Skip to Content

 

 

 

 

Tecnoloxía

QUEDOUCHE TECNOLOXÍA OU TIC PARA SETEMBRO? AQUÍ TES A INFORMACIÓN QUE NECESITAS

A proba de setembro consistirá nunha proba escrita   en formato papel ( e práctica co ordenador se es de TIC)  e presencial nunha data determinada pola dirección do centro e pública na páxina web se as condicións sanitarias o permitan.

 

Se o exame non pode ser presencial este se  realizará de forma dixital a distancia  empregando  a ferramenta de videochamada  Webex. Empregaríase a  versión telefónica se non se dispón de conexión a internet. Os datos da chamada publicaríanse unha vez se determinen as datas.

 

Adxúntase material para practicar e  entregar resolto o día da proba (tamén foi adxuntado en formato papel co boletín de notas). Se non se puidese asistir por mor do COVID19 pódese enviar o traballo  ao correo susanatecnocotarelo@gmail.com ou rosaliaprofedetecno@gmail.com  con prazo máximo o 2 setembro. 

A proba versará sobre os estándares de aprendizaxe  do 1º e 2º trimestre amosados na programacións adaptadas publicadas en abril.

 

Non sabes que materias escoller para o próximo curso?

Aquí tes información das materias optativas que podes escoller para 4º  e 1º de bacharelato no sobre da matrícula para o curso 2020/2021 que imparten as profes do departamento de tecnoloxía. Pica nas materias para ver a presentación

Para 4º da ESO:

Para 1º bacharelato

 

NOVAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS ADAPTADAS PARA O TERCEIRO TRIMESTRE

Debido a inusual situación adaptáronse as programacións didácticas do departamento de cara ao terceiro trimestre seguindo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  

¿Suspendiches algunha avaliación e non estás na aula virtual? Aquí tes o boletín para recuperala

Se non estás en contacto coa túa profesora pero queres recuperar algunha avaliación suspensa descarga o arquivo que corresponde a avaliación que suspendiches.

Podes resolvelo en folios ou no boletín impreso.

Tes de plazo ata o 15 de xuño para entregalo no centro no departamento de tecnoloxía.

 

Os emails de contacto son: susanatecnocotarelo@gmail.com e rosaliaprofedetecno@gmail.com.

Material durante o periodo de peche para os centros educativos.(Susana Taboada)(3º trimestre)

COMEZO DO TERCEIRO TRIMESTRE.

Ola a todos.Comezamos o terceiro trimestre e a partir de agora atoparedes os contidos, así como as actividades a realizar na aula virtual do instituto.

Para todos os  2º da ESO(A,B e PMAR) accededes a ela pinchando no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/centros/iescotarelovilagarcia/aulavirtual/course/view.php?id=80

Para 3º da ESO accedes a ela pinchando no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/centros/iescotarelovilagarcia/aulavirtual/course/view.php?id=82#section-2

A entrega das actividades de entrega obligatoria a teredes que facer no correo electrónico: susanatecnocotarelo@gmail.com

Con 1º de Bacharelato seguiremos traballando en EDMODO.(IMPORTANTE:TODOS OS ALUMNOS DE 1º DE BAC QUE NON ACCEDERON A EDMODO ATA O DÍA DE HOXE, POR FAVOR, MANDÁDEME UNHA MENSAXE AO CORREO ELECTRÓNICO QUE FIGURA MÁIS ARRIBA)

MATERIAL DURANTE O PECHE DE ROSALÍA

Comezamos o terceiro trimestre con actividades de reforzo  e repaso.

SE DISPÓS DE CONEXIÓN A INTERNET

          As tarefas están propostas na aula virtual de EDMODO ( www.edmodo.com). É mellor que empreguedes o explorador de Firefox

Ahí  publico seguindo o horario habitual  as clases con videos e actividades a entregar. Pode ser que non vos estén chegando as notificacións de tarefas novas que vou poñendo. Tedes que entrar na aula e baixar la liña temporal para ver todo ou ir ao apartado de progreso para ver o que vos falta por entregar. Publico actividades seguindo o horario habitual ( se temos tres clases a semana, poño tres actividades a semana)

 

SE NON DISPÓS DE CONEXIÓN A INTERNET.

Abaixo están os arquivos para descargar por cursos

 

Data límite de entrega 15 de xuño

Vos podedes  poñer en contacto  comigo a través de correo electrónico: rosaliaprofedetecno@gmail.com

 

 Xuntos venceremos esta situación!

 

PARA AS FAMILIAS ( Rosalía)

Aquelas familias que estean interesadas nun seguimento detallado da entrega de tarefas e cualificaicóns acadadas polos seus fillos e fillas poden acceder a aula virtual de Edmodo. Os rapaces poden invitalos desde a súa conta ou poden poñerse en contacto comigo no correo rosaliaprofedetecno@gmail.com para facilitarlles o código de acceso.

Distribuir contido


by Dr. Radut