Skip to Content

Novas portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 22 horas 56 min

Educación aproba os concertos educativos para o período 2017/18-2022/23

Lun, 21/08/2017 - 05:06
Resumo:  O número de unidades concertadas para o vindeiro curso 2017/18 axústase ás necesidades educativas Idioma Gallego

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pola que se aproban os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, e de formación profesional, de xeito que no vindeiro curso 2017/18 haberá un total de 3.913 unidades concertadas, 21 máis ca no curso anterior, que dan servizo educativo a arredor de 86.000 estudantes. A orde pode consultarse no enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170821/AnuncioG0164-100817-0002_gl.html .

Os concertos que se aproban teñen unha vixencia máxima de 6 anos (ata o curso 2022/23), sen prexuízo das modificacións que se poidan producir durante ese período, conforme á normativa de aplicación, axustando as unidades concertadas en función das necesidades de cada curso. Neste senso cómpre sinalar que os cambios e adaptacións que se teñen producido nos últimos anos os foron consecuencia, fundamentalmente, da implantación de ciclos formativos de formación profesional cunha duración de 2000 horas lectivas distribuídas en 2 anos académicos (o que implicou o necesario incremento de 1 curso nos ciclos afectados) e da implantación dos novos ciclos da FP Básica, dos cambios a nivel estatal dos módulos económicos de distribución de fondos públicos para o sostemento do centros concertados e doutras medidas de recuperación salarial (en concordancia ás aprobadas para o persoal do sector público).

En calquera caso, cómpre sinalar que a dinámica de incremento de unidades concertadas diminuíu de forma considerable nos últimos anos. De feito, en oito anos o actual Goberno da Xunta ten incrementando en 77 o número de unidades concertadas en nove anos; mentres que o Bipartito en catro anos incrementounas en 213.

O ensino concertado dá resposta a arredor do 25% da necesidade de prazas de escolarización en Galicia. O orzamento destinado a el é arredor do 11%  do da Consellería. Cabe sinalar, ademais, que do total do orzamento destinado aos concertos, case o 90% está destinado a abonar as retribucións do persoal docente en réxime de pago delegado e do persoal complementario nas unidades de educación especial.

Centros concertados Ensinanzas de réxime xeral Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Centros
Categorías: departamentos

Aprobados os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, e de formación profesional

Lun, 21/08/2017 - 03:29
Idioma Gallego

Orde do 10 de agosto de 2017 pola que se aproban os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, e de formación profesional.

Ficheiro:  Orde do 10 de agosto de 2017 (DOG) Tema:  Información xeral Centros concertados Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Departamento:  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Colectivo:  Centros
Categorías: departamentos

Educación multiplicou por dez nun lustro o número de cursos de C1 nas Escolas Oficiais de Idiomas

Dom, 20/08/2017 - 07:00
Resumo:  No 2017/18 ofértanse un total de 81, fronte aos 8 do 2013/14 Un total de 347 persoas conseguiron acreditar este nivel no curso 2015/16 Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria multiplicou por 10 o número de cursos de nivel C1 no lustro no que levan funcionando. En concreto, para o curso 2017/18 ofértanse un total de 81 cursos, un incremento moi substancial respecto dos 8 que se puxeron a disposición da cidadanía no ano académico 2013/14.

Cómpre sinalar que o nivel C1, establecido no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL), está considerado como o dun usuario competente, que pode comprender unha ampla variedade de textos extensos e con certa esixencia, así como recoñecer os sentidos implícitos neles. Así mesmo, as persoas con este nivel saben expresarse de forma fluída na correspondente lingua estranxeira, facendo un uso efectivo e flexible desta; e poden construír textos de certa complexidade. O Marco Común é unha base común para a elaboración de programacións e avaliacións para o ensino das linguas, no que se describen as destrezas que cada estudante debe reunir para comunicarse nelas, así como os coñecementos que debe ter para facer un uso eficaz da lingua.

Idiomas e localidades

A lingua que conta con máis oferta de cursos en nivel C1 é o inglés, cun total de 50 para o curso 2017/18, seguido do galego (10), do francés e do portugués (9 en cada unha das linguas), do alemán (2) e do italiano (1). Tamén foi o inglés o que máis incrementou ao longo dos anos a oferta, pasando dos 7 cursos do primeiro ano de oferta aos 50 actuais; seguido do francés (de 2 a 9 cursos), o portugués (de 2 a 4) e o galego (de 7 a 10 cursos). Este é o primeiro ano que se ofrecen cursos de italiano e de alemán neste nivel, polo que non se pode facer balance destas linguas.

En canto ás localidades nas que se imparten, a oferta está moi descentralizada. Así, hai cursos deste nivel na EOI de Coruña e na súa sección de Carballo, na EOI de Ferrol, na de Santiago e na súa sección de Sar, na EOI de Lugo, na de Monforte, na de Ourense, na de Pontevedra, na de Ribadeo, na de Vigo e nas súas seccións de Coia e Tui; na de Vilagarcía e na sección de Burela (pertencente á EOI de Viveiro).

Acreditacións

Froito do desenvolvemento destes cursos das Escolas Oficiais de Idiomas, un total de 347 persoas puideron acreditar o nivel C1 no curso 2015/16. A maior parte delas, un total de 258, fíxoo en inglés, mentres que 64 o acreditaron en galego, 15 en francés e 10 en lingua española.

EDUlingüe

Estas cifras coinciden co desenvolvemento da estratexia do Goberno galego en prol da aprendizaxe de linguas por parte da cidadanía, tanto a través do ensino nos centros de ensino ordinarios – por medio dos centros plurilingües, seccións bilingües e auxiliares de conversa nativos – como do reforzo das propias Escolas Oficiais de Idiomas. Así mesmo, e no marco da Lei Valentín Paz-Andrade, a Consellería está a fortalecer o ensino da lingua portuguesa para reforzar os vínculos coa Lusofonía e as sinerxías que isto lle permite a Galicia.

Cómpre destacar, ademais, que a nova Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras 2020, EDUlingüe, coa que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación de Universitaria busca dar un novo impulso, no cuantitativo e no cualitativo, ao modelo plurilingüe busca reforzar tamén o papel que xogan as Escolas Oficiais de Idiomas (EOI), tanto na formación en linguas do alumnado como do profesorado. Co fin de potenciar o seu traballo, ampliarase a rede de seccións e a oferta formativa nos niveis C, especialmente en inglés, francés e portugués.

Escolarización Ensinanzas de idiomas de réxime especial Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Alumnado Centros
Categorías: departamentos

Amplíase a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de ESO e se regula o seu currículo e a súa oferta

Ven, 18/08/2017 - 06:00
Idioma Gallego

Orde do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de educación secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa oferta.

Anuncio principal:  Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia Tema:  Información xeral Normativa Ensinanza:  Educación secundaria obrigatoria Departamento:  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Colectivo:  Profesorado Alumnado Familias Centros Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: departamentos

Catro concellos acollen o filme Maimiño e o espello máxico no Redecinema da Consellería de Cultura

Xov, 17/08/2017 - 07:12
Idioma Gallego Resumo:  Soutomaior, Redondela, Celanova e Taboada, integrados todos na Rede de Dinamización Lingüística ofrecerán ata o domingo cadansúa proxección da fita en formato de cinema de verán ‘A praia dos afogados’ e ‘9 ondas’ son os outros dous títulos en carteleira desta proposta

Maimiño e o espello máxico e mais A praia dos afogados chegan aos concellos Soutomaior, Redondela, Taboada e Celanova con cadansúa proxección en formato de cinema de verán. Hoxe, na alameda Talo Río ás 22:00 horas (en caso de choiva, no Multiúsos da Xunqueira), mañá na Alameda ás 21:45 horas (en caso de choiva, no Multiúsos da Xunqueira); pasadomañá no Claustro Barroco ás 22:00 horas (en caso de choiva, no seu salón de actos) e o domingo na alameda ás 22:00 horas (en caso de choiva, na Casa da Cultura), respectivamente.

Farano no marco do programa de dinamización lingüística Redecinema que está achegar ata setembro a 17 concellos da Rede de Dinamización Lingüística (RDL) da Xunta de Galicia promovido desde a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través das secretarías xerais de Política Lingüística e de Cultura e da Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC). A segunda edición desta iniciativa inclúe ademais outros dous títulos de (co)produción galega e en galego: A praia dos afogados e 9 ondas.

Proxeccións en 17 concellos durante o verán

Redecinema é un programa de dinamización lingüística que desenvolve os obxectivos do Plan xeral de normalización da lingua galega centrados na promoción da creatividade con base en galego e no aumento da oferta de produtos de cultura e de ocio no idioma propio de Galicia que chegará aos concellos de Abegondo, Boimorto, Boiro, Noia e Vedra, na provincia da Coruña; Foz, Mondoñedo e Taboada, en Lugo; Celanova, O Carballiño e O Pereiro de Aguiar, en Ourense e mais A Cañiza, Marín, Pontecesures, Redondela, Sanxenxo e Soutomaior, en Pontevedra. O calendario de proxeccións xa está dispoñible no Portal da Lingua Galega (www.lingua.gal/redecinema ) e mais na Axenda de Cultura de Galicia.

A iniciativa persegue promover o uso do galego nas actividades lúdicas e de lecer; visibilizar a acción dinamizadora en lugares abertos e públicos; potenciar creadores e dinamizadores galegos e favorecer a incorporación da nosa lingua á programación das actividades para o verán realizadas polos concellos, ademais de apoiar e promover a industria cultural, nomeadamente a audiovisual galega e en galego.

Rede de Dinamización Lingüística

Os destinatarios do programa Redecinema son os concellos pertencentes á RDL, un proxecto compartido entre a Administración autonómica e local, no que tamén participan outras entidades que redundan na promoción do uso social do idioma propio de Galicia, co que se busca impulsar e reforzar as iniciativas de difusión do galego desde o ámbito local. Os seus principais obxectivos son os de promover a cooperación e a coordinación das actuacións en materia de dinamización lingüística e optimizar os recursos dispoñibles para levala adiante.

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: departamentos

Política lingüística resolve as axudas á edición de materiais didácticos para impulsar o galego nas aulas

Xov, 17/08/2017 - 07:05
Idioma Gallego Resumo:  O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a resolución da convocatoria destinada a empresas do sector editorial que elaboren e editen en lingua galega recursos didácticos curriculares das ensinanzas non universitarias de Galicia A convocatoria potencia a oferta de materiais educativos en galego e favorece o tecido da industria editorial galega Reforza, ademais, como ámbito prioritario de actuación para a promoción do uso da lingua a formación profesional específica

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, por medio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, fai pública hoxe no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 3 de agosto pola que se conceden subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 10 de maio de 2017. A dita resolución pode consultarse no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170817/AnuncioG0164-040817-0002_gl.html.

Con ela, poténciase a oferta de materiais educativos en galego e favorécese o tecido da industria editorial galega, xa que a meirande parte dos proxectos escollidos foron presentados por empresas da nosa Comunidade, cun investimento de 170.000 euros. Refórzase, ademais, como ámbito prioritario de actuación para a promoción do uso da lingua galega a formación profesional específica (estudos conducentes á obtención dun título de ciclo formativo de grao medio ou superior).

Apoio ao sector editorial galego

En virtude da resolución destas axudas, a Consellería de Cultura e Educación, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, apoia a viabilidade de 100 propostas didácticas das 103 solicitudes que concorreron á concesión das axudas. O texto íntegro da resolución publicada no Diario Oficial de Galicia pódese consultar no Portal da Lingua Galega www.lingua.gal.  

As empresas editoriais adxudicatarias das subvencións son 9: Edicións Xerais de Galicia, Baía Edicións, Editorial Vicens Vives, Editorial Luis Vives, Edicións Obradoiro, Ediciones Don Bosco-Editorial Rodeira-Edebé, Grupo Anaya, Xerme Edicións e Servipost Editores.

Criterios de valoración das propostas

Os proxectos editoriais subvencionados foron valorados en función de tres parámetros: a orixinalidade da obra, primando as de creación propia sobre as adaptacións e as traducións; a súa calidade, medindo a adecuación dos materiais didácticos ao currículo establecido en función das actividades propostas, da relación dos contidos cos intereses e coñecementos do alumnado, do tratamento dos valores democráticos, da adecuación á realidade galega, da calidade de lingua e da adaptación desta ao nivel académico do estudantado; e o feito de que se tratase de materiais curriculares destinados exclusivamente á formación profesional específica.

Contribuír á aprendizaxe en lingua galega nas aulas

A través destas subvencións a Consellería de Cultura e Educación quere que garantir unha oferta de material educativo en galego no ensino regrado que sexa á vez ampla e con calidade científica e pedagóxica. Deste xeito, dáselles cumprimento ás disposicións legais establecidas no Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia e mais na Lei 17/2006 do libro e da lectura de Galicia referentes ás obrigas da Xunta con respecto ao fomento de materiais didácticos en lingua galega para as áreas que se imparten neste idioma.

Ademais, as disposicións danlle cumprimento á recomendación do Plan xeral de normalización da lingua galega de promover materiais didácticos “en soportes diversos que fagan atractivo o proceso de aprendizaxe, que axuden a percibir a utilidade da lingua e que capaciten para o seu uso correcto e eficaz”.

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: departamentos

Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2017/2018

Xov, 17/08/2017 - 04:45
Idioma Gallego

Resolución do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2017/18.

Ficheiro:  Resolución do 3 de agosto de 2017 (DOG) Tema:  Linguas Ensinanza:  Formación Profesional inicial Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Colectivo:  Profesorado Alumnado Centros
Categorías: departamentos

Concesión das axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursou ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2016/2017

Lun, 14/08/2017 - 04:53
Idioma Gallego

Resolución do 31 de xullo de 2017 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que convocaron as axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursou ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2016/17.

Anuncio principal:  Axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2016/2017 Tema:  Bolsas Erasmus Ensinanza:  Ensinanzas de réxime especial Departamento:  Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial Colectivo:  Alumnado
Categorías: departamentos

Currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Atletismo

Lun, 14/08/2017 - 04:27
Idioma Gallego Decreto 80/2017, do 15 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Atletismo Ficheiro:  Decreto 80/2017, do 15 de xuño (DOG) Tema:  Escolarización Normativa Ensinanza:  Actividades físicas e deportivas Ensinanzas deportivas Departamento:  Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Ordenación e Formación Profesional Colectivo:  Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: departamentos

Adxudicación definitiva de destinos provisionais para o próximo curso académico 2017/2018 do persoal do corpo de mestres

Lun, 14/08/2017 - 03:30
Idioma Gallego

Resolución do 31 de xullo de 2017 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que convocaron as axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursou ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2016/17.

A partir do día seguinte a publicación da adxudicación definitiva no portal educativo ábrese o prazo para solicitar os intercambios provisionais de prazas e recordámoslle que o modelo oficial de solicitude estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), segundo o establecido na Orde do 17 de xuño de 2017 (DOG nº. 124, do 30 de xuño)

Anuncio principal:  Adxudicación de destino provisional para o curso académico 2017/2018 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, desprazado por falta de horario, comisión de servizos, ao persoal opositor do ano 2017, interino ou substituto... Tema:  Destinos provisionais e outros concursos Ensinanza:  Educación infantil Educación primaria Departamento:  Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Colectivo:  Profesorado
Categorías: departamentos

Concesión das axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2017

Ven, 11/08/2017 - 05:11
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 2 de agosto de 2017 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais de alumnos e das asociacións de nais e pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2017.

Anuncio principal:  Axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2017 Tema:  Bolsas Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Departamento:  Subdirección Xeral de Centros Servizo de Xestión de Programas Educativos Colectivo:  Familias
Categorías: departamentos

Maimiño e o espello máxico chega a Abegondo da man do redecinema da Consellería de Cultura

Xov, 10/08/2017 - 12:26
Idioma Gallego Resumo:  Unha nova proxección do programa de cinema de verán para a Rede de Dinamización Lingüística poderase gozar hoxe no campo da feira do concello coruñés ás 22:00 h con entrada libre e de balde ‘A praia dos afogados’ e ‘9 ondas’ son os outros dous títulos en carteleira desta proposta

Maimiño e o espello máxico proxectarase hoxe pola noite no concello coruñés de Abegondo (no campo da feira, ás 22:00 horas, ou, no caso de choiva, no Centro Cultural O Salón), no marco do programa de dinamización lingüística Redecinema, que está achegar ata setembro a 17 concellos da Rede de Dinamización Lingüística (RDL) da Xunta de Galicia. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria -a través das secretarías xerais de Política Lingüística e de Cultura e da Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC)- veñen de poñer a segunda edición desta iniciativa que inclúe outros dous títulos de (co)produción galega e en galego: A praia dos afogados e 9 ondas, en formato de cinema de verán.

Proxeccións en 17 concellos durante o verán

Redecinema é un programa de dinamización lingüística que desenvolve os obxectivos do Plan xeral de normalización da lingua galega centrados na promoción da creatividade con base en galego e no aumento da oferta de produtos de cultura e de ocio no idioma propio de Galicia que chegará aos concellos de Abegondo, Boimorto, Boiro, Noia e Vedra, na provincia da Coruña; Foz, Mondoñedo e Taboada, en Lugo; Celanova, O Carballiño e O Pereiro de Aguiar, en Ourense e mais A Cañiza, Marín, Pontecesures, Redondela, Sanxenxo e Soutomaior, en Pontevedra. O calendario de proxeccións xa está dispoñible no Portal da Lingua Galega (www.lingua.gal/redecinema ) e mais na Axenda de Cultura de Galicia.
A iniciativa persegue promover o uso do galego nas actividades lúdicas e de lecer; visibilizar a acción dinamizadora en lugares abertos e públicos; potenciar creadores e dinamizadores galegos e favorecer a incorporación da nosa lingua á programación das actividades para o verán realizadas polos concellos, ademais de apoiar e promover a industria cultural, nomeadamente a audiovisual galega e en galego.

Rede de Dinamización Lingüística

Os destinatarios do programa Redecinema son os concellos pertencentes á RDL, un proxecto compartido entre a Administración autonómica e local, no que tamén participan outras entidades que redundan na promoción do uso social do idioma propio de Galicia, co que se busca impulsar e reforzar as iniciativas de difusión do galego desde o ámbito local. Os seus principais obxectivos son os de promover a cooperación e a coordinación das actuacións en materia de dinamización lingüística e optimizar os recursos dispoñibles para levala adiante.

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: departamentos

1500 rapaces e rapazas de estadía nos campamentos participaron na sétima edición de ‘O galego campa!’

Xov, 10/08/2017 - 07:03
Idioma Gallego Resumo:  Un total de 19 campamentos da Acción de Verán 2017 acolleron a sétima edición do programa posto a andar por Política Lingüística e Xuventude, Participación e Voluntariado para dinamizar o uso do galego entre a mocidade no tempo de lecer

Un total de 1465 rapaces e rapazas, de entre 9 e 17 anos, de estadía nos campamentos de verán de titularidade da Xunta de Galicia, por medio da Consellería de Política Social, participaron ao longo dos meses de xullo e agosto na sétima edición do programa de dinamización lingüística ‘O galego campa!’, promovido pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e mais pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Do 15 de xullo ao 9 de agosto, as actividades chegaron a 19 campamentos que integran a Acción de Verán 2017, aos albergues xuvenís de Quiroga, Equal (Coles), Penedos de Xacinto (Entrimo) e Mariña Española (Sada) e mais nos campamentos xuvenís Illa de Ons (Bueu), Espiñeira (Boiro), Os Chacotes (Palas de Rei), Furelos (Melide), A Devesa (Ribadeo) e Pontemaril (Forcarei), Complexo O Corgo (Muíños), na Estación de Montaña de Manzaneda, no Campamento Xuvenil Virxe de Loreto (Porto do Son) e nos albergues xuvenís de Gandarío (Bergondo), Equal e As Sinas (Vilanova de Arousa).

Actividades, formación e materiais para promover o galego

‘O galego campa!’ é un programa de dinamización lingüística que as consellerías de Cultura e Educación e mais de Política Social desenvolven a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. Desde a súa posta en marcha en 2011, ‘O galego campa!’ vén ofrecendo actividades para promover a visibilización e o uso da lingua galega no contexto dos campamentos de verán da Xunta de Galicia, así como formación e recursos para o monitorado. Estes últimos están recollidos dende o 2015 no “Repositorio dixital do tempo libre en galego”, ao que se pode acceder desde o Portal da lingua galega (www.lingua.gal/o-galego-campa).

Os dous departamentos están a traballar no que será o primeiro Plan de dinamización da lingua galega entre a xuventude da Administración autonómica, cuxa aprobación está prevista para finais deste ano.

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: departamentos

Educación formaliza o contrato da obra de eficiencia enerxética do CEIP de Outes

Xov, 10/08/2017 - 07:00
Resumo:  O orzamento de adxudicación ascende a preto de 470.000 euros A actuación ten como obxectivo corrixir os problemas que presenta o edificio en material de illamento e iluminación O previsto é que as obras rematen antes do inicio do curso Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de publicar no Diario Oficial de Galicia (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170810/AnuncioG0164-260717-0005_gl.html ) a formalización do contrato da obra de rehabilitación integral (enerxética e funcional) do CEIP de Outes, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 4, obxectivo específico 04.03.01 (expediente ED 3/17-O). O orzamento de adxudicación ascende a 467.035,8 €, e a obra será realizada pola empresa COVISAM NORTE, S.L. Esta obra enmárcase no Plan de Dotación de Infraestruturas Educativas 2016-2020, ao abeiro do cal se realizaron no ano 2016 obras para a mellora da eficiencia enerxética en 10 centros educativos e se van realizar este ano outras 8, por importe de 3,2 millóns de euros.

O obxectivo da actuación, que xa está en marcha, é corrixir os problemas de infiltración de auga e aire, o alto coeficiente global de transmisión de calor. Así mesmo, estanse a dar problemas de eficiencia enerxética no sistema de iluminación das aulas.

A obra estrutúrase en dúas partes. Por unha banda, no relativo ao exterior illarase a fachada mediante sistema de envolvente continua, substituiranse as fiestras por novas ventás de carpintería de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro dobre baixo emisivo e mudarase o material de cubrición por panel de dobre chapa de aceiro con illamento intermedio. Ademais instalaranse luminarias de alta eficiencia enerxética. Todas estas medidas combinadas supoñen un aforro enerxético en enerxía primaria non renovable do 22,23%.

Na segunda parte dos traballos realizarase a reparación e pintado de paramentos interiores e colocaranse elementos de identidade corporativa. O previsto é que as obras rematen antes do inicio do curso escolar.

Construcións e melloras Educación infantil Educación primaria Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Centros
Categorías: departamentos

Listaxe definitiva de centros admitidos no programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- para o curso 2017/2018

Xov, 10/08/2017 - 05:39
Idioma Gallego

Resolución do 21 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a listaxe definitiva de centros admitidos no programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- para o curso 2017/18.

 

Anuncio principal:  Resolución do 9 de xuño de 2017 pola que se regula a incorporación ao programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- en centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/2018 Tema:  Plurilingüismo Programas e plans Ensinanza:  Bacharelato Departamento:  Servizo de Ordenación, Innovación e Orientación Educativa Colectivo:  Profesorado Alumnado Familias Centros Sección:  Linguas estranxeiras
Categorías: departamentos

100 investigadores predoutorais benefícianse das axudas da Xunta para iniciar a carreira científica

Mér, 09/08/2017 - 12:30
Resumo:  A Consellería destina máis de 7,2 millóns de euros para blindar o traballo dun centenar de científicos das universidades galegas ata 2020 Os contratos manteñen os mesmos niveis que na anterior convocatoria: oscilarán entre os 20.500 e os 23.500 euros anuais dependendo da modalidade Inclúen estadías de tres meses de duración no estranxeiro cun importe máximo de 4.500 euros, en función do destino Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en colaboración coa Axencia Galega de Innovación (GAIN), vén de publicar hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a resolución das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i.

A través desta liña de axudas –dotada con 7.248.000 euros–, a Xunta garante, un ano máis, a formación inicial de 100 investigadores desde 2017 ata 2020. O programa divídese en dúas modalidades. Na modalidade A, as axudas están enfocadas a potenciar as traxectorias de investigación vinculadas ás áreas estratéxicas segundo os obxectivos definidos na Estratexia de especialización intelixente de Galicia RIS3, para mellorar a competitividade, o crecemento económico e o emprego sustentable a través da innovación, e que orientarán as políticas de cohesión da Unión Europea para o período 2014-2020. Nesta modalidade fináncianse 57 contratos predoutorais e o importe máximo de cada axuda ascende a 23.500 euros anuais.

Pola súa banda, coa modalidade B búscase garantir a representación de todas as ramas do coñecemento, establecendo un número de prazas para aquelas áreas que se atopan con máis dificultades de encaixe directo nos sectores produtivos, pero que resultan fundamentais para o crecemento sustentable dunha económica baseada no coñecemento. Deste xeito, garántese un mínimo de 10 axudas no ámbito das universidades para Artes e Humanidades, e outras 10 para Ciencias Sociais e Xurídicas, sempre que o número de solicitudes o permita. Nesta categoría benefícianse un total de 43 investigadores e o importe máximo de cada axuda é de 20.500 euros anuais.

A data de comezo dos contratos fixouse no 31 de xullo de 2017, agás para as persoas non comunitarias, que poderán asinar o contrato ata o 30 de setembro de 2017. En todo caso, todos os detalles da resolución, así como as persoas beneficiarias das axudas, poden consultarse no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170809/AnuncioG0164-310717-0001_gl.html.  

Estadías no estranxeiro

Ámbalas dúas convocatorias inclúen estadías de tres meses de duración no estranxeiro cun importe máximo de 4.500 euros, en función do destino. Deste xeito, se o científico escolle a zona 1 –Portugal ou Andorra– recibirá 1.500 euros; se realiza a súa estancia na zona 2 –en Europa (salvo os dous países anteriores), África ou América (agás Estados Unidos e Canadá)– terá á súa disposición 3.000 euros; e se o destino é a zona 3 –Estados Unidos, Canadá, Asia ou Oceanía–, a achega será de 4.500 euros.

As estadías no estranxeiro son opcionais e terán que realizarse entre o 1 de marzo de 2018 e o 31 de outubro dese mesmo ano. Ademais, permitiranlles acadar a mención de doutor ou doutora internacional. En concreto, 69 persoas escolleron a zona 2, 17 optaron pola zona 3, e un investigador decantouse pola zona 1.

Apoio ao inicio da carreira científica

Cómpre lembrar que este programa fomenta a formación dos científicos desde etapas iniciais (preparación da tese doutoral), partindo da base de que, mediante procesos formativos estables, adquirirán as habilidades propias do persoal investigador. Ademais, permite lograr que o sistema alcance unha dimensión dos seus recursos humanos de investigación comparable a outros países europeos. En concreto, hoxe hai 155 contratos predoutorais no Sistema Universitario de Galicia enmarcados dentro desta liña de apoio.

Máis de 16 millóns para fortalecer a masa investigadora

Esta liña de axudas súmase ao programa de apoio á etapa de formación posdoutoral –xa resolto e dotado con preto de 9 millóns para formalizar 71 novos contratos– que busca favorecer a internacionalización, a especialización e a consolidación nas universidades galegas do talento investigador.

Entre ámbalas dúas liñas de apoio, Educación e GAIN mobilizan máis de 16 millóns de euros ata 2020 co fin de financiar a tese e formar aos investigadores nunha primeira etapa, así como internacionalizar e reter aos científicos na fase posdoutoral.

Bolsas Universidade Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Secretaría Xeral de Universidades Alumnado
Categorías: departamentos

Concesión das axudas de apoio á etapa predoutoral do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, para o 2017

Mér, 09/08/2017 - 04:00
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 28 de xullo de 2017 pola que se adxudican as axudas da Orde do 29 de maio de 2017, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2017.

Anuncio principal:  Axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, para o 2017 Tema:  Bolsas Ensinanza:  Universidade Departamento:  Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria Colectivo:  Alumnado
Categorías: departamentos

Corte de servizo no correo web da Consellería de Cultura, Educación e O. U.

Mar, 08/08/2017 - 13:48
Idioma Gallego

Coa finalidade de realizar tarefas de mantemento nos servidores de correo web da Consellería de Cultura, Educación e O.U., será necesario realizar un corte no servizo de dúas horas este venres 11/08/2016 dende as 16:30 horas ata as 18:30 horas, polo que, durante ese tempo esta plataforma permanecerá inoperativa.

O correo seguirá operativo por medio IMAP e SMTP polo que se poderá consultar e enviar correos empregando xestores de correo coma o thunderbird, os dos móbiles etc.

Os equipos da Xerencia de Proxectos de Educación e da Área de Infraestruturas e Telecomunicacións da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) somos conscientes de que este corte xerará trastornos polo que agradecemos de antemán a súa comprensión e colaboración.

Tema:  Información xeral Alertas e avisos Departamento:  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Colectivo:  Profesorado
Categorías: departamentos

Instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes

Mar, 08/08/2017 - 13:44
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Anuncio principal:  Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia Tema:  Normativa Escolarización Ensinanza:  Educación secundaria obrigatoria Bacharelato Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do Profesorado Colectivo:  Profesorado Alumnado Centros
Categorías: departamentos


by Dr. Radut