión de titoría coas alumnas e alumnos do grupo.

Materiais de apoio para Educación Plástica e Visual 1º ESO

Materiais de apoio para Educación Plástica e Visual 3º ESO

Materiais de apoio para Educación Plástica e Visual 4º ESO
Apuntes e Actividades para Debuxo Artístico 1º Bacharelato
Materiais de apoio para debuxo técnico 1 Bacharelato
Materiais de apoio Debuxo Técnico 2 Bacharelato

Skip novedades do sitio

Novedades do sitio

(No news has been posted yet)