Skip to Content

Novas portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 13 horas 33 min

Alumnado de seis centros educativos recibe os premios Eduemprende Idea

Ven, 15/12/2017 - 07:42
Resumo:  Convocados polas consellerías de Educación e de Economía, teñen como obxectivo impulsar a cultura emprendedora entre os máis novos Os gañadores poderán acceder a un espazo nalgúns dos 26 viveiros de empresa que existen en centros educativos de Galicia Idioma Gallego

Os conselleiros de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez; e de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde; fixeron hoxe entrega dos premios do concurso Eduemprende Idea, co que se busca estimular o emprendemento entre os máis novos. Alumnas e alumnos dun total de seis centros educativos recibiron estes galardóns, que a Xunta de Galicia convoca anualmente entre o alumnado matriculados nas ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño sostidas con fondos públicos. Desde que se comezaron a convocar estes premios, no ano 2015, presentáronse ás tres convocatorias un total de 91 proxectos, o que proba o éxito da iniciativa. Ademais, cómpre salientar que o proxecto co 1º premio na convocatoria de 2015 na modalidade B, BAIAVENTURA, acaba de constituírse como empresa e outros están traballando para a súa constitución.

Román Rodríguez explicou que con convocatorias como esta o Goberno galego demostra o seu compromiso coa cultura emprendedora desde a base do sistema educativo, con actuacións que estimulan a participación activa do alumnado no deseño de iniciativas innovadoras e creativas. Así mesmo, comprometeuse a seguir traballando nesta liña, tanto no sistema educativo non universitario como na propia Universidade, con sinais como a posta en marcha do primeiro Grao de Emprendemento dunha universidade pública en España.

O conselleiro de Educación quixo agradecer aos docentes a súa implicación e apoio aos alumnos en certames como o Idea, así como felicitar aos estudantes polo talento plasmado nos proxectos galardoados. “Demostrastes que, cun duro traballo a base de constancia, fostes quen de transformar as vosas paixóns nun modelo de negocio, que pode chegar a ser... o voso medio de vida”, dixo. “Todo conflúe no círculo: persoas, ideas e talento; os elementos esenciais para mellorar e innovar, en calquera ámbito”, rematou.

Pola súa banda, o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, tras destacar o esforzo levado a cabo polo alumnado para crear algo diferente e apostar “polo verdadeiro sentido da innovación”, sinalou a importancia da formación tanto para conseguir un contrato laboral como para emprender. Neste senso, referiuse aos cambios que a tecnoloxía dixital está a levar a cabo no modo de traballo das fábricas e as empresas apostando neste ámbito por unha cualificación especializada e adaptada á demanda do tecido produtivo.

Conde, así mesmo, explicou aos alumnos que a Xunta conta con diversas ferramentas para consolidar o camiño dos novos empresarios como as axudas para aos autónomos para iniciar a actividade (apoios de 4.000 euros para menores de 30 anos); os apoios para a contratación indefinida de traballadores (de entre 3.000 e 14.000 euros); o asesoramento do Igape; ou os espazos de coworking para madurar os proxectos que se desexan poñer en marcha.

Dúas modalidades

A convocatoria consta de dúas modalidades, A e B, dirixidas ao alumnado de ciclos de grao superior e de grao medio, respectivamente. En ambas as dúas o primeiro premio será de 3000 euros, o segundo de 2000 e o terceiro de 1000. Ademais, todos os galardoados poderán incorporarse  a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e recibir asesoramento técnico do IGAPE.

Na modalidade A o primeiro premio foi para o proxecto Eficonter, realizado por Juan Bautista Gracia Villalva, Alberto Ortiz Abas e Joshua Axel Pysar, do CIFP Someso (A Coruña); o segundo para Emega, S.L.N.E., desenvolvido por Jon Jhonn Alonso Aramburu e Néstor Soto Barreiro, do IES Luís Seoane (Pontevedra); e o terceiro para Plantación ecolóxica de Arándanos, un traballo de Almudena González Pardal e Tatiana Vázquez Alfaya, do CIFP A Granxa (Ponteareas).

No caso da modalidade B, o primeiro premio fai para José Manuel Abella Rivera, Jesús López Ramos e Rubén López Sánchez, polo proxecto Electricall, S.N.L.E, do IES Calvo Sotelo (A Coruña); o segundo foi para Lorena Láuzara Sánchez, Lara Medín Caramés e Iván Brea Liste, do CPR Nebrija Torre de Hércules (A Coruña), polo traballo Ihelpu, S.L.; mentres que o terceiro o recibiron Mª José Pinagorte Cedeño, Tony Manuel Búa Benítez, Antonella Franco e Irene Fandiño Parrado, do CIFP Compostela, polo proxecto Encontros, S.L.N.E..

Iniciativas galardoadas

Os primeiros premios do certame foron para proxectos de cooperativa e dunha aplicación móbil. Así, o da modalidade A, Eficonter é unha idea de cooperativa galega de traballo asociado de restauración de contedores marítimos para construcións modulares tanto temporais como permanente, que se encargaría de todas as fases do proceso produtivo, adaptándose ás necesidades do cliente. O proxecto segue as liñas da economía circular promovida pola UE, como unha alternativa ao sistema lineal actual, na que os produtos non se reutilizan unha vez finalizada a súa vida útil, evitando así un colapso no mercado. No caso da modalidade B, Electricall, S.N.L.E. é unha idea para a creación dunha aplicación en móbil para busca de profesionais, con rapidez e comodidade, na súa zona máis próxima. Dentro desta aplicación inclúese o desenvolvemento dun produto electrónico I+D+i, Electrosnail, que a través dun Kit de pastor eléctrico intelixente serviría para escorrentar caracois das plantacións

Na modalidade A o segundo premio foi para Emega, S.L.N.E., un proxecto de venda, instalación, mantemento e abastecemento de puntos de carga para coches eléctricos; mentres que o segundo da modalidade B levouno Ihelpu, S.L.; un traballo de desenvolvemento de produtos tiflotécnicos para persoas con discapacidade visual a través dunha aplicación cun lector de código de barras que facilitaría a descrición con voz das características dos diferentes produtos destinados á cadeas de téxtil, produtos alimenticios e museos.

O terceiro premio foi, na modalidade A, para Plantación ecolóxica de Arándanos, que inclúe a explotación, xestión e comercialización da mesmas; mentres que o gañador na modalidade B foi Encontros, S.L.N.E., un proxecto para a creación dun servizo de actividades de ocio dirixido a persoas maiores de 60 anos, con actividades como cerámica, cestería, sendeirismo ou karaoke.

Rede de viveiros

O galardón ofrece ao alumnado a posibilidade de acceder a un despacho da rede de viveiros de empresa que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Educativa ten instalada en 26 centros educativos, e nos que se ofrece un espazo de balde para que os titulados emprendan o seu primeiro proxecto de empresa apoiados por asesoramento técnico tamén gratuíto.

En concreto, a Rede de Viveiros de Empresa en Centros Educativos compóñena os CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel (Ourense), A Farixa (Ourense), A Granxa (Ponteareas), A Xunqueira (Pontevedra), Ánxel Casal - Monte Alto (A Coruña), As Mercedes (Lugo), Compostela (Santiago), Coroso (Ribeira), Ferrolterra (Ferrol), Manuel Antonio (Vigo), Paseo das Pontes (A Coruña),  Politécnico de Lugo, Politécnico de Santiago, Porta da Auga (Ribadeo), Portovello (Ourense), Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol), Someso (A Coruña), Valentín Paz Andrade (Vigo); e os IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa), de Fene, García Barbón (Verín), Luís Seoane (Pontevedra), Montecelo (Pontevedra), Ricardo Mella (Vigo), Universidade Laboral (Culleredo) e Laxeiro (Lalín).

Premios autonómicos eduemprende Formación Profesional inicial Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Alumnado Centros
Categorías: departamentos

DELF escolar en Galicia para o curso 2017/2018

Ven, 15/12/2017 - 06:45
Idioma Gallego

Información relativa ás probas do DELF escolar na Comunidade Autónoma de Galicia ao abeiro do convenio de colaboración asinado entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Servizo de Cooperación e de Acción Cultural da Embaixada de Francia en España.

Ficheiro:  Circular DELF escolar Galicia curso 2017/2018. Anexo I: Solicitude de inscrición Tema:  Lingua estranxeira Programas e plans Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do Profesorado Servizo de Ordenación, Innovación e Orientación Educativa Colectivo:  Profesorado Alumnado Familias Centros Sección:  Boletín Portada de boletín Linguas estranxeiras
Categorías: departamentos

Máis das tres cuartas partes dos titulados en másteres do SUG volverían cursar este estudos

Xov, 14/12/2017 - 08:00
Resumo:  O estudo da inserción laboral dos egresados destas ensinanzas no curso 2011/12 confirman a tendencia á alza na satisfacción do alumnado coas titulacións e da súa empregabilidade Idioma Gallego

O secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, participou hoxe na presentación do Estudo da inserción laboral dos titulados en Másteres no Sistema universitario de Galicia 2011-2012, un informe elaborado pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) cunha mostra de 1907 persoas, que representa case o 70% dos que cursaron esas ensinanzas nese ano. Cómpre lembrar que Galicia é pioneira neste estudo, que é ademais referente de rigor e calidade polo número de preguntas e pola poboación alcanzada. Na presentación participaron tamén a presidenta da ACSUG e o seu director, Mª Patrocinio Morrondo e Eduardo López, respectivamente.

Segundo o informe, a satisfacción cos másteres do Sistema Universitario de Galicia (SUG) continúa incrementando. De feito, máis das tres cuartas partes (o 77,3%, fronte ao 73,3 do estudo anterior) dos enquisados volverían realizar o máster. Ademais, un 43,8% dos titulados está bastante ou moi de acordo coa boa consideración do máster no ámbito laboral, o que supón a mellor valoración dos tres estudos realizados. Esta porcentaxe incrementouse desde o 39,6% dos titulados que opinaba o mesmo no estudo anterior.

Maior especialización

O motivo máis destacado para realizar estudos de máster é, un ano máis, complementar a formación académica para obter unha maior especialización no mercado de traballo, ampliar as saídas laborais e acadar un maior desenvolvemento profesional, cunha porcentaxe do 63,7% para o total do SUG. Este motivo tamén era o maioritario no estudo correspondente aos titulados no curso 2010/11, aínda que a porcentaxe  que o sinalaba era un 6,1% menor. Complementar a formación académica previa para realizar o doutoramento e dedicarse á investigación sitúase como segundo motivo en importancia, cun 31,9%, seguido dun 15% de titulados que afirmaron que o máster era preciso ou obrigatorio para o seu futuro emprego ou perspectiva laboral (profesores de secundaria, avogados, etc).

En calquera caso, o 63,6% dos enquisados xa traballaban con anterioridade á realización do máster. Deles, a maioría (60,9%) simultaneou o traballo máster, o 10,3% deixou o traballo para cursalo e o 28,8% que traballara antes do posgrao non tiña emprego no momento de comezalo. No caso do 36,5% que non traballaba nunca antes divídese entre o 10,1% que buscou emprego pero non o atopou e o 26,4% que nin sequera o buscou.

Mellora da empregabilidade

En canto á empregabilidade unha vez rematado o máster, un 93,3% dos titulados traballaron nalgún momento desde que remataron, porcentaxe que se divide nun 77% que o facía no momento da enquisa (un 4,2% máis ca no estudo previo) e un 15,7% que non tiña emprego nese momento pero que si o tivo nalgún desde que rematou o máster. Só un 8,1% non atopou emprego despois de rematar.

O tempo medio que tardaron os enquisados en atopar o seu primeiro traballo despois de rematar o máster foi de 7,71 meses. Dos titulados que atoparon emprego tras estes estudos, máis dun 40% atopárono en menos de tres meses tras a finalización deste, e un 58,5% fixérono no prazo máximo de seis meses. Estas dúas porcentaxes melloran de xeito importante os resultados obtidos no estudo correspondente ao curso 2010/11, no que o 26,8% e o 46,4% dos titulados atopaban emprego en menos de tres e seis meses respectivamente. Ademais, tamén se reduce a porcentaxe de titulados aos que lles levou máis dun ano atopar emprego en case un 20%, que pasa do 35,6% do estudo previo a un 16,7% no actual.

En canto á modalidade de contratación, o maioría traballa (87%) por conta allea e o 13% por conta propia. Dentro dos titulados que traballan por conta allea, a práctica totalidade, un 99,5%, cotiza á Seguridade Social, dos cales o 40% conta cun contrato fixo, mentres que o 45,7% ten un contrato de tipo temporal, un 8,6% son bolseiros e un 5,5% ten un contrato en prácticas.

No referido ao lugar de traballo, a gran maioría dos titulados traballaba en Galicia, o 86,2% no momento da realización da enquisa, mentres que 11,3% o facía no resto de España e o 2,5% facíao fóra de España (a maior parte en países da Unión Europea).

Mellora do salario

O salario medio da poboación titulada en másteres no SUG é de 1203,75 euros, o que significa unha mellora media de 125,99 euros respecto do soldo que tiñan antes de cursar o posgrao. Case un 60% dos enquisados percibe un salario mensual neto situado entre os 601 e os 1.400 euros, un 14,2% sitúase entre os 1.401 e os 1.800 euros, un  11,4% gaña máis de 1.800 euros mensuais e un 10,6% cobra 600 ou menos euros, porcentaxe que se pode deber á cantidade de empregos a tempo parcial.

Máster Universidade Secretaría Xeral de Universidades Alumnado
Categorías: departamentos

O IES de Foz pecha o ciclo de xornadas organizadas para poñer en valor o potencial formativo en materia de hostalería

Mér, 13/12/2017 - 14:26
Resumo:  O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, participou hoxe no oitavo e último encontro ‘Formados e Profesionais’, que reuniu a blogueiros e xornalistas para darlles a coñecer o traballo que realizan alumnos e profesores neste instituto A xornada incluíu un almorzo buffet saudable, unha cata de café, demostración sobre infusións, un aperitivo e un menú degustación, todo elaborado por alumnado do centro Idioma Gallego

O IES de Foz pechou hoxe a oitava e última xornada do ciclo “Formados e Profesionais”, unha iniciativa posta en marcha pola Consellería de Educación co fin de dar a coñecer e poñer en valor o traballo que desenvolven tanto docentes como alumnos dos oito centros que integran a Rede de Hostalería de Galicia, entre os cales se atopa o instituto de Foz.

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, clausurou hoxe o devandito ciclo coa asistencia a unha comida de traballo con menú degustación elaborado polos alumnos do ciclo superior de Cociña e servidos polos estudantes do ciclo medio de Servizos deste instituto. Ao acto tamén asistiu o director xeral de Educación, FP e Innovación Educativa, Manuel Corredoira. A xornada contou ademais coa presenza dun grupo de blogueiros e xornalistas especializados que puideron comprobar in situ o labor que realizan os alumnos das familias profesionais de Hostalería, e difundilo a través das novas canles de comunicación que ofrecen as redes sociais.

O encontro comezou a primeira hora da mañá cun almorzo buffet saudable; e a media mañá realizouse unha cata de café ofrecida polos alumnos do ciclo superior de FP Dual de Dirección de Servizos e Cociña. Os asistentes puideron gozar tamén dunha visita guiada ás instalacións do centro, que incluíu a aula demostración de cociña (coa demostración ao vivo de elaboración de pasta fresca), a aula de cociña onde se elaboran os menús escolares que se serven no comedor do instituto, e rematou coa cata dun menú degustación para todos os invitados.

Ciclo FP Dual de dobre titulación

No que atinxe ás ensinanzas de FP do eido da Hostalería, o IES de Foz ofrece un ciclo Básico de Cociña e restauración, os ciclos medios de Cociña e gastronomía, e de Servizos en restauración; o ciclo superior de Dirección de Cociña; e por primeira vez neste curso o ciclo superior de FP Dual de dobre titulación en Dirección de Servizos de restauración e Dirección de Cociña, unha titulación de nova implantación que ademais de no IES de Foz, tan só se imparte no CIFP Carlos Oroza (Pontevedra) e no CIFP Paseo das Pontes (A Coruña).

Os centros da Rede

Esta iniciativa arrancou o pasado mes de abril no IES Vilamarín (Ourense), e posteriormente tivo lugar no CIPF Paseo das Pontes (A Coruña), no CIFP Carlos Oroza (Pontevedra),  no CIFP Compostela (Santiago), no IES Sanxillao (Lugo), no IES Fraga do Eume (Pontedeume) e no CIFP Manuel Antonio (Vigo).

En todos eles ofrécese un almorzo, un aperitivo e unha comida elaborada polo alumnado do centro, e faise un percorrido guiado e realizarase un coloquio entre todos os participantes na sesión. Polo tanto, búscase amosar as instalacións e recursos que teñen os principais centros de FP galegos de Hostalaría, que se fai neles e, da man dos chefs convidados, a onde se pode chegar tras cursar estes estudos.

Este proxecto pioneiro conta, ademais, cun sitio web (http://www.edu.xunta.es/fp/rede-fp-hostalaria) no que se ofrece información e orientación sobre os centros da Rede creada en 2014, a súa oferta formativa e o conxunto de servizos que se brindan ás empresas. Para a propia comunidade educativa o web serve como punto de acceso único ás ofertas de emprego, ao emprendemento ou as mobilidades. O obxectivo é achegar a FP á empresa, dando resposta ás demandas do sector e transferíndolle o coñecemento adquirido en centros innovadores.

Un espazo vivo e dinámico

A Rede galega de FP de hostalaría foi creada en 2014 pola Consellería de Cultura e Educación co fin de enmarcar os 8 centros públicos da nosa Comunidade especializados nesta familia profesional co fin de crear un espazo vivo e dinámico de intercambio de experiencias e de innovación. Desta forma procúrase, ademais, impulsar a calidade de actividades produtivas estratéxicas para Galicia como son as de Restauración, Aloxamento e Servizos, estreitamente vencelladas ao turismo, eido tamén de significativa importancia no desenvolvemento económico desta terra.

A rede está composta polos CIFPs Paseo das Pontes (A Coruña), Compostela (Santiago), Carlos Oroza (Pontevedra) e Manuel Antonio (Vigo); e polos IES Fraga do Eume (Pontedeume), de Foz, Sanxillao (Lugo) e de Vilamarín (Ourense).

Xornadas Formación Profesional inicial Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Centros
Categorías: departamentos

A nova edición de Nadal en Rede levará actividades a máis de 40 concellos

Mér, 13/12/2017 - 14:22
Idioma Gallego Resumo:  O secretario xeral de Política Lingüística presentou hoxe a sexta edición do programa da Rede de Dinamización Lingüística que ofrecerá concertos, contacontos e recursos dixitais para festexar o Nadal en galego A sexta edición do programa de dinamización lingüística Nadal en Rede levará actividades a 41 concellos da Rede de Dinamización Lingüística (RDL) da Xunta de Galicia e porá á disposición de toda a cidadanía recursos dixitais para galeguizar os principais motivos do Nadal. O Pazo de San Roque acolleu hoxe pola mañá a presentación, na que o secretario xeral, Valentín García, estivo acompañado por algúns dos artistas encargados das cinco propostas que chegarán aos concellos desde este mesmo sábado, 16 de decembro, ata o vindeiro 7 de xaneiro. “En decembro chega un ano máis Nadal en Rede para animar a cidadanía a desfrutar do tempo de ocio con propostas pensadas para estas datas e baseadas nos contos, na música e nas figuras típicas coma o Apalpador ou os Reis Magos”, destacou o secretario xeral. Chegarán da man de Uxía, de Senén Vaamonde e da Roda, de María do Ceo, de Fantoches Baj e dos Bolechas. Os Bolechas. Un conto de Nadal Desde hai 7 anos, Os Bolechas percorren Galicia grazas á colaboración de Gadis,

A sexta edición do programa de dinamización lingüística Nadal en Rede levará actividades a 41 concellos da Rede de Dinamización Lingüística (RDL) da Xunta de Galicia e porá á disposición de toda a cidadanía recursos dixitais para galeguizar os principais motivos do Nadal. O Pazo de San Roque acolleu hoxe pola mañá a presentación, na que o secretario xeral, Valentín García, estivo acompañado por algúns dos artistas encargados das cinco propostas que chegarán aos concellos desde este mesmo sábado, 16 de decembro, ata o vindeiro 7 de xaneiro.

“En decembro chega un ano máis Nadal en Rede para animar a cidadanía a desfrutar do tempo de ocio con propostas pensadas para estas datas e baseadas nos contos, na música e nas figuras típicas coma o Apalpador ou os Reis Magos”, destacou o secretario xeral. Chegarán da man de Uxía, de Senén Vaamonde e da Roda, de María do Ceo, de Fantoches Baj e dos Bolechas.

Os Bolechas. Un conto de Nadal

Desde hai 7 anos, Os Bolechas percorren Galicia grazas á colaboración de Gadis, a Televisión de Galicia e a Secretaría Xeral de Política Lingüística. Este ano fano coa proposta Un conto de Nadal, unha peza teatral con actores e cos muppets da Televisión de Galicia. A historia xira en torno a unha broma que lle fan Kofi e Sarela aos Bolechas sobre a desaparición dun camelo cargado de xoguetes que porá en perigo a noite de Reis, a máis máxica do ano para a cativada. Braulio decide crear unha máquina que recupere o camelo pero algo sae mal e os que van aparecendo son Papá Noel, o Apalpador e moitos outros personaxes ligados ás festas do Nadal que farán as delicias do público.

A xira comezará en Vilalba o día 22 de decembro, seguirá o día 23 en Xinzo de Limia, o día 30 en Poio, o 2 de xaneiro en Ames, o día 3 en Muros, o 4 de xaneiro en Viveiro, o día de Reis no Carballiño e rematará o día 7 en Sarria.

O castiñeiro do Apalpador

Para que os cativos e cativas coñezan mellor a figura do Apalpador, a RDL recupera en exclusiva a peza de monicreques O castiñeiro do Apalpador. Nesta obra, dirixida a público de máis de 3 anos, o propio Apalpador será quen lles conte aos asistentes por que reparte castañas entre os nenos e nenas durante o Nadal. A compañía Fantoches Baj levará este espectáculo en decembro aos concellos do Val do Dubra, Pontedeume, Guitiriz, Ferrol, O Rosal, San Cristovo de Cea e Toén. En xaneiro estará en Cambados e no Bolo.

Nadal Novoneyra

A irrepetible voz de Uxía e a poesía de Uxío Novoneyra ofrecécenlle á RDL un concerto de Nadal no que a coñecida cantante interpreta os textos do poeta do Courel acompañada polo músico Sérgio Tannus, e que recolle os temas do seu último álbum Uxía/o. Nadal Novoneyra poderá escoitarse en Brión, Coristanco, Narón, Cospeito e en Burela, da man da Mancomunidade da Mariña Lucense.

Picariño

Tamén para os pequenos da casa hai música e poesía este Nadal. Picariño é un concerto didáctico que nos chega da man de Senén Vaamonde e de Alfredo e Manuel, músicos da formación A Roda. Eles traerannos panxoliñas e outros poemas de Pura e Dora Vázquez musicados no seu día por Suso Vaamonde. Tres referentes da literatura e da música galega unidos este Nadal nos seguintes concellos da Rede de Dinamización Lingüística: Fene, Muxía, Rois, Barreiros, Carballedo, Cuntis, Gondomar, A Lama, Vilaboa, Maside e A Bola.

Cancións para nenas e nenos

E como a xente miúda é a protagonista destas datas, Nadal en Rede programa outra actividade dirixida a ela na que María do Ceo ofrece o concerto Cancións para nenas e nenos, no que interpretará os temas do seu primeiro traballo, homónimo, de música infantil. Este inclúe un tema dedicado á Galiña azul de Carlos Casares, co que poderán despedir o ano dedicado a este autor as familias dos seguintes concellos da Rede: Ribeira, Cerceda, Castro de Rei e Tui.

Cos Reis Magos, en galego

Como outros anos, seguen estará a disposición dos concellos pertencentes á RDL e das familias modelos de cartas para escribirlles na nosa lingua ás súas maxestades de Oriente, así como a ferramenta Resposta dos Reis Magos para que os nenos e nenas poidan recibir unha mensaxe personalizada de Melchor, Gaspar e Baltasar escrita na nosa lingua.

O Portal da Lingua Galega tamén lles ofrece aos Reis discursos na nosa lingua, no Libro dos Reis Magos, que poderán ler a noite da cabalgata para que todos os poidamos sentir falar no idioma propio de Galicia.

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: departamentos

Educación reforza o CIFP As Mercedes coa posta en marcha da Aula Schneider, de apoio tecnolóxico ás ensinanzas de FP

Mér, 13/12/2017 - 09:31
Resumo:  O conselleiro Román Rodríguez e o presidente de Schneider Electric España S.A. asinaron o convenio para a dotación deste espazo, que dará servizo ás familias profesionais de Electricidade e electrónica e de Instalación e mantemento Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de reforzar as ensinanzas do CIFP As Mercedes, en Lugo, coa posta en marcha da Aula Schneider, que dará apoio tecnolóxico ás ensinanzas de Formación Profesional.

Este espazo innovador que agora se fai realidade é froito da colaboración entre a Consellería e a empresa Schneider Electric España S.A. (SEE) que hoxe mesmo referendaron o conselleiro Román Rodríguez e director do Instituto Schneider Electric de formación, José Miguel Solans, e que ten unha vixencia de catro anos.

A Aula Tecnolóxica IoT é un espazo de 100 metros cadrados de superficie dotada con material industrial específico de domótica, distribución eléctrica e dotación industrial que servirán de apoio ás ensinanzas de FP que se imparten no centro, especialmente ás familias profesionais de Eficiencia enerxértica e de Instalación e mantemento.

A empresa Schneider -que está especializada en xestión enerxética- foi a encargada de dotar e patrocinar dita aula, cuxo equipamento acada os 67.000 euros de investimento. Os equipos cedidos así como a tecnoloxía que incorporan están ao día no que atinxe aos desenvolvementos e innovacións que existen no mercado. Non obstante, a empresa deberá realizar as actualizacións periódicas cando sexan necesarias.

Pola súa banda, o centro, en colaboración coa propia empresa, vai promover a formación do seu profesorado a través de cursos específicos e seminarios así como, en colaboración co propio alumnado, a realización de proxectos específicos co equipamento dispoñible na aula.

Segundo explicou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a creación desta aula tecnolóxica é un exemplo da aposta do Goberno galego polo reforzo das ensinanzas de Formación Profesional adaptadas á realidade social, á contorna onde se desenvolven e ás demandas dos sectores produtivos. De aí que subliñara tamén a importancia da colaboración con empresas punteiras nos distintos sectores produtivos, como é o caso da empresa Schneider e de moitas outras coas que a Consellería mantén acordos deste tipo.

Román Rodríguez comprometeuse a seguir apostando por unha oferta adaptada á demanda dos sectores produtivos, con ciclos tradicionais vinculados á zonas onde se imparten, e coa aposta pola innovación e a vangarda, como é o caso da aula Schneider.

Precisamente estas características reúneas o CIFP As Mercedes, un centro referente nas ensinanzas de FP na cidade de Lugo e en toda a provincia, cunha ampla oferta formativa con seis ciclos de grao superior, catro de grao medio, e outro de grao básico. Así mesmo, complétase coa impartición no réxime de adultos de dous ciclos superiores a distancia e outros dous de grao medio presenciais. Ademais, no actual curso académico vén de implantarse neste centro o ciclo de grao superior de Mantemento Aeromecánico, o único que se imparte en Galicia destas características.

Outro dos piares nos que está actuando a Consellería é a dotación de infraestruturas axeitadas e cos servizos necesarios para a impartición dos distintos ciclos e familias profesionais. No caso do CIFP As Mercedes, Educación leva investidos máis de cinco millóns de euros en importantes obras de ampliación e reforma desde o ano 2014.

Información xeral Formación Profesional inicial Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Outras entidades Centros
Categorías: departamentos

Os Bolechas festexarán o Nadal na Rede de Dinamización Lingüística

Mar, 12/12/2017 - 10:52
Idioma Gallego Resumo:  Os irmáns animados máis famosos de Galicia levarán 'Un conto de Nadal' a oito concellos do 22 de decembro ao 7 de xaneiro no marco da sexta edición de 'Nadal en Rede' e en colaboración con Bolanda Ediciones, TVG e Gadisa

Os Bolechas súmanse por sexto ano consecutivo á celebración das festas de Nadal, da man da Rede de Dinamización Lingüística, Bolanda Edicións, Televisión de Galicia e Gadisa, e chegarán a oito concellos desde o vindeiro venres 22 de decembro ata o domingo 7 de xaneiro. Farano, coma sempre, convidado as familias a participaren na nova proposta Un conto de Nadal, con entrada libre e de balde ata completar a capacidade dos espazos programados en Ames, O Carballiño, Muros, Poio, Sarria, Vilalba, Viveiro e Xinzo de Limia.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou hoxe á mañá na rolda de prensa de presentación da xira e destacou que “xa é unha cita consolidada nos concellos da Rede de Dinamización Lingüística a proposta de Nadal dos Bolechas, referentes galegofalantes da xente miúda que queren animar sempre a celebrar as festas e desfrutar deste tempo tan familiar na lingua propia de Galicia”. Na presentación, que acolleu o compostelán Pazo de San Roque, acompañárono o responsable de Bolanda Edicións, Antonio Couto; a directora-xerente da Televisión de Galicia, Rosa Vilas; e o director de Comunicación de Gadisa, José Luis Fernández Astray.

Oito citas ata o 7 de xaneiro

Os Bolechas percorren Galicia nestas datas para seren dos primeiriños en levarlles aos nenos e nenas a maxia do Nadal. Desta volta, os seis intrépidos irmáns e o seu can Chispa terán que resolver un misterio que pode deixar os cativos e cativas de Galicia sen os agasallos que tanto tempo levan agardando. E é que se perdeu o camelo en que os Reis Magos traían todos os galanos. Conseguiran atopalo a tempo? Algo sae mal e os que van aparecendo son Papá Noel, o Apalpador e moitos outros personaxes ligados ás festas do Nadal...

Un conto de Nadal botará a andar o vindeiro venres 22 de decembro no Auditorio Municipal Carmen Estévez de Vilalba, ás 18:00 horas. A Casa da Cultura de Xinzo de Limia acollerá a actividade o sábado 23; o Centro Cultural Xaime Illa de Poio, o sábado 30; a Casa da Cultura de Bertamiráns (Ames), o martes 2 de xaneiro; a Casa da Cultura de Muros, o mércores 3; o Teatro Pastor Díaz de Viveiro, o xoves 4; o Auditorio Municipal do Carballiño, o sábado 6; e a Casa da Cultura de Sarria, o domingo 7.

Toda a información e o calendario poderán seguirse no web www.osbolechas.gal e, a partir de mañá, tamén no Portal da Lingua Galega en www.lingua.gal/nadal-en-rede, ademais de nas redes sociais e na Axenda de Cultura de Galicia.

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: departamentos

A Xunta investirá 4,5 millóns de euros en obras de melloras enerxética en centros educativos en 2018

Mar, 12/12/2017 - 08:54
Resumo:  A Consellería convidará a arquitectos novos a realizar os proxectos, co fin de fomentar a empregabilidade das novas xeracións Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, anunciou hoxe que o seu departamento vai investir en 2018 preto de 4,5 millóns de euros en obras de mellora enerxética en 9 centros educativos. Fíxoo no marco dunha no xornada no que persoal técnico da Consellería presentou a arquitectos novos as iniciativas nas que se traballa en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), tales como o estudo da gama de cores axeitada para a imaxe corporativa dos centros.

Así mesmo, neste encontro anunciouse que a Consellería vai convidar a unha selección de 47 arquitectos novos a que presenten os seus proxectos para acometer as devanditas actuacións previstas para 2018 dentro do Plan de Rehabilitación Integral de centros educativos da Consellería. Deste xeito o departamento educativo da Xunta de Galicia dá continuidade ao seu compromiso coa empregabilidade das persoas máis novas, facilitando ademais que poidan incorporar esta experiencia ao seu currículo.

Neste sentido o conselleiro explicou que este convite ten como obxectivo servir de lanzadeira para dar a coñecer a estas arquitectas - a maioría das convidadas son mulleres- a coñecer ou para incrementar a súa marca, “a vosa reputación persoal e profesional”. Así mesmo, indicou que o feito de que a maioría das participantes na iniciativa sexan mulleres contribúe ao presenza do xénero feminino nas políticas públicas, como elemento clave para o seu desenvolvemento profesional.

No marco do Plan de Dotación de Infraestruturas Educativas, posto en marcha en 2016 e que conta cun orzamento global de 118,5 millóns de € ata 2020, a Consellería vai desenvolver obras de Rehabilitación Integral (enerxética e funcional) en 9 centros de ensino o ano próximo; en concreto no CPI do Feal (Narón), no CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz (Touro), no CEIP Veleiro-Docampo (Castro de Rei), no CEP Luís Tobío (Viveiro), no CEIP Plurilingüe de Ribadavia, no CEIP Carlos Casares (Xinzo de Limia), no CPI Alfonso VII (Caldas de Reis), no CPI Santa Lucía (Moraña) e no CEIP Pena de Francia (Mos). O orzamento destas intervención acadará os 4,5 millóns de euros.

Aposta polo medio ambiente

Con estas actuacións a Consellería dá cumprimento á Estratexia Europa 2020 e á Estratexia de aforro e eficiencia enerxética no sector público galego para o período 2015-2020, na que a Xunta de Galicia é pioneira entre o conxunto de administracións públicas. Non en balde, no 2016 e 2017 executáronse actuacións de eficiencia en 18 centros, que consistiron basicamente en accións de mellora do illamento térmico, substitución de ventás e colocación de luminarias de alta eficiencia enerxética, por un importe de 8,25 millóns de euros.

Co investimento en actuacións de eficiencia enerxética e mellora funcional nos centros búscase un aforro enerxético -  e un menor custo derivado do consumo de luz e calefacción-, á par que se xeran novas oportunidades de emprego, a través da participación no deseño dos proxectos de arquitectos novos. Ademais,  contribúese a un modelo de desenvolvemento sostible e á concienciación e sensibilización dos máis pequenos na importancia do coidado do medio ambiente.

Construcións e melloras Ensinanzas de réxime xeral Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Centros
Categorías: departamentos

Román Rodríguez pon en valor o Plan Proxecta como catalizador da educación en valores

Lun, 11/12/2017 - 14:17
Resumo:  O conselleiro de Educación lembrou todas as accións incluídas neste programa xeral que fomentan hábitos de vida saudables con motivo do I Congreso de Educación Física, Neuromotricidad y Aprendizaje, organizado polo Ministerio A iniciativa máis demandada dentro do Plan é, precisamente, o ‘Proxecto deportivo de centro-Centros activos e saudables’, con 229 adheridos Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, vén de poñer en valor o Plan Proxecta como un “plan de planes” que busca impulsar a educación en valores nos centros educativos, entendéndoa como unha formación transversal e necesaria para completar os coñecementos académicos. Así o manifestou o titular do departamento educativo da Xunta de Galicia unha mesa redonda celebrada esta tarde dentro do I Congreso de Educación Física, Neuromotricidad y Aprendizaje, organizado en Guadalajara (Castela-A Mancha) polo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Román Rodríguez aproveitou este foro para explicar o Plan Proxecta ante os responsables educativos de Castela-A Mancha, Castela e León, e Murcia, así como ante o director xeral da FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogradicción), Ignacio Calderón.

Segundo asegurou, “os centros educativos non poden ser solo espazos reservados para a adquisición de coñecementos e competencias; deber ir máis alá, e sen dúbida estano facendo, e ofrecer aos seus alumnos formación en alto tan intanxible e tan necesario como son os valores de respecto, tolerancia, coidado con medio ambiente, etc.”

O conselleiro centrou a súa explicación nos catro programas incluídos dentro do Proxecta que promoven hábitos de vida saudables: ‘Proxecto deportivo de centro-Centros activos e saudables’, ‘Aliméntate ben’, ‘Clases sen fume’ e ‘Apuntámonos a non beber’. Precisamente, o primeiro deles, que se desenvolve en colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte e coa Fundación Deporte Galego, é o programa máis demandado dentro do Proxecta, pois este curso hai 229 centros, 44 máis con respecto ao ano pasado.

Así mesmo, cómpre lembrar que esta iniciativa, que conleva o desenvolvemento dun proxecto deportivo de centro, tamén inclúe, de xeito opcional, a oportunidade de que estes centros se adhiran á plataforma DAFIS (Datos de actividade física saudable), co fin de valorar a condición física do alumando. 

Materia de libre configuración autonómica

A maiores do Plan Proxecta, a Consellería tamén traballa na promoción do exercicio físico e da alimentación saudable entre o alumnado galego a través dunha materia de libre configuración autonómica, que se comezou a ofertar no curso 2015/16. Baixo o nome de ‘Promoción de estilos de vida saudables’, esta materia ten acadado un enorme éxito de matriculación ao longo destes tres anos, tras pasar de 65 centros e 1700 alumnos no 2015/16 a máis de 140 centros e case 5.000 alumnos no actual.

En definitiva, o conselleiro destacou que os datos das diferentes accións neste ámbito que o seu departamento ofrece aos centros educativos demostran que “é necesaria esta formación, e que os nosos alumnos están realmente concienciados e comprometidos coa súa saúde e o seu benestar físico”, concluíu.

Plan Proxecta Ensinanzas de réxime xeral Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Profesorado Centros
Categorías: departamentos

Resolución do IV Concurso de Traballos por Proxectos (baixo a coordinación ou coa participación da biblioteca escolar)

Lun, 11/12/2017 - 08:52
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 4 de decembro de 2017, pola que se dá a coñecer a relación de traballos seleccionados no IV Concurso de Traballos por Porxectos baixo a coordinación ou coa participación da biblioteca escolar, convocado con data do 10 de marzo de 2017 nol contexto do Plan LÍA de bibliotecas escolares (Lectura, Información, Aprendizaxe), para proxectos levados a cabo durante o curso 2016/2017.

Anuncio principal:  IV Concurso de Traballos por Proxectos. Convocatoria 2016/2017 Tema:  Plan LÍA Bibliotecas escolares Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Departamento:  Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Subdirección Xeral de Centros Colectivo:  Profesorado Alumnado Centros
Categorías: departamentos

Currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Hípica

Lun, 11/12/2017 - 03:18
Idioma Gallego

Xúntase o Decreto 121/2017, do 5 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Hípica.

Ficheiro:  Decreto 121/2017, do 5 de outubro (DOG) Tema:  Escolarización Normativa Ensinanza:  Ensinanzas deportivas Departamento:  Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial Colectivo:  Profesorado Alumnado Centros
Categorías: departamentos

Resolución do concurso Eduemprende Idea 2017 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos

Lun, 11/12/2017 - 03:14
Idioma Gallego Anuncio principal:  Convocado o concurso Eduemprende Idea 2017 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos

Xúntase a Orde do 29 de novembro de 2017 pola que se resolve o concurso Eduemprende Idea 2017, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos, convocado pola Orde do 30 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril).

Tema:  Premios autonómicos Ensinanza:  Formación Profesional inicial Ensinanzas deportivas Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño Departamento:  Servizo de Orientación Profesional e Relación con Empresas Colectivo:  Alumnado Centros
Categorías: departamentos

Premios a proxectos de innovación na FP. Convocatoria 2018

Xov, 07/12/2017 - 08:57
Idioma Gallego

Convócanse premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

O prazo de solicitudes remata o día 8 de xaneiro de 2018.

 

Tema:  Premios autonómicos Ensinanza:  Formación Profesional inicial Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Orientación Profesional e Relación con Empresas Colectivo:  Profesorado Centros Empresas Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: departamentos

‘Nadal + Galego’ anima a consumir estas festas produtos etiquetados na lingua propia de Galicia

Xov, 07/12/2017 - 07:37
Idioma Gallego Resumo:  Valentín García presentou hoxe este vídeo publicitario creado polo Foro Enrique Peinador coa colaboración da Xunta a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, presentou esta mañá no Pazo de San Roque o vídeo ‘Nadal + Galego’, creado polo Foro Enrique Peinador coa colaboración da Xunta de Galicia para animar a cidadanía a consumir produtos etiquetados na nosa lingua nas próximas festas.

Valentín García incidiu na disposición do seu departamento a “apoiar aquelas empresas que apostan pola lingua galega como garantía de calidade e de proximidade dos seus produtos, convencidas de que o noso idioma vende” e animou a cidadanía a facer o mesmo aplicando o criterio de “preferir aquilo que estea etiquetado no noso idioma”. O secretario xeral mostrouse seguro de que, con esta escolla, “o consumidor non se verá defraudado, porque levará á súa mesa de Nadal o mellor produto de Galicia”.

Na presentación deste vídeo publicitario, Valentín García estivo acompañado por Xosé González Martínez, presidente do Foro Enrique Peinador e os empresarios Patricia Sánchez Lorenzo, de Leite Noso, e Lito Andión, de Hoxe Sociedade Cooperativa Galega.

Consumo en galego

O Foro Enrique Peinador, co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, inicia con este vídeo unha nova campaña publicitaria que busca difundir a súa mensaxe de galeguidade no consumo. Deste xeito, anima a todos os galegos a aproveitar estas festas para apoiaren as marcas que etiquetan os seus produtos en galego, con coherencia e autenticidade. O vídeo pode verse no Portal da Lingua Galega www.lingua.gal.

O Foro Enrique Peinador, integrado no grupo de asociacións Galeguizar Galicia, é unha institución que busca fomentar a normalización e o uso do galego no mundo da empresa e da economía, tanto no traballo e na comunicación internos, como no contido dos produtos e na súa promoción e etiquetaxe.

Plan de dinamización no tecido económico

A Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, promove ou colabora en diversas iniciativas que, coma esta campaña de Nadal, incentivan e visibilizan o uso do galego no tecido empresarial. As súas accións neste eido enmárcanse no Plan de dinamización da lingua galega no tecido económico 2016-2020, que lles dá coherencia e intensifica, deste xeito, a súa eficacia.

Os obxectivos desta iniciativa, emanado do Plan xeral de dinamización da lingua galega, son crear consciencia de que o uso do galego favorece os resultados e obxectivos empresariais e as relación laborais, comerciais e bancarias; estender o uso da lingua galega no ámbito económico, tanto na oferta coma na demanda de produtos e servizos, e mais utilizar o idioma para impulsar unha imaxe de marca diferencial propia de Galicia e os seus produtos vinculada á calidade e á innovación e que lles transmita confianza ás persoas consumidoras e ao empresariado.

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: departamentos

Ampliación do prazo de presentación de orixinais da Convocatoria do Certame Vindevídeos

Xov, 07/12/2017 - 03:56
Idioma Gallego Anuncio principal:  Convocatoria do Certame Vindevídeos

Amplíase ata o 19 de decembro de 2017 o prazo para presentar orixinais ao certame Vindevídeos, que convoca, coincidindo coa estadía en Galicia do Pergamiño Vindel, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Cultura.

Tema:  Premios autonómicos Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Departamento:  Secretaría Xeral de Política Lingüística Colectivo:  Profesorado Alumnado Centros Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: departamentos

O Centro Ramón Piñeiro incorpora oito novos bolseiros aos seus proxectos de investigación

Mar, 05/12/2017 - 10:51
Idioma Gallego Resumo:  A Secretaría Xeral de Política Lingüística reforza as súas liñas de traballo en materia lingüística, literaria, histórica e antropolóxica sobre a lingua propia de Galicia

O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (CRPIH), dependente da Secretaría Xeral de Política Lingüística, deulle hoxe a benvida aos oito novos bolseiros en formación que incorpora aos proxectos CORGA/XIADA, CODOLGA, BILEGA, Termigal, Informes de Literatura, Recuperación de textos poéticos e xornalísticos galegos, Lírica profana galego-portuguesa e Dimensión da identidade colectiva de Galicia. Estes novos bolseiros en formación son titulados universitarios que se están a especializar na súa formación académica, profesional e investigadora e desenvolverán o seu labor no centro ata o ano 2019.

Desde a súa creación hai 24 anos, pasaron polos vinte proxectos que ten en marcha o CRPIH preto de 500 investigadores/as, tanto bolseiros e bolseiras galegos que se formaron participando nos seus proxectos coma outros estranxeiros de estadía durante un trimestre para desenvolver traballos de investigación propios baixo o asesoramento dos seus directores , semellantes aos dos seus centros de procedencia. Moitos destes son hoxe doutores, profesores universitarios ou docentes no ensino medio que, desde os postos actuais, continúan a ofrecer importantes contribucións ao coñecemento sobre a lingua e a literatura galegas.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria reafirma así o seu compromiso coa investigación lingüística, literaria, histórica e antropolóxica sobre a lingua propia de Galicia co obxectivo de avanzar na súa normalización e promover o seu uso en todos os eidos profesionais e sociais.

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística Servizo do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Categorías: departamentos

Román Rodríguez sitúa o CINBIO como un dos piares de referencia da investigación universitaria galega

Mar, 05/12/2017 - 09:16
Resumo:  Os conselleiros de Educación e de Sanidade participan no acto de inauguración do edificio CACTI-CINBIO Dra. Olimpia Valencia López, un complexo científico punteiro no que se pode ollar “o progreso e benestar da Galicia de mañá” O titular do departamento educativo define 2017 como “un bo ano para o Sistema Universitario de Galicia”, posto que se presentou o mapa de titulacións ata 2021 e o Plan de excelencia, dous instrumentos para impulsar a calidade do sistema O conselleiro de Sanidade salienta que o inicio de actividade no Hospital Álvaro Cunqueiro e os cambios organizativos que se realizaron permitíronnos desenvolver un novo e ambicioso plan estratéxico de investigación no Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur Idioma Gallego

Os conselleiros de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, e o de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, participaron esta mañá na inauguración do edificio CACTI-CINBIO Doutora Olimpia Valencia López, situado no Campus de Vigo. Durante o transcurso do acto, o titular do departamento educativo da Xunta de Galicia situou o Centro de Investigación Biomédicas (CINBIO) como un dos polos tractores da investigación universitaria galega, “unha investigación baseada na excelencia, na internacionalización e na innovación”, manifestou.

Do mesmo xeito, explicou que este edificio “encarna o modelo de centros científicos que queremos para Galicia: que definan o noso territorio, que se adapten a el e ás súas circunstancias e que, desde Galicia, contribúan ao avance científico internacional”. Román Rodríguez instou a seguir conectando a investigación coa sociedade e cos sectores produtivos, así como a revalorizar a ciencia entre a cidadanía, partindo da base de que en edificios como o CACTI-CINBIO reside “boa parte do progreso e benestar da Galicia de mañá”, salientou.     

Novo plan estratéxico de investigación

Pola súa banda, o conselleiro de Sanidade, que cualificou como moi acertada a elección da Dra Olimpia Valencia López para dar nome ao edificio, salientou que “no ámbito sanitario o inicio de actividade no Hospital Álvaro Cunqueiro, e os cambios organizativos que se realizaron permitíronnos desenvolver un novo e ambicioso plan estratéxico de investigación no Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur”.

Para Almuiña, “nesta estratexia común de intercambio de coñecemento e de utilización conxunta de instalacións, o  CACTI é un centro que abre multitude de posibilidades para o desenvolvemento de proxectos conxuntos”. Destacou así mesmo  do CACTI “a súa vocación internacional, a aposta pola investigación  traslacional e de calidade, e a adquisición, xestión e utilización centralizada de grandes equipamentos científicos para proporcionar apoio a membros da Universidade, profesionais do ámbito sanitario, outros Organismos Públicos de Investigación ou entidades privadas”.

No acto de inauguración tamén participaron o reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, e a secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela Olmo.

Novidades no SUG

Ademais, o conselleiro de Educación definiu este 2017 como “un bo ano para o Sistema Universitario de Galicia”, posto que se presentou o mapa de titulacións ata 2021 e o Plan de excelencia do SUG, dous instrumentos pensados para impulsar a calidade do sistema e sentar os piares da Universidade do século XXI. Tal e como trasladou, “as tres institucións galegas poden estar satisfeitas do acadado nos últimos 12 meses en colaboración coa Xunta”.

De feito, a finais do mes de outubro coñeceuse a nova oferta académica superior ata 2021 que, no caso concreto da Universidade de Vigo, inclúe dous novos títulos, un deles moi ligado co propio CINBIO: o grao en Enxeñaría Biomédica, que se poñerá en marcha no curso 2018/19.

Así mesmo, o Plan de excelencia do SUG contempla dúas medidas vinculadas coas mellores estruturas de investigación. En primeiro lugar, un programa formativo específico centrado na xestión estratéxica dos centros singulares, co fin de que os seus responsables poidan ampliar os coñecementos sobre sistemas de gobernanza ou maiores graos de autonomía. Pola súa banda, a segunda acción relacionada con estes centros, aínda que de xeito indirecto, é a creación dun complemento de transferencia do coñecemento para o profesorado.

En definitiva, e tal e como lembrou Román Rodríguez, “Galicia ten un gran sistema universitario do que presumir”.

Información xeral Universidade Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Secretaría Xeral de Universidades
Categorías: departamentos


by Dr. Radut