Programación do programa de diversificación curricular: Curso 3º, 2010-11