Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Contidos e actividades axustados ao desenvolvemento curricular.

Apuntes e actividades das unidades didácticas

Contidos e actividades

Material elaborado no PFAC:  C1107023 ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO

Material sobre Pizarra Dixital (Edición ABALAR)

Colección de Recursos para a aula Abalar: Documentación, Webs, Tutoriais
Aquí encontraréis recursos y actividades , por temas , para preparar las matemáticas de este curso.

Apuntes e exercicios da materia

Fichas de exercicios e problemas para 3º ESO

Orientación académica. 2ª Bacharelato.
Actividades de Orientación académica para alumnos de 2º de Bacharelato.
Trataremos de axudar a elexir de xeito informado y responsable a opción mais oportuna entre os itinerarios posibles.
Grupo de formación Moodle
Aprender Moodle está formado por un conxunto de tutoriales en flash onde se mostra como crear e configurar algúns dos recursos e actividades máis habituais en Moodle. Están realizados desde o punto de vista do Profesor (editingteacher).
Texto vs. Palabra: unha cuestión de estilo
Supoñamos un sistema no cal a cada parte do noso texto asignámoslle unha «propiedade», algo que poderiamos chamar estilo. Este estilo pode ter distintos valores, por exemplo «título de capítulo», «corpo de texto»...

Teoría de E.F. Apuntes e actividades


Aula virtual do IES de Curtis
[Ir á web] [Galería]
Aprende a usar a nosa biblioteca

O equipo de dinamización lingüística do IES de Curtis, con motivo de San Valentín, convoca un certame de mensaxes de amor na rede.

Neste curso trataremos os seguintes contidos
(correspondentes ao bloque 2 do temario, “O saber filosófico”: Filosofía:
sentido, necesidade e historia; Saber racional, explicación prerracional: mito
e maxia. Explicación racional: razón e sentidos. Función e videncia da filosofía;Disciplinas
teórico-prácticas do saber filosófico; Racionalidade teórica e práctica; O
saber filosófico a través da súa historia; Características da filosofía. Os
criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave figuran
no DOG Núm. 120 de luns, 29 de xuño de 2015, páx. 25645 e seguinte.


Comunicación e linguaxe; dimensión lingüística do ser humano. Lóxica informal. Lóxica proposicional. 

En Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos estudamos a lei fundamental do noso Estado e o Estatuto de Autonomía de Galicia.

Educación para a cidadanía e os dereitos humanos, 2º ESO. Unidade didáctica: Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

Ao fío da convocatoria do II Concurso de Ensaio IES de Curtis co que celebrar o "Día Mundial da Filosofía" (19 de novembro de 2015), realizaremos unha aproximación a este xénero literario e á súa relación coa nosa disciplina.


Estudaremos como se produce o proceso do coñecemento do mundo, para despois abarcar a cuestión de cómo podemos garantir a verdade deses descubrimentos sobre o mundo.

Módulo do primeiro curso do ciclo de grado medio de "Sistemas microinformáticos e redes"

Módulo do segundo curso do ciclo de grado medio de "Sistemas microinformáticos e redes"

Neste curso trátanse as técnicas de direccionamento IP automático nunha rede W2000 con DHCP

Apuntes y materiales para preparar la asignatura


Para introducirse en Arduino programando con S4A

One project for Technologies Bilingual Section
Para introducirse en Arduino programando con IDE

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

(Aínda non foi comentada ningunha)