Admisión Curso 2020-2021

 

Solicitude de Admisión Curso 20/21 - Alumnado de novo ingreso ESO - BACH

Prazo: 1 ao 20 de marzo

Documentación

Fotocopia do DNI ou folla de inscrición da alumna ou alumno no Libro de Familia.

Certificado de matrícula (con código XADE) no que conste o curso que estuda actualmente.

Padrón Familiar.