Contactos

Profesorado

 Teléfono do centro: 886 110 610

 

Apoio á Intervención Educativa

Verónica Martínez Delgado

veronicamartinezd@edu.xunta.gal

Atención ás Unidade de Convivencia

Sonia Sánchez Navia

sonia.sanchez@edu.xunta.gal

Contexto da Intervención Social

Fátima Ferreiro Díaz

fatima.ferreiro@edu.xunta.gal

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Margarita Blanco Lamarca

marga.blanco@edu.xunta.gal

Formación e Orientación Laboral

Margarita Blanco Lamarca

marga.blanco@edu.xunta.gal

Formación en Centros de Traballo

Graciela Collado Fernández

gracielacollado@edu.xunta.gal

Habilidades Sociais

Verónica Martínez Delgado

veronicamartinezd@edu.xunta.gal

Inserción Sociolaboral

Graciela Collado Fernández

gracielacollado@edu.xunta.gal

Mediación Comunitaria

Inés Rey Calvo

inesreycalvo@edu.xunta.gal

Metodoloxía da Intervención Social

Fátima Ferreiro Díaz

fatima.ferreiro@edu.xunta.gal

Primeiros Auxilios

Dolores Peña Hermida

mariadolorespena@edu.xunta.gal

Promoción da Autonomía Persoal

Verónica Martínez Delgado

veronicamartinezd@edu.xunta.gal

Proxecto de Integración Social

Graciela Collado Fernández

gracielacollado@edu.xunta.gal

Sistemas Aumentativos e Alternativos Comunicación

Mª Belén Nieto Castro

bel@edu.xunta.gal

TITORÍA

Verónica Martínez Delgado

veronicamartinezd@edu.xunta.gal

Distribuir contido