Skip to Content

 

 

 

 

Comercio e Márketing

Novas Programacións Didácticas Adaptadas para o terceiro trimestre(XVEC,Comercio internacional,Actividades comerciais)

Debido a inusual situación adaptáronse as programacións didácticas do departamento de cara ao terceiro trimestre seguindo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Novas Programacións Didácticas Adaptadas para o terceiro trimestre (FPBÁSICA)

 Debido a inusual situación adaptáronse as programacións didácticas do departamento de cara ao terceiro trimestre seguindo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Material durante o periodo de peche para os centros educativos.(2ª quincena de Maio)

Material Semana 25 ao 29 de Maio

1º CM Actividades comerciais - Módulo inglés (Ana)

1º CS Comercio internacional - Módulo Negociación internacional - UD1 Y 2

 1º CS Comercio internacional - Módulo Negociación internacional - ACTIVIDAD

2º CS Comercio internacional - Módulo Sistema de información de mercados - UD5-ACTIVIDAD 5.1

 2º CS Comercio internacional - Módulo Sistema de información de mercados - ACTIVIDAD 5.9

 

1º FP básica (Módulo de CC AA) : Período 18 ao 31 de maio

Semana 18 ao 24 de maio

Tarefas

Actividades de recuperación 1ª av.

Actividades de recuperación 1º av.

Actividades de recuperación 2ª av.

Semana 25 ao 31 de maio

Tarefas

 

1º FP básica (Módulo de comunicación) : Período 18 ao 24 de maio

Tarefas

1º FP Básica (Módulo de  operaciones auxiliares de almacenaxe):Período 18 ao 24 de maio

Unidade                   Tarefas

 

Material SEMANA 18 AO 22 DE MAIO

1º CS Comercio internacional - Módulo Negociación internacional_TEST :pincha aquí

1º CS Comercio internacional - Módulo Negociación internacional_ACTIVIDAD 6.4:pincha aquí

2º CS Comercio internacional - Módulo Sistema de información de mercados_ACTIVIDAD 4.1:pincha aquí

2º CS Comercio internacional - Módulo Sistema de información de mercados_ACTIVIDAD 5.8:pincha aquí

2º CS XVEC -Módulo Organización de equipos de ventas: pincha aquí

Material durante o periodo de peche para os centros educativos.(1ª quincena de maio)

Material SEMANA 11 AO 17 DE MAIO (NOVO)


1º CICLO BÁSICO SERVIZOS COMERCIAIS

1ºCICLO MEDIO ACTIVIDADES COMERCIAIS

2ºCICLO MEDIO ACTIVIDADES COMERCIAIS

1º CICLO SUPERIOR XESTIÓN DE VENTAS E EE.CC

2ºCICLO SUPERIOR XESTIÓN DE VENTAS E EE.CC

1º CICLO SUPERIOR COMERCIO INTERNACIONAL

2º CICLO SUPERIOR COMERCIO INTERNACIONAL

FP BÁSICA SERVIZOS COMERCIAIS MÓDULO TÉCNICAS BÁSICAS DE MERCHANDISING (Permítese a entrega de tarefas por Classroom, Instagram, Whatsapp, gmail, e correo ordinario ó instituto.

 1º FP básica (Módulo de comunicación) : Tarefas

1ºCS Comercio internacional (módulo Negociación internacional): actividad 1       actividad 2

2º CS Comercio internacional (Módulo Sistema de información de mercados):   actividad 1                actividad 2

2ºXVEC(Módulo organización de equipo de ventas): pinchade aquí

 

Material SEMANA 4 AO 10 DE MAIO

Ciclo medio actividades comerciais:

material de inglés Pinchade aquí

 

Ciclo superior de comercio internacional:

1ºCSCI: pinchade aquí

2ºCSCI: pinchade aquí

1ºFBBásica de comercio(Operacións de almacenaxe):pinchade aquí

Material durante o periodo de peche para os centros educativos.

Período do 13 de abril ao 8 de maio ( 1º FP básica de comunicación) 

Tareas 1 (13 ao 17 de abril)

Tareas 2 (13 ao 17 de abril)

Tareas 1 (20 ao 24 de abril)

Tareas 2 (20 ao 24 de abril)

Tareas 1 (27 de abril ao 1 de maio)

Tareas 2 (27 de abril ao 1 de maio)

Tareas 1 (4 de maio ao 8 de maio)

 

Semana do 30 de marzo ao 3 de abril ( 1º FP básica de comunicación)

Exercicios uso da G e a J: clica aquí

Exercicios uso da  J: clica aquí

Lectura para a libreta de actividades: clica aquí

 

Semana do 23 ao 27 de marzo (  módulo de comunicación e sociedade)

1ºFPBásica de servizos comerciais: adxunto 1

 2ºFPBásica de servizos comerciais: adxunto 2

 

A continuación figura o material para o alumnado de 1º FP básica de comunicación:

Verbo 1: clica aquí

Verbo 2: clica aquí

Ejercicios verbo 1: clica aquí

Ejercicios verbo 2: clica aqui

 

FP básica de comercio:

Material de ciencias aplicadas:

Ciencias aplicadas 1:teoría de la energIa

Ciencias aplicadas II: Fenómenos físicos y fenómenos químicos

Ciencias aplicadas II: Actividades repaso

 

 

 

PROGRAMACIÓNS COMERCIO E MARKETING

 

PROGRAMACIÓNS COMERCIO E MARKETING _ CURSO 2019-2020

 

CB SERVIZOS COMERCIAIS

 PRIMEIRO CURSO

Ciencias aplicadas I

Comunicación e sociedade I

 Técnicas básicas de merchandising

 Operación auxiliares de almacenaxe

 Tratamento informático de datos

 SEGUNDO CURSO

 Comunicación e sociedade II

 Ciencias aplicadas II

 Atención á clientela

 Preparación de pedidos e venda de productos

 Aplicacións básicas de ofimática

   

CM ACTIVIDADES COMERCIAIS

 PRIMEIRO CURSO

Xestión de compras

Formación e orientación laboral

Aplicacións informáticas para o comercio

Inglés

Procesos de venda

Dinamización do punto de venda

Marketing na actividade comercial

 SEGUNDO CURSO

Servizos de atención comercial

Técnicas de almacén

Comercio electrónico

Venda técnica

Xestión dun pequeno comercio

 

CS COMERCIO INTERNACIONAL

 PRIMEIRO CURSO

Formación e orientación laboral

Negociación internacional

 Inglés

 Transporte internacional de mercadorías

 Xestión administrativa do comercio

 Xestión económica e financeira da empresa

SEGUNDO CURSO

Sistema de información de mercados

Comercio dixital internacional

Financiamento internacional

Medios de pagamento internacionais

Loxística de almacenamento

Marketing internacional

 

CS XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS

 PRIMEIRO CURSO

Formación e orientación laboral

 Inglés

 Investigación comercial

 Marketing dixital

 Xestión económica e financeira da empresa

 Políticas de marketing

 SEGUNDO CURSO

Loxística de aprovisionamento

Escaparatismo e deseño de espazos comerciais

Organización de equipos de vendas

Técnicas de venda e negociación

Loxística de almacenamento

Xestión de produtos e promoción do punto de venda

 

Distribuir contido


by Dr. Radut