Organigrama

Claustro de profesores

O Claustro de profesores do IES. Chano Piñeiro durante o Curso 2014-2015, está constituido por:

Apelidos e Nome Departamento
Andújar Matalobos, Manuel Tecnoloxía
Arca Vilaboa, Jesús Ciencias Naturais
Barreiro Sanmiguel, Gema Castelá
Boullosa Cortes, Manuel Marcial Ciencias Sociais
Escudero Barros, Teresa María Ciencias Sociais
Fernández Alonso, Xosé Anxo Matemáticas
Garabatos Pardo, Mª Dolores Ciencias Naturais
García Pasarin, María Isabel Música
Garrido Couceiro, Xoán Carlos Filosofía
Guerra Bahamonde, J. Antonio Física e Química
Iglesias Cortizo, Clara Isabel Galego
Jamardo Laseiras, José Clásicas
Lago Lourido, Virginia Castelá
López Barros, Emilio Matemáticas
López Navaza, Rosa María Relixión
Nodar Moreira, Erundino Galego
Nodar Ron, José Manuel Educación Física
Pavia Mateo, Susana Francés
Pazos Riveiro, María Dolores Ciencias Sociais
Peinador Veira, María Victoria Matemáticas
Quintas Sánchez, María Rosa Ciencias Naturais
Rodríguez García, Inés Ciencias Sociais
Rodríguez Muradas, Adriana Orientación
Santos Lago, María Belén Inglés
Suárez Otero, Alicia Plástica
Varela Sieiro, Jaime Galego
Vega Romero, David Orientación
Zorrilla Apellániz, Pilar Inglés

Tags: Organigrama

Órganos de responsabilidade

Os órganos de responsabilidade do IES. Chano Piñeiro son:

Equipo directivo:

  • Director: Erundino Nodar Moreira.
  • Vicedirector: Jesús Arca Vilaboa.
  • Secretaria: Teresa María Escudero Barros.
  • Xefa de Estudios: Adriana Rodríguez Muradas.

 

Consello Escolar.

Comisión de Coordinación Pedagóxica.

Comisión Económica.

Comisión de convivencia.

Tags: Organigrama