BENVIDA

     O IES de Curtis, xa con máis de trinta anos de historia, é unha referencia pedagóxica e cultural da nosa comarca. Desde aquí seguiremos loitando polo ensino público de calidade e os valores propios de Galicia.

      Poñemos á disposición de toda a Comunidade Educativa esta páxina Web para que sirva de canle de participación para todos/as. Nela podedes encontrar información administrativa, horarios, períodos de atención a pais/nais, equipos docentes, libros de texto, enlace de interese,...

       Esperamos a vosa participación.