Reclamación ás cualificacións de 2º de bacharelato