Skip to Content

Novas portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 1 día 1 hora

Carmen Pomar sinala os estudantes que obteñen premio extraordinarios como “a proba de que á excelencia non se chega polo camiño fácil”

Ven, 22/02/2019 - 06:52
Summary: A conselleira de Educación presidiu a entrega dos galardóns de Bacharelato, FP de grao superior e Ensinanzas Artísticas ProfesionaisA conselleira destacou o compromiso do seu departamento cun ensino que consiga o pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidade de todo o alumnado Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, presidiu hoxe o acto de entrega dos Premios Extraordinarios de Bacharelato, de FP de grao superior e das Ensinanzas Artísticas Profesionais. Nun acto celebrado no Pazo de Congresos de Santiago de Compostela, a conselleira sinalou aos galardoados como “a proba de que á excelencia non se chega polo camiño fácil”. “Hoxe recoñecemos os vosos méritos excepcionais, baseados no esforzo e no traballo que vos trouxo ata aquí”, dixo a conselleira, que quixo tamén salientar “o mérito das vosas familias e os vosos docentes”, sen o que o éxito académico dos premiados non sería posible.

Carmen Pomar reafirmou o compromiso do seu departamento cun sistema educativo que consiga o pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidades de todo o alumnado. “Traballamos para vós e para os vosos compañeiros que non están hoxe aquí, pero que tamén se esmeran de firme na súa educación, aínda que non acaden estes resultados excelentes”, salientou.

No caso dos Premios Extraordinarios de Bacharelato (correspondentes ao curso 2017/18), recibiron hoxe o galardón as seguintes alumnas e alumnos:

Persoa premiada

Centro educativo

Ángela Carballal Barca

Colexio Manuel Peleteiro, Santiago de Compostela

Pedro López Vázquez de Parga

Colexio Plurilingüe Santa María, Ourense

Enrique Salvado Vigo

IES Antonio Fraguas Fraguas, Santiago de Compostela

Pablo Pereira Angueira

Colexio Manuel Peleteiro, Santiago de Compostela

Hugo Paz Prieto

IES Saturnino Montojo, Ferrol

Alejandro Recouso Ferreiro

Colexio Plurilingüe Liceo la Paz, A Coruña

Irene Fraga Cuña

IES Plurilingüe Rosalía de Castro, Santiago de Compostela

Pablo Vidal Fernández

Colexio Plurilingüe Mariano, Vigo

Carlos Ben Arribí

IES Valle-Inclán, Pontevedra

Paula Gavilán Suárez

IES Manuel Murguía, Arteixo

Hernán Miguel Comesaña Cayetano

IES Castelao, Vigo

Carmen Pavón Souto

IES Plurilingüe San Rosendo, Mondoñedo

Lara San Martín Suárez

IES Valle-Inclán, Pontevedra

Eva Diz Ferreira

Colexio Plurilingüe Apóstol Santiago, Vigo

Alexander Vidal Zhukova

IES A Xunqueira II, Pontevedra

Alejandro González Santos

IES Nº 1, Ribeira

Claudia Lamas Fernández

IES Terra de Trasancos, Narón

Iria Sanjuán Casanova

IES Concepción Arenal, Ferrol

Martín Pereira Chapela

IES Johan Carballeira, Bueu

Ana María Beloso Calvar

IES Gonzalo Torrente Ballester, Pontevedra

 

Pola súa parte, acadaron galardón en FP de grao superior (curso 2016/17)  os seguintes titulados:

Familia profesional

Persoa premiada

Centro educativo

Actividades físicas e Deportivas

Manuel Matos Zas

Colexio Santa Apolonia, Santiago de Compostela

Administración e xestión

Jorge Caeiro López

IES As Fontiñas, Santiago de Compostela

Agraria

Jesús Regal Rodríguez

IES Cidade de Antioquía, Xinzo de Limia

Artes gráficas

Fernando Pérez Barral

IES Leixa, Ferrol

Comercio e Márketing

Estefanía Villasante Vázquez

CIFP As Mercedes, Lugo

Edificación e Obra Civil

Cristina Aneiros López

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, Ferrol

Electricidade e Electrónica

Diego Fernández Santos

IES Monte Neme, Carballo

Enerxía e Auga

Ángel Canle Paz

IES Universidade Laboral, Culleredo

Fabricación Mecánica

Juan José Oti Orozco

CIFP Ferrolterra, Ferrol

Hostalaría e Turismo

María Triñanes Costa

CIFP Carlos Oroza, Pontevedra

Imaxe e Son

Luna Sánchez Palacio

CIFP Imaxe e Son, A Coruña

Imaxe Persoal

Rosa María Portas Tato

IES de Teis, Vigo

Industrias Alimentarias

Alba Viturro Vidal

CIFP Coroso, Ribeira

Informática e Comunicacións

Carlos Rodríguez Fernández

IES San Clemente, Santiago de Compostela

Instalación e Mantemento

Cristina Villar Pazos

CIFP Politécnico, Santiago de Compostela

Madeira, moble e Cortiza

Estaban Fernández Alonso

CIFP Valentín Paz Andrade, Vigo

Marítimo-pesqueira

Luis Fernando López Edreira

IES Universidade Laboral, Culleredo

Química

Sara Refojo Seco

CIFP Politécnico, Santiago de Compostela

Sanidade

Ana Aránzazu Incera Ares

IES Montecastelo, Burela

Seguridade e ambiente

Isabel Cabrera Tilve

CIFP A Granxa, Ponteareas

Servizos Socioculturais é á Comunidade

Amparo Ginés Domínguez

CIFP Ánxel Casal-Montealto, A Coruña

Téxtil, Confección e Pel

Carmen Campos Casqueiro

CIFP Manuel Antonio, Vigo

Transporte e Mantemento de Vehículos

Sergio Rodríguez santos

CIFP Coroso, Ribeira

 

 

Pola súa banda, os premiados en Ensinanzas Artísticas Profesionais (curso 2017/18) foron:

Modalidade

Persoa premiada

Centro educativo

Música

Anxo Fernández Arias

Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes, Lugo

Música

Iria Fernández Silva

Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes, Lugo

Música

Mencía Resch Pérez

Conservatorio Profesional de Música da CoruñaSUBIR

Danza

Marta Placer Lema

Conservatorio Profesional de Danza da Coruña

Artes Plásticas

Lidia Alonso Sánchez

Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo, Santiago

Artes Plásticas

Xulia Pisón Egea

Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso, A Coruña

 

Premios autonómicosBacharelatoFormación Profesional inicialEnsinanzas de danzaEnsinanzas superiores de deseñoEnsinanzas superiores de músicaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalAlumnadoCentros
Categorías: departamentos

O mapa de titulacións prevé a implantación de 5 graos no Campus de Lugo ata 2020

Xov, 21/02/2019 - 15:34
Summary: O secretario xeral de Universidades explicou no Parlamento que a aposta da Xunta polo Campus Terra é firme, cun investimento de máis de 10 millóns de eurosPola súa banda, o secretario xeral técnico avanzou que a Consellería ten previsto adxudicar no mes de marzo a obra de construción do novo CEIP Sagrado Corazón Idioma Gallego

O Mapa de Titulacións, acordado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional en consenso coas tres universidades galegas, prevé a implantación de 5 novos graos no Campus de Lugo ata o ano 2020. Así o explicou o secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, hoxe no Parlamento, onde indicou que no actual curso xa se puxo en marcha o de Paisaxe e que para os vindeiros cursos están previstos os de Robótica, Empresa e Tecnoloxía, Xestión Cultural e Bioquímica. Pola contra, só está prevista a saída da oferta de tres graos: Xeomática e Topografía, Xestión de Pemes e Ciencias da Cultura, en todos os casos por falta de demanda do alumnado.

Neste sentido o secretario xeral explicou que o resto de posibilidades "estase a negociar” e que neste momento “estamos nun proceso de consulta con obxecto de preparar a oferta de títulos a verificar e de prazas para o vindeiro curso 2019/20”. En calquera caso, aclarou que en todo o proceso de definición da oferta no Sistema Universitario de Galicia (SUG), as decisións adóptanse de común acordo coas universidades, “que son as únicas que poden presentar memorias de verificación de títulos”.

Ademais, recordou que a mellora da oferta académica do SUG é un proceso permanente baseado na análise de datos de cada curso continuo,           no exame das necesidades laborais dos egresados, na reforma dos títulos que incumpren a normativa vixente e na aparición de novos coñecementos para perfís profesionais de futuro que convén incorporar ao catálogo galego.

José Alberto Díez de Castro quixo reafirmar o compromiso da Xunta de Galicia co Campus Lugo, cun investimento superior aos 10 millóns de euros desde 2010, de tal xeito que “o investimento no Campus Terra é o maior realizado en todo o SUG”.

Novo CEIP Sagrado Corazón

Pola súa banda, o secretario xeral técnico, Jesús Oitavén, explicou hoxe no Parlamento de Galicia que a Consellería de Educación ten previsto adxudicar no vindeiro mes de marzo a obra de construción do novo CEIP Sagrado Corazón, na cidade da Muralla. O efectivo comezo das obras quedará condicionado á obtención da preceptiva licenza municipal polo que “só se a licenza se concede en marzo de 2019 será posible rematar as obras para o inicio do curso 2020/2021, compromiso da Consellería”, sinalou.

A este respecto o secretario xeral técnico lembrou que , malia que a Consellería solicitou ao Concello de Lugo os terreos para este centro o 7 de febreiro de 2012, este non entregou a documentación das parcelas ata xullo de 2016. Debido a este retraso, o convenio para a posta a disposición dos terreos non se puido asinar ata o 7 de xullo de 2017. A partir dese momento a Consellería traballou coa máxima dilixencia, licitando o proxecto en tan só 22 días. A obra licitouse en decembro de 2018, data na que se solicitou licenza ao Concello de Lugo. A Lei 2/2016 do solo de Galicia establece no seu artigo 143 que as peticións de licenza resolveranse no prazo de tres meses, a contar dende a presentación da documentación no concello, pero o Concello aínda non concedeu a licenza.

O novo CEIP contará con 18 aulas, biblioteca, ximnasio, vestiarios, zona de administración, instalacións e espazos complementarios; cunha superficie construída total de 3.442,35 m². O novo centro contará tamén con comedor, aula de música e de informática, 4 aulas de apoio educativo e servizos comúns.

Ademais de resolver a edificación principal e a pista polideportiva cuberta, o proxecto do CEIP proposto contempla prazas de aparcadoiro, espazos exteriores deportivos e educativos e zonas verdes.

Información xeralConstrucións e mellorasEnsinanzas de réxime xeralUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral TécnicaSecretaría Xeral de UniversidadesProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: departamentos

Carmen Pomar presenta o protocolo para a atención educativa ao alumnado con discapacidade auditiva

Xov, 21/02/2019 - 14:00
Summary: A conselleira participou nos Encontros de atención á diversidade desde os departamentos de orientación e os equipos de orientación específicosServirá como guía para a posta en marcha de medidas de intervención educativas que garantan a inclusión plena e o éxito escolar do alumnado con esta discapacidade Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, presentou hoxe, dentro do marco das actuacións destinadas a adecuar a resposta educativa á diversidade e o fomento da inclusión educativa,  o Protocolo para a Atención Educativa ao Alumnado con Discapacidade Auditiva. Trátase dun recurso que vai contribuír á consecución dun sistema educativo de calidade, inclusivo e equitativo e que estará a disposición de todos os centros e familias para funcionar como guía de apoio para este alumnado.

No marco dos Encontros de atención á diversidade desde os departamentos de orientación e os equipos de orientación específicos, a conselleira explicou que tanto este documento como todos os protocolos que se veñen elaborando dende o departamento para a atención á diversidade “contribúen á construción dun clima escolar positivo e respectuoso, necesario para promover unha orientación educativa de calidade e camiñar, en definitiva, cara ao éxito escolar”.

Neste sentido, Pomar salientou que o protocolo pretende afondar “na convicción de que todo o alumnado pode aprender cando se lle outorgan as oportunidades de educación axeitadas, se estimulan as súas capacidades e responsabilidades sociais e se traballa en colaboración coas familias e con outros membros da comunidade educativa”. “Todo este esforzo é o que converte o sistema educativo galego no máis inclusivo de España”, afirmou.

A elaboración do protocolo contou coa participación de profesionais da orientación educativa, como son os Departamentos de Orientación de centros educativos e persoas especialistas dos Equipos de Orientación Específico, especialistas de audición e linguaxe, técnicos da Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) e as asesorías técnicas docentes da Consellería.

Espírito e conceptos

O documento articúlase en nove epígrafes, comezando pola introdución, na que se especifica o contexto da súa elaboración. Síguelle a descrición dos principios reitores sobre os que se asenta o protocolo, en concreto a inclusión educativa, o deseño universal, a accesibilidade e a eliminación de barreiras de comunicación.

A epígrafe terceira define conceptos clave para comprender a perda auditiva, para axudar a detectala e para poder  planificar a intervención educativa. Nela abórdanse conceptos como o de audición, discapacidade auditiva, audiometría, axudas audioprotésicas (audiófono, implante coclear, implante osteointegrado), lingua de signos, alfabeto dactilolóxico, comunicación bimodal, lectura labial e palabra complementada.

Detección e intervención

Pola súa parte a cuarta epígrafe refírese ao diagnóstico e ao proceso de detección da perda auditiva. Deste xeito, e aínda que confirmar unha discapacidade auditiva será sempre competencia dos servizos médicos, o protocolo contempla indicadores que poden servir como guía a docentes e familia para detectar unha posible perda de audición.

A quinta epígrafe céntrase na descrición das necesidades educativas do alumnado con discapacidade auditiva, tales como a necesidade de adquirir un sistema de comunicación, de promover a súa participación activa na comunicación e nas relacións da aula ou de fomentar a súa autoestima e a plena inclusión.

As medidas educativas para atender este alumnado son obxecto da epígrafe sexta, dando preferencia á escolarización en centros ordinarios e a medidas como a adecuación do currículo, o reforzo e apoio do profesorado e as metodoloxías baseadas no traballo colaborativo por diante doutras extraordinarias, como poderían ser o apoio do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica ou en audición e linguaxe, ou as adaptacións curriculares.

A epígrafe sete aborda a planificación da intervención educativa, que partirá sempre da identificación das necesidade do alumnado a través da avaliación psicopedagóxica, que é competencia das xefaturas dos departamentos de orientación dos centros educativos, coa colaboración dos profesionais que participan directamente no proceso de ensinanza-aprendizaxe e, de ser necesario, do Equipo de Orientación Específico. Neste sentido, ademais de establecer unha guía para a planificación a nivel de centro, a nivel de aula e na familia, inclúense orientacións para o emprego das axudas técnicas e outros recursos (audiófono, implante coclear, emisoras de FM ou intérprete de linguaxe de signos).

Así mesmo, ofrécense orientacións concretas para a intervención na comunicación xestual, na educación auditiva, na lectura labial, no desenvolvemento da linguaxe oral, na aprendizaxe da lectura, a intervención cos alumnos e coas alumnas con implante coclear, así como pautas para a sensibilización da comunidade educativa.

Avaliación e seguimento

O protocolo aborda tamén, na oitava epígrafe, a avaliación e o seguimento do alumnado con discapacidade auditiva, que terá como finalidade verificar o nivel de adquisición das aprendizaxes e estará presente durante todo o proceso de ensino e aprendizaxe, enriquecéndoo, impulsándoo e valorando todos os factores que inciden nel e sexan susceptibles de axuste ou mellora.

Ademais, recoméndase a implicación de todos os profesionais que atenden e este alumnado, que deberán facer, en todo caso, unha avaliación personalizada e adaptada que permita determinar as competencias adquiridas e analizar o funcionamento das medidas de intervención educativa tomadas.

Finalmente, a epígrafe nove é unha bibliografía, na que se ofrece unha listaxe de publicacións que abordan a discapacidade auditiva e a intervención educativa co alumnado que a presenta e que serven de complemento á información facilitada polo protocolo.

 

File:  Protocolo para a atención educativa ao alumnado con discapacidade auditivaAtención á diversidadeEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoFamiliasCentrosAtención á diversidade e orientación
Categorías: departamentos

Carmen Pomar e Román Rodríguez visitan o IES Laxeiro, onde este mes rematará a ampliación na que a Xunta investiu case 1,2 m€

Xov, 21/02/2019 - 10:26
Summary: A conselleira de Educación salientou que esta obra beneficia directamente ás ensinanzas de formación profesionalO titular de Cultura felicitou a esta comunidade educativa da comarca do Deza e destacou o compromiso da Xunta cos proxectos estruturais Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e mailo conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, visitaron esta mañá o IES Laxeiro, de Lalín, para comprobar o desenvolvemento dos traballos de ampliación do centro que rematarán este mesmo mes e nos que a Xunta leva investidos arredor de 1,2 millóns de euros.

Agora mesmo está a piques de rematar a segunda fase da ampliación, coa que se dota o instituto dun novo volume na planta alta do edifico dedicado actualmente aos talleres de FP. Deste xeito, neste espazo o centro gañará cinco novas aulas máis unha sexta que se traslada a este novo volume desde a planta baixa. Así mesmo, dótanse novos aseos con servizos adaptados e unha nova escaleira para mellorar a evacuación do edificio. Estes traballos -cun investimento de 850.000 euros- súmanse aos 320.000 euros da primeira fase que permitiu dotar ao centro do primeiro viveiro de empresa educativo na comarca.

Precisamente a conselleira Carmen Pomar subliñou que a mellora da infraestrutura do instituto ten unha repercusión directa no conxunto da comunidade educativa do Laxeiro, pero especialmente nas ensinanzas de Formación Profesional, con máis aulas e mellor dotación para o desenvolvemento do proxecto educativo. Neste senso, lembrou que o viveiro de empresa que se puido instalar logo da primeira fase de ampliación, con tan só dous anos de percorrido, xa alberga dous proxectos en funcionamento dentro do propio viveiro, un como plan e outro como empresa.

Así mesmo a conselleira agradeceu a implicación da dirección do IES na posta en marcha de proxectos educativos que redundan nunha ensinanza de calidade como é a súa incorporación este mesmo curso ao programa de Clubs de Ciencia impulsada por Educación coa finalidade de fomentar as vocacións STEM entre os estudantes; a dotación de Espazo Maker na aula de Tecnoloxía; o proxecto Edixgal, de libro dixital; o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares ou os contratos-programa (con liñas como o de Reforzo, Orientación e Apoio, de mellora de competencias clave, de mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros, entre outros).

Na visita ao centro os conselleiros estiveron acompañados polo alcalde de Lalín, Rafael Cuiña, polo secretario xeral técnico da Consellería de Educación, Jesús Oitavén, e polo xefe territorial de Educación na provincia de Pontevedra, César Pérez Ares.

Investimentos en Lalín

Pola súa banda, o conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, felicitou á comunidade educativa do IES Laxeiro, na comarca do Deza, polo seu labor neste eido que o leva a ser un referente da Formación Profesional. Destacou, así mesmo, que as melloras realizadas amosan o compromiso da Xunta cos proxectos estruturais.

A obra de ampliación do IES Laxeiro súmase a unha serie de melloras acometidas nos centros educativos de Lalín e cuxa contía máis importante se dedicou ao CEIP Xesús Golmar.

Construcións e mellorasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: departamentos

A Consellería de Educación publica o decreto polo que se aproba a oferta de emprego público docente

Xov, 21/02/2019 - 09:08
Summary: Convocaranse 2.064 prazas en 35 especialidades Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia o Decreto polo que se aproba a oferta de emprego público (OPE) correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes, a maior da última década. En total serán 2.064 as prazas que convoque a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, en 35 especialidades. Do total das prazas desta oferta de emprego público, 1.122 son relativas á taxas de reposición, 666 á estabilización de emprego temporal e 276 son prazas de promoción interna.

Tras a OPE está previsto que a taxa de interinidade acade, aproximadamente o 7%, de tal forma que Galicia seguirá sendo a Comunidade Autónoma con menor porcentaxe de interinos entre o seu profesorado. Esta convocatoria, unida á oferta do maior número de prazas vacantes ao concurso de traslados da historia de Galicia, suporá unha maior estabilidade para os docentes galegos e, polo tanto, unha maior calidade do sistema educativo.

A previsión é que a convocatoria saia publicada no Diario Oficial de Galicia no primeiro trimestre do ano, co fin de que as probas se realicen unha vez remate o curso escolar.

A distribución de prazas por especialidades é a seguinte:

Corpo de profesores de ensino secundario

Especialidade

Prazas

Filosofía

25

Lingua Castelá e Literatura

55

Xeografía e Historia

55

Matemáticas

120

Física e Química

30

Bioloxía e Xeoloxía

35

Francés

55

Inglés

40

Portugués

4

Educación Física

40

Tecnoloxía

45

Lingua Galega e Literatura

60

Economía

65

Administración de Empresas

50

Formación e Orientación Laboral

60

Informática

30

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

20

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

15

Procesos na Industria Alimentaria

15

Sistemas Electrónicos

15

Total

834

 

Acceso ao corpo de profesores de ensino secundario (A2-A1)

Especialidade

Prazas

Filosofía

8

Lingua Castelá e Literatura

18

Xeografía e Historia

18

Matemáticas

40

Física e Química

10

Bioloxía e Xeoloxía

12

Francés

18

Inglés

13

Educación Física

13

Tecnoloxía

15

Lingua Galega e Literatura

20

Economía

22

Administración de Empresas

17

Formación e Orientación Laboral

20

Informática

10

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

7

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

5

Procesos na Industria Alimentaria

5

Sistemas Electrónicos

5

Total

276

 

Corpo de profesores técnicos de Formación Profesional

Especialidade

Prazas

Instalacións Electrotécnicas

30

Mantemento de Vehículos

30

Mecanizado e mantemento de Máquinas

18

Peiteado

15

Procesos de Xestión Administrativa

45

Total

138

 

 

Corpo de profesores de Escolas Oficiais de Idiomas

Especialidade

Prazas

Inglés

30

Total

30

 

Corpo de profesores de Música e Artes Escénicas

Especialidade

Prazas

Piano

8

Linguaxe Musical

8

Total

16

 

Corpo de mestres

Especialidade

Prazas

Educación Infantil

135

Lingua Estranxeira: Inglés

65

Lingua Estranxeira: Francés

70

Educación Física

40

Música

55

Pedagoxía Terapéutica

125

Audición e Linguaxe

100

Primaria

180

Total

770

 

OposiciónsEnsinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesorado
Categorías: departamentos

Instrucións para a realización, dentro do curso 2018/2019, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2019/2020

Xov, 21/02/2019 - 04:06
Idioma Gallego

Resolución do 11 de febreiro de 2019, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2018/19, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2019/20.

 

File:  Resolución do 11 de febreiro de 2019 (DOG)Tema: Acceso á universidadeNormativaEnsinanza: BacharelatoDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesDirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaColectivo: ProfesoradoAlumnadoFamiliasCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: departamentos

Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes de Galicia para o ano 2019

Xov, 21/02/2019 - 04:01
Idioma Gallego

Decreto 12/2019, do 7 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.
 

File:  Decreto 12/2019, do 7 de febreiro (DOG)Tema: OposiciónsEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialDepartamento: Consellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalColectivo: Profesorado
Categorías: departamentos

Acreditación de competencias. Listaxes de solicitantes. Convocatoria 2019

Mér, 20/02/2019 - 13:30
Idioma Gallego

Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2019.

O prazo para presentar emenda de documentación ou reclamación será do xoves día 21 de febreiro ao sábado día 2 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.

Tema: Información xeralDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Orientación Profesional e Relación con EmpresasColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: departamentos

Vacantes provisionais para o concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2019

Mér, 20/02/2019 - 09:34
Idioma GallegoAnuncio principal: Concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2019

Resolución do 20 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes provisionais que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

 

Servizo relacionado: CXTTema: Concurso de trasladosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: departamentos

Carmen Pomar gaba o esforzo dos centros do rural por ofrecer un ensino para a igualdade de oportunidades

Mér, 20/02/2019 - 08:37
Summary: A conselleira de Educación visitou o CEIP de Maceda e o Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso (A Pobra de Trives)Malia seren centros pequenos, desenvolven iniciativas en materia de plurilingüismo, contratos-programa e actuacións novidosas na biblioteca escolarA Consellería está a estudar a posibilidade de acometer unha rehabilitación integral do colexio da Pobra de Trives Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e  Formación Profesional, Carmen Pomar, gabou hoxe o esforzo que fan os centros educativos galegos do rural para, malia a seren colexios pequenos, ofrecer ao seu alumnado un ensino en igualdade de oportunidades aos de núcleos de poboación maiores. Fíxoo nas súas visitas aos CEIP de Maceda e Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso, na Pobra de Trives, ambos centros moi implicados no desenvolvemento das iniciativas innovadoras que propón a Xunta de Galicia.

Neste sentido salientou que o centro trivés, plurilingüe desde o ano 2014, está integrado no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (Plambe), ademais de incorporarse este curso ao programa Radio na Biblio e desenvolver iniciativas como a de Biblioteca Creativa, que apoia a cultura da experimentación e a investigación dos robots e da linguaxe da programación nestes espazos. Así mesmo, o CEIP Manuel Bermúdez Couso desenvolverá este curso dous contratos-programa, un na liña de Reforzo, orientación e apoio (PROA) e outro na de Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros; e participa no programa de libro dixital da Consellería, E-Dixgal.

A conselleira quixo agradecer o traballo dos docentes do centro, sen cuxa implicación non sería posible desenvolver todas as devanditas iniciativas, e destacou o seu interese por continuar mellorando as súas competencias. Non en balde, neste CEIP desenvólvense tres plans de formación do profesorado propios, relativos ao deseño e desenvolvemento curricular, á integración didáctica das TIC e á biblioteca escolar.

Carmen Pomar explicou que o compromiso do seu departamento con este centro é firme, tamén a nivel de mellora das infraestruturas, nas que se levan investido desde 2009 preto de 300.000 euros. De feito, estase estudando a posibilidade de realizar, en función da dispoñibilidade orzamentaria, unha rehabilitación integral do CEIP que melloraría o conxunto das súas instalacións. Neste momento estase, ademais, a executar a cubrición da pista deportiva do centro, unha obra cun orzamento de 136.000 euros.

Na súa visita ao CEIP de Maceda a conselleira felicitou tamén a equipo directivo e docente polo traballo que realizan tanto na atención á diversidade como no desenvolvemento de seccións bilingües ou dun plan de formación do profesorado en materia de integración didáctica das TIC. O centro participa tamén no Plan Proxecta, en concreto en Donas de si, para a visibilización e empoderamento das mulleres como pezas fundamentais do desenvolvemento da sociedade galega.

A Consellería, cola colaboración do Concello, está a estudar fórmulas para mellorar a accesibilidade deste centro, no que desde 2009 se levan investido máis de 160.000 euros.

Nas súas visitas aos centros a conselleira estivo acompañada polos alcaldes de Maceda, Ruben Quintas, e da Pobra de Trives, Domingo Diéguez; así como polo secretario xeral técnico, Jesús Oitavén, e pola xefa territorial da Consellería na provincia de Ourense, Luz Fernández Quintas.

Información xeralEducación infantilEducación primariaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: departamentos

Educación convoca 1.600 prazas en estadías para que o alumnado mellore as súas competencias en linguas estranxeiras

Mér, 20/02/2019 - 06:09
Summary: A Consellería sufragará entre o 87% e o 50% do custo destas actividadesO prazo de solicitude ábrese mañá 21 de febreiroAs estadías formativas, segundo a diversa oferta de actividades, desenvolveranse en réxime residencial en Galicia ou ben en familia ou residencia no estranxeiro Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a convocatoria de 1.600 prazas para que o alumnado mellore as súas competencias en linguas estranxeiras en estadías lingüísticas, o mesmo número que o ano pasado. O obxectivo é que os estudantes de ESO e Bacharelato practiquen o aprendido durante o curso a través de estadías formativas, ben en réxime residencial en Galicia, ben en familia ou residencia no estranxeiro.

A Consellería sufragará entre o 87% e o 50% do custo das estadías que realice o alumnado beneficiario. O prazo de solicitude da convocatoria estará aberto de mañá, 21 de febreiro, ao 20 de marzo.

No caso do alumnado de 1º, 2º, 3º, e 4º da ESO, convócanse 1025 prazas, en réxime residencial na Comunidade Autónoma de Galicia, en estadías de unha ou dúas semanas e con profesorado nativo.

No caso do alumnado de 1º e 2º de Bacharelato, convócanse 575 prazas, en réxime de familia ou residencial, tanto na Comunidade Autónoma de Galicia como no estranxeiro, con profesorado nativo. As estadías terán unha duración de unha a tres semanas en verán. Neste número de prazas inclúese, para 1º de Bacharelato, a opción de realizar unha estadía de integración no sistema educativo dun país estranxeiro a inicio do vindeiro curso 2019/20 durante 4 semanas.

Solicitudes

As persoas interesadas poderán realizar a súa solicitude a través da sede electrónica da Xunta ou seguindo as instrucións correspondentes da aplicación dispoñible a través da sección de linguas estranxeiras do portal educativo, onde tamén se farán públicas as listaxes cos nomes do alumnado que se beneficiará das achegas. As axudas poderán tamén solicitarse presentando o formulario normalizado, dispoñible na sede electrónica da Xunta, por calquera dos medios establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

Para obter as bolsas, os candidatos e as candidatas terán que estar cursando, no réxime xeral, 1, 2º, 3º ou 4º de ESO ou 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos, durante o curso 2018/19, na Comunidade Autónoma de Galicia; ter unha nota mínima na área ou materia de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía de Ben ou 6 no curso 2017-2018, así como ter superadas todas as materias nese mesmo ano académico. Para a actividade de integración, que se desenvolverá no inicio do curso 2019/20, ademais das condicións xa citadas, deberán estar matriculados nun centro da Rede de Centros Plurilingües.

Os criterios para o baremo, puntuación e determinación das achegas familiares serán a nota media do expediente académico no curso 2017/18 e a renda per cápita da unidade familiar. Ademais, terase en conta o feito de pertencer a unha familia numerosa, contar cun membro cunha discapacidade igual ou superior ao 33% ou pensionista de grande invalidez. Igualmente, o feito de non ter sido beneficiario dunha axuda destas características na convocatoria do ano pasado.

Contacto idiomático

O propósito desta iniciativa, enmarcada na Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras 2020 (Edulingüe), non é só que o alumnado asistente aprenda un idioma estranxeiro, senón que este idioma o poñan en práctica durante todo o día nas diversas actividades que está previsto que se realicen, nas que se inclúen competicións deportivas, xogos, obradoiros, excursións ou veladas nocturnas. Todo isto permitirá darlle unha formación lingüística, social, cultural e ambiental ao alumnado, promovendo unha inclusión total en lingua inglesa.

AxudasleEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: departamentos

Convocadas axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

Mér, 20/02/2019 - 03:45
Idioma Gallego

Orde do 4 de febreiro de 2019 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.
 

 • O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguin-te ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
   
 • A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se refire na convocatoria, atoparase na páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle.

 

 

 

File:  Orde do 4 de febreiro de 2019 (DOG) Extracto da Orde do 4 de febreiro de 2019 (DOG)Servizo relacionado: AxudasleTema: Programas e plansAxudasleEnsinanza: Educación secundaria obrigatoriaColectivo: ProfesoradoAlumnadoFamiliasCentrosSección: BoletínPortada de boletínLinguas estranxeiras
Categorías: departamentos

Educación impulsa a FP Dual en Ferrolterra, cun acordo que involucra ao empresariado do naval e da súa industria auxiliar

Mar, 19/02/2019 - 06:38
Summary: A conselleira Carmen Pomar asinou un protocolo de colaboración cos representantes das organizacións empresariais liderados por Navantia, Aclunaga, Asime, Cofer, Asociación de Empresarios de Ferrolterra, Asociación de empresas do Sector Naval Público da Ría de Ferrol e a Asociación de empresas Siderometalúrxicas da Coruña Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e o sector empresarial de Ferrolterra veñen de ratificar un acordo pioneiro para o impulso das ensinanzas de Formación Profesional Dual no sector do naval e a súa industria auxiliar en toda a comarca, que repercuta nunha formación de calidade e adaptada á realidade socioeconómica da zona.

O CIFP Ferrolterra -centro de referencia das ensinanzas de FP nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal- foi o escenario da sinatura do dito convenio que hoxe subscribiu a conselleira Carmen Pomar, xunto con representantes da empresa Navantia, da Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Cofer (que integra 10 asociacións), da Asociación de Empresarios de Ferrolterra (con 155 empresas na comarca, 45 delas pertencentes aos sectores industrial e naval), co Cluster do Naval Galego, Aclunaga (126 empresas do sector naval); coa Asociación de Indutriais Metalúrxicos de Galicia, Asime (125 empresas tamén relacionadas co naval), coa Asociación de Empresas do Sector Naval Público da ría de Ferrol, e a Asociación de empresas Siderometalúrxicas da Coruña.

Carmen Pomar agradeceu a implicación dos representantes dos empresarios e do sector naval e industria auxiliar no impulso da FP dual, unha modalidade de formación que a Consellería ten como obxectivo reforzar e para o cal é necesaria a participación activa das empresas. Segundo a conselleira, con este tipo de acordos lógrase un dobre beneficio, xa que desde o ámbito educativo se ofrece unha formación máis práctica e pegada á realidade do mercado laboral, e, por outra parte, o sector empresarial e industrial dispón de profesionais cualificados.

A conselleira de Educación tamén se referiu ao CIFP Ferrolterra, que é o centro de referencia para toda a comarca nesta materia, e cunha ampla experiencia na posta en marcha de proxectos de FP Dual. De feito, grazas á colaboración con catro empresas punteiras no seu sector (Navantia, Grupo Cándido Hermida, Windar Offshore e Naturgy) actualmente hai máis dun cento de alumnos formándose nesta modalidade de formación en áreas como o naval, as enerxías renovables e a madeira e o moble. Precisamente, as ensinanzas que se imparten no CIFP Ferrolterra xunto co CIFP Rodolfo Ucha fan desta zona unha das comarcas con maior número de alumnado nesta modalidade formativa

Galicia conta cunha ampla oferta de FP, con máis de 51.000 estudantes (entre 1º e 2º curso), unhas ensinanzas que, segundo a conselleira, nos últimos anos gañaron en calidade e en prestixio xa que permiten o desenvolvemento do talento do alumnado ao tempo que garanten a inserción laboral.

Non obstante a conselleira salientou a necesidade de seguir apostando por unha Formación Profesional que sexa capaz de dar resposta aos novos retos, axustando a formación do alumno ao cada vez máis cambiante mercado laboral e nun escenario global. Neste senso lembrou que desde o seu departamento se vai incidir especialmente en aspectos como o coñecemento de idiomas, -apostando pola incorporación dos centros de FP ao proxecto plurilingüe e pola definición dun módulo profesional en inglés técnico-, a innovación, a investigación, os avances tecnolóxicos e o emprendemento.

Así mesmo, desde a Consellería de Educación continúase coa aposta pola mellora das instalacións educativas así coma dos servizos dotacionais. De feito, soamente no CIFP Ferrolterra nos últimos anos a Consellería destinou máis de 900.000 euros á dotación de equipamento e material específico para a implantación e desenvolvemento de ensinanzas de FP vinculadas á industria 4.0.

Visita CEIP Cruceiro de Canido

Trala sinatura do protocolo no CIFP Ferrolterra, a conselleira de Educación aproveitou para coñecer as instalacións do CEIP Cruceiro de Canido así como intercambiar experiencias coa comunidade docente deste centro que congrega uns 400 alumnos, e no que a Consellería está estudando a posibilidade de acometer unha reforma integral das instalacións.

O CEIP Cruceiro de Canido participa en varios dos programas educativos impulsados pola Consellería como é o caso do Edixgal, de educación dixital; os contratos-programa (con liñas específicas de Reforzo, Mellora de Competencias clave, Mellora da convivencia e promoción da igualdade e Mellora da calidade da xestión dos centros), así como no Eramus (con dous proxectos de formación e intercambio), entre outros.

Audio: Información xeralFormación Profesional inicialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalDirección Xeral de Centros e Recursos HumanosProfesoradoAlumnadoCentrosEmpresas
Categorías: departamentos

Carmen Pomar entrega os premios de emprendento en FP organizados en colaboración con Repsol

Lun, 18/02/2019 - 15:07
Summary: O programa “Emprendemento en FP, Proxecta o teu Futuro” ten como obxectivo fomentar a cultura emprendedora no ámbito da Formación Profesional a través da conexión entre empresas, sistema educativo, mercado e sociedade Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, xunto co director da Área de Emprendemento de Fundación Repsol, Eduardo García, entregou esta tarde os premios de emprendemento en FP organizados en colaboración con Repsol. A entrega tivo lugar na refinaría de Repsol na Coruña, nun acto que incluíu a presentación ante o xurado dos once traballos aspirantes, todos eles desenvolvidos por centros da área da Coruña vinculada á actividade empresarial de Repsol.

O proxecto “ Fungal Biomaterials” -cunha proposta de novo material similar ao coiro producido por un fungo- alzouse co primeiro premio desta segunda edición do programa “Emprendemento en FP, proxecta o teu futuro. Este novo material caracterízase por unha produción máis rápida, económica e ecolóxica, polo que vai dirixida a empresas interesadas en novos materiais, como tapizadoras ou téxtiles.

O segundo premio foi para o proxecto “Bguard”, cuxo equipo presentou un dispositivo para bicicletas de alerta de proximidade de vehículo que aumenta a seguridade do usuario e realiza gravación do que ocorre na contorna que posibilita a investigación en caso de accidente.

Cada un dos membros do equipo clasificado en primeiro lugar recibiu unha tarxeta regalo de 200 euros, mentres que os compoñentes do segundo equipo clasificado obtiveron unha tarxeta regalo por valor de 100 euros.

Na súa intervención, a conselleira subliñou a importancia deste programa de emprendemento, que permite “coordinar sinerxías” para o impulso da cultura emprendedora desde o sistema educativo. De aí a necesidade de accións coma esta, que fomentan “actitudes proactivas” entre o alumnado para pensar, deseñar e xerar proxectos que se poden aplicar na práctica diaria a través de empresas e organizacións.

Nesta liña, Carmen Pomar apostou polo desenvolvemento de competencias transversais para ter capacidade de comunicación, empatía, flexibilidade e adaptación, así como por modelos de traballo que poñan en contacto ao alumnado coa empresa e, “a través dela co mercado laboral e a sociedade no seu conxunto”.

O programa “Emprendemento en FP, Proxecta o teu Futuro” é unha iniciativa da Consellería de Educación en colaboración coa Fundación Repsol dirixida a fomentar a cultura emprendedora no ámbito da formación profesional a través dun modelo de traballo que pon en contacto a empresas, sistema educativo, mercado e sociedade; ao tempo que mellora a empregabilidade dos estudantes de FP.

Esta acción, que se puxo en marcha por primeira vez o pasado curso, céntrase sobre todo en promocionar e dinamizar a innovación no sector da enerxía vinculada a aspectos de rendibilidade social como son a eficiencia enerxética, a sostibilidade medioambiental, a mobilidade sostible e a enerxía integradora.

Neste curso o programa involucrou a un total de 50 estudantes dos ciclos superiores pertencentes ás familias profesionais de administración e xestión, comercio e márketing, edificación e obra civil, electricidade e electrónica, fabricación mecánica, informática e comunicacións, instalacións e mantemento, química, sanidade; e seguridade e medio ambiente.

Premios autonómicosFormación Profesional inicialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalDirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaProfesoradoAlumnadoCentrosEmpresas
Categorías: departamentos

Educación dobra o número de centros que poderán participar no programa EduExchanges

Sáb, 16/02/2019 - 05:00
Summary: Na primeira edición desta iniciativa de intercambio entre centros educativos da UE participaron 15 centros Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional dobra este ano o número de centros que poderán participar no programa de intercambio de alumnado para centros públicos cos de outros países da Unión Europea EduExchanges. O obxectivo desta iniciativa é que o alumnado mellore as súas competencias en linguas estranxeiras nun contexto de convivencia diaria nunha contorna familiar.

A convocatoria está dirixida a alumnado que estea cursando 3º e 4º de ESO, e nela poden participar todos os centros de ensino públicos galegos que teñan desenvolvido algunha iniciativa deste tipo -ou teñan previsto facelo- entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño de 2019. O idioma de estudo obxecto do intercambio poder ser a primeira ou a segunda lingua estranxeira cursada polo alumno.

Este ano poderán participar no programa un total de 30 centros educativos (fronte aos 15 da primeira edición, desenvolvida o curso pasado) e 600 alumnas e alumnos. Cada centro poderá seleccionar un máximo de 20 alumnos e alumnas candidatos e recibirá unha axuda económica da Consellería que será destinada a sufragar os gastos derivados do intercambio. Os centros seleccionados recibirán unha achega máxima de 7.000 euros.

Os centros educativos deberán ocuparse de todos os aspectos organizativos relacionados co intercambio, incluída a planificación das actividades educativas e extraescolares que consideren, baixo a supervisión dun docente que exercerá de coordinador.

Pola súa banda, as familias do alumnado participante no proxecto comprométense a recibir na súa casa a un alumno doutro país e a responsabilizarse do seu aloxamento e manutención.

Esta iniciativa está enmarcada na Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras 2020, Edulingüe, para o fomento e a mellora do plurilingüismo no ensino non universitario, e pretende fomentar a mobilidade entre o alumnado co fin de mellorar a súa competencia lingüística en linguas estranxeiras.

Lingua estranxeiraProgramas e plansEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do ProfesoradoProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: departamentos

Convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario para participar no programa EduExchanges para o curso 2018/2019

Ven, 15/02/2019 - 10:42
Idioma Gallego

Resolución do 14 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regula a convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario da Comunidade Autónoma de Galicia para participar no programa “EduExchanges” de intercambio de alumnado con centros educativos doutros países da Unión Europea durante o curso 2018/2019.

 • O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Portal Educativo.
File:  Resolución do 14 de febreiro de 2019 Anexos I a V Anexo VI Instrucións para cubrir os anexosTema: Programas e plansEnsinanza: Educación secundaria obrigatoriaDepartamento: Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do ProfesoradoColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletínLinguas estranxeiras
Categorías: departamentos

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004)

Ven, 15/02/2019 - 08:52
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura dunha lista de interinidades/substitucións de profesorado especialista de nacionalidade estranxeira para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés

Resolución do 14 de febreiro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboracióndunha lista de interinidades/substitucións de profesorado especialista de nacionalidade estranxeira para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004).

 • Prazo de reclamación de tres días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.

 

Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas de idiomas de réxime especialDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: departamentos

Corrección de erros na apertura de listas de interinidades de francés, música, análise e química industrial, informática, organización e proxectos de fabricación mecánica, instalacións e mantemento de equipos térmicos e fluídos , sistemas e aplicacións...

Ven, 15/02/2019 - 08:43
Idioma Gallego

Corrección de erros da Resolución do 13 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidades de francés (590010),música (590016), análise e química industrial (590102), informática (590107), organización e proxectos de fabricación mecánica (590112); e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidades deinstalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos (591205), sistemas e aplicacións informáticas (591227), soldadura (591228).
 

 • Esta corrección implica a ampliación do prazo para formular solicitudes indicado na base terceira da resolución de convocatoria, abarcando ata o día 22 de febreiro (incluído).
   
Anuncio principal: Apertura de listas de interinidades de francés, música, análise e química industrial, informática, organización e proxectos de fabricación mecánica, instalacións e mantemento de equipos térmicos e fluídos , sistemas e aplicacións informáticas e soldaduraTema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: departamentos

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades para a especialidade de linguaxe musical (594460)

Ven, 15/02/2019 - 08:34
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade linguaxe musical (594460)Resolución do 15 de febreiro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento proento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade linguaxe musical (594460).
 • Prazo de reclamación de tres días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.

   

Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas superiores de músicaDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: departamentos

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo nas listas de interinidades para as especialidades de filosofía (590001) e patronaxe e confección (591217)

Ven, 15/02/2019 - 08:19
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de filosofía e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de patronaxe e confección

Resolución do 15 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de filosofía (590001) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidades de patronaxe e confección (591217).
 

Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralFormación Profesional inicialDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: departamentos


by Dr. Radut