Skip to Content
Iniciar sesión: Acceso

Lexislación

LEXISLACIÓN

 

Lexislación: ESO, ESA, Bacharelatos e Formación Profesional.

Protocolos da Xunta de Galicia.

Profesorado.

Outros: Seccións bilingües, libros de texto, Lei de Convivencia, etc

 

PROTOCOLOS

PROTOCOLOS

OUTROS

OUTROS


 

PROFESORADO

PROFESORADO


 

LEXISLACIÓN

LEXISLACIÓN EDUCATIVA


LOMLOE


LOMCE (Lexislación xeral) (para máis normativa, fai click )

  • Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
  • RD 1105/2014  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre ,por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
  • Decreto 86/2015  polo que se establece o currículo da ESO e de Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 
  • Orde de Julio de 2015 pola que se establecen as materias de libre configuación autonómica na ESO e no Bacharelato. (ampliación das materias)
  • Cadro de distribución horaria, currículo ESO e Bacharelato, Decreto 86/2015
  • ORDE  do  2  de  marzo  de  2021  pola  que  se  regula  o  dereito  do  alumnado  á  obxectividade  na  avaliación  e  se  establece  o procedemento  de  reclamación  das  cualificacións  obtidas  e  das  decisións  de  promoción  e  obtención  do título  académico  que  corresponda,  en  educación  infantil,  educación  primaria,  educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

ESO

BACHARELATO

  • Orde 22 de abril de 2010 (procedemento que compre seguir nas reclamacións das cualificacións no 2º curso de Bacharelato)
  • Descarga o currículo completo, por cursos ou por materias de Bacharelato

FORMACIÓN PROFESIONAL

ADULTOS

INSTRUCIÓNS

Distribuir contido


by Dr. Radut