Organigrama

Claustro de profesores

O Claustro de profesores do IES. Chano Piñeiro durante o Curso 2018-2019 (se inclúe o cambio de equipo directivo realizado o 1 de xullo de 2019), está constituido por:

Tags: Organigrama

Órganos de responsabilidade

Os órganos de responsabilidade do IES Chano Piñeiro (Curso 2019-2020) son:

 

Equipo directivo (actualizado a xullo de 2019):

 • Director: Xosé Anxo Fernández Alonso.
 • Vicedirector: José Jamardo Laseiras.
 • Secretario: Manuel Andújar Matalobos.
 • Xefa de Estudios: Olalla González López.

Consello Escolar:

 • Andújar Matalobos, Manuel
 • Barreiro Sanmiguel, María Gema
 • Fernández Alonso, Xosé Anxo
 • Garrido Couceiro, Xoán Carlos
 • González López, Olalla
 • Suárez Otero, Alicia
 • Vega Romero, David
 • Acosta Rojas, Nayeli
 • Lavandeira Cachafeiro, Daniel
 • López Vázquez, Estela
 • Troitiño González, Verónica
 • Abilleira Pomar, María
 • Gulías Valladares, Mª Dolores
 • Pérez Ameijeiras, Mª José
 • Rodríguez López, Andrés
 • Álvarez Sanmartín, José Manuel

 Comisión de Coordinación Pedagóxica:

 • Director: Fernández Alonso, Xosé Anxo
 • Vicedirector: Jamardo Laseiras, José
 • Secretario: Andújar Matalobos, Manuel
 • Xefa de estudos: González López, Olalla
 • Xefe/a do Departamento de Xeografía e Historia: Boullosa Cortes, Manuel Marcial
 • Xefe/a do Departamento de Matemáticas: Fernández Alonso, Xosé Anxo
 • Xefe/a do Departamento de Física e Química: Guerra Bahamonde, José Antonio
 • Xefe/a do Departamento de Ciencias Naturais: Pombo Rego, Xurxo
 • Xefe/a do Departamento de Artes Plásticas: Suárez Otero, Alicia
 • Xefe/a do Departamento de Francés: Villamayor Pérez, Lucía
 • Xefe/a do Departamento de Inglés: Bértolo Díaz, Ana Sabela
 • Xefe/a do Departamento de Música: García Pasarín, María Isabel
 • Xefe/a do Departamento de Lingua e Literatura Galega: Iglesias Cortizo, Clara Isabel
 • Xefe/a do Departamento de Filosofía: Garrido Couceiro, Xoán Carlos
 • Xefe/a do Departamento de Latín: Jamardo Laseiras, José
 • Xefe/a do Departamento de Lingua Castelá e Literatura: Barreiro Sanmiguel, María Gema
 • Xefe/a do Departamento de Educación Física e Deportiva: González López, Olalla
 • Xefe/a do Departamento de Orientación: Rodríguez Muradas, Adriana
 • Xefe/a do Departamento de Tecnoloxía: Andújar Matalobos, Manuel
 • Xefe/a do Departamento de Economía: Pérez Gañete, Andrea
 • Xefe/a do Departamento de Relixión Católica: López Navaza, Rosa María
 • Coordinador/a de equipo de dinamización da lingua galega: Ares Rodríguez, María Carmen
 • Coordinador/a Abalar de centro: Andújar Matalobos, Manuel

 Comisión Económica:

 • Andújar Matalobos, Manuel
 • Fernández Alonso, Xosé Anxo
 • Suárez Otero, Alicia
 • Acosta Rojas, Nayeli
 • Abilleira Pomar, María

 Comisión de convivencia:

 • Barreiro Sanmiguel, Gema
 • Fernández Alonso, Xosé Anxo
 • González López, Olalla
 • Vega Romero, David
 • López Vázquez, Estela
 • Gulías Valladares, Mª Dolores
 • Rodríguez López, Andrés

 Comisión de Biblioteca:

 • Fernández Alonso, Xosé Anxo
 • Garrido Couceiro, Xoán Carlos
 • Troitiño González, Verónica
 • Pérez Ameijeiras, Mª José

 

Tags: Organigrama