Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Teoría para o 1º e 2º de ESO

Material elaborado no PFAC:  C1107023 ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO

Material sobre Pizarra Dixital (Edición ABALAR)

Colección de Recursos para a aula Abalar: Documentación, Webs, Tutoriais
Aquí encontraréis recursos y actividades , por temas , para preparar las matemáticas de este curso.

Fichas de exercicios e problemas para 3º ESO

Todo o relacionado coa acción titorial.

Materiais, recursos e actividades para o desenvolvemento do bloque temático "A Racionalidade Práctica".

Materiais, recursos e actividades para o desenvolvemento da materia Valores Éticos de 3º de ESO

Recursos, materiais e actividades para o desenvolvemento do curso Valores Éticos de 4º de ESO

Materiais, recursos e actividades para desenvolver o curso Historia da Filosofía de 2º de bacharelato.

Materiais e recursos para preparar a materia Valores Éticos de 1º de ESO

Materiais e recursos para a materia Valores éticos de 1º de ESO

CONTIDOS:

- Capacidade simbólica. E. Cassirer. Creatividade. H. Poincaré. 

- Estética filosófica: función e característicasA arte como instrumento de comprensión e expresión simbólica da realidade. A estética filosófica e a capacidade simbólica do ser humano. A realidade desde a arte, a literatura e a música. 

- Relación da arte coa ética, co coñecemento e coa técnica.

- Sentimento, experiencia e xuízo estético. Beleza. Creación artística e sociedade. Filosofía e arte. Filosofía e literatura. Filosofía e música.

 

 

 A reflexión filosófica sobre o ser humano e o sentido da existencia: antropoloxía filosófica. / Implicacións filosóficas da evolución. Filosofía e bioloxía. / A dialéctica natureza-cultura no proceso de antropoxénese e de construción da identidade propia humana. 

 Visión grega. Heroe homérico. Concepto socrático. Dualismo platónico. Animal racional e político aristotélico. Materialismo e individualismo helenista. / Pensamento medieval: creación á imaxe divina; nova concepción do corpo e a alma, da morte e da liberdade. / Renacemento: antropocentrismo e humanismo. / Modernidade e século XIX: razón, emocións e liberdade. / O ser humano na filosofía contemporánea.

 Visións filosóficas orientais: budismo, taoísmo e hinduísmo.

 Algunhas claves sobre o sentido da existencia humana. / Cuestión do sentido, a esencia e a existencia, o eu, a liberdade, a morte, o destino, o azar, a historia e a necesidade de transcendencia.

 Reflexión filosófica sobre o corpo. / Teorías filosóficas sobre a relación entre mente e corpo.

 

Trazos do saber científico. Obxectivos e instrumentos da ciencia. Método indutivo e dedutivo. Método hipotético-dedutivo. Investigación científica na modernidade e na época contemporánea: das matemáticas e a técnica como ferramentas de coñecemento e interpretación fundamentais á reformulación dos conceptos clásicos.Técnica e tecnoloxía: saber e praxe. Reflexións filosóficas sobre o desenvolvemento científico e tecnolóxico: o problema da indución. Visión aristotélica do quefacer científico. Relación entre filosofía e ciencia.

Materiais e recursos didácticos para estudar, completar e ampliar o estudo da materia "Psicoloxía" en segundo de bacharelato.

Materiais, recursos e actividades para preparar o 1º tema da materia Filosofía (1º Bach.)

Comunicación e linguaxe; dimensión lingüística do ser humano. Lóxica informal. Lóxica proposicional. 

En Valores Éticos estudamos a lei fundamental do noso Estado e o Estatuto de Autonomía de Galicia.

Educación para a cidadanía e os dereitos humanos, 2º ESO. Unidade didáctica: Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

Ao fío da convocatoria do II Concurso de Ensaio IES de Curtis co que celebrar o "Día Mundial da Filosofía" (19 de novembro de 2015), realizaremos unha aproximación a este xénero literario e á súa relación coa nosa disciplina.


Estudaremos como se produce o proceso do coñecemento do mundo, para despois abarcar a cuestión de cómo podemos garantir a verdade deses descubrimentos sobre o mundo.

Metafísica e cosmovisións: recursos e actividades.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Curso para aprender a camiñar pola aula virtual.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
aprender a utilizar un aul avirtual
A aventura de aprender Física e Química dunha maneira sinxela e divertida
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Grupo de formación Moodle
Aprender Moodle está formado por un conxunto de tutoriales en flash onde se mostra como crear e configurar algúns dos recursos e actividades máis habituais en Moodle. Están realizados desde o punto de vista do Profesor (editingteacher).
Texto vs. Palabra: unha cuestión de estilo
Supoñamos un sistema no cal a cada parte do noso texto asignámoslle unha «propiedade», algo que poderiamos chamar estilo. Este estilo pode ter distintos valores, por exemplo «título de capítulo», «corpo de texto»...
Aula virtual do IES de Curtis
[Ir á web] [Galería]
Aprende a usar a nosa biblioteca

O equipo de dinamización lingüística do IES de Curtis, con motivo de San Valentín, convoca un certame de mensaxes de amor na rede.

Apuntes para o DELF

las oraciones condicionales

Módulo do primeiro curso do ciclo de grado medio de "Sistemas microinformáticos e redes"

Módulo do segundo curso do ciclo de grado medio de "Sistemas microinformáticos e redes"

Neste curso trátanse as técnicas de direccionamento IP automático nunha rede W2000 con DHCP

Apuntes y materiales para preparar la asignatura

creado o 4 de abril de 2018

Para introducirse en Arduino programando con S4A

Actividades de nivel básico de Writer, Calc e Impress 

One project for CLIL Technology 

Para introducirse en Arduino programando con el IDE

mundo contemporáneo

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

(Aínda non foi comentada ningunha)