FP: PROBAS LIBRES

Titoras/es grupos . Curso 2015/16

CURSO/NIVEL

TITORA OU TITOR

CURSO/NIVEL

TITORA OU TITOR

ESO e Bacharelato

1º ESO A

Ana Cosme

2º ESO A                          

Magdalena García

1º ESO B

Isabel Alonso Barros

2º ESO B

Dolores Tapia

1º ESO C

J. Luís Moreiras

2º ESO C

J. Alberto Vázquez

3º ESO A

Antonio Pensado

3º ESO B

Ángeles Alemparte

PMAR 3º ESO

Manuela González

 PDC 4º ESO

Marga Comesña

 4º ESO A

Mª José Fraga

   

1º BACH A

Patricia Clavo

 2º BACH 

Alicia Domínguez

 

Departamento Servizos á Comunidade

1º CM APSD

Belén Nieto

2º  CM APSD

Olga Rey

1º CS Ed. Infantil

Salomé Cabaleiro

2º CS Ed. Infantil

Begoña Martínez

CM APSD Modular

Alejandra Graña

CS Ed. Infantil Modular

Borja Álvarez

CS Integración Social Modular

Sonia Vila    

FCT CM APSD Ordinario

Olga Rey FCT CS Ed. Infantil  Ordinario Begoña Martínez
FCT CM APSD Modular

Eva Rivera

FCT CS Ed. Infantil  Modular

Alejandra Graña
Departamento Sanitaria
1º CM  Farmacia Concha Alonso 2º CM Farmacia Beatriz Tojo
1º CS Documentación Sanitaria Teresa Rosales    
1º  CS Dietética Ramiro Fernández 2º  CS Dietética Patricia Pita
CS Dietética Modular Mónica Pita CM Farmacia Modular Teresa Díaz
FCT CS Dietética Ordinario Patricia Pita FCT Dietética Modular Augusto Suárez
FCT CS Documentación Belén Vázquez  FCT CM APSD Modular Eva Rivera
FCT CM Farmacia Ordinario Beatriz Tojo FCT CM Farmacia Modular
 Elvira Montoto
Coord. Xeral FCT Concha Bandín    

Nota: as titoras e titores da ESO xa comunicaron ás familias sobre cál sería a hora de atención a pais e nais. Para máis información non dubiden en telefonar ao Instituto.
Informaráselles das devanditas horas de atención ou ben poráselles en contacto coa titora ou titor. Xade WEB para Titores

Teléfono do Centro: 986453330 (horario das oficinas mañás de 08:30 h a 14:10 h)