Informamos á comunidade educativa que ten acceso ás programacións dos diferentes departamentos, así como a todos os plans do centro (regulamento de organización e funcionamento, plan de convivencia, etc...) na secretaría do centro.

Tags: Dirección