Iniciar sesión: Acceso

Calendario Inicio escolar 2018/2019

A continuación preséntase o calendario de inicio de actividades escolares para o curso 2018/2019:

Actividade

Data

Hora

Presentación 1º de ESO

17 de setembro

11:00

Presentación 2º ESO

12:30

Presentación 3º ESO

18 de setembro

10:00

Presentación 4º ESO

11:00

Presentación 1º BAC

12:00

Presentación 2º BAC

13:00

Presentación 1º Ciclo superior Xestión forestal

19 de setembro

9:00

Presentación 2º Ciclo superior Xestión forestal

9:30

Presentación 2º Ciclo superior Paisaxismo

10:00

Presentación 1º Ciclo medio Aproveitamentos forestais

10:30

Presentación FP Básica I

11:30

Presentación FP Básica II

12:30

Inicio clases ESO e BAC

8:30

Inicio clases ciclos

20 de setembro

8:30