Skip to Content

CONDICIÓNS DA PROBA DO TRINITY PARA A CERTIFICACIÓN DE INGLÉS

Miércoles 15 de Febrero: 16:00-18:00h
Reading and Writing para niveles ISE II (B2) y ISE III (C1)

Martes 28 de Febrero y miércoles 1 de Mazo: 16:00-19:00h
Speaking and Listening para niveles ISE I (B1), ISE II (B2) y ISE III (C1)

Miércoles 22 de Marzo: 16:00-18:00h
Reading and Writing para nivel ISE I (B1)

Condicións da proba 
  • Proba escrita:
  
    O exame consta de tres partes:
        1ª.-  Un texto longo para comprensión lectora con preguntas.
        2º.-  4 textos pequenos para establecer relacións entre eles
        3º.- Escrito: 2 exercicios de escritura, un relacionado cos textos da 2ª parte e outro de redacción de tema libre
        Duración:  2 horas.
        O alumno debe estar unha hora antes.
    • Proba oral:
    Datas libres a escoller polo centro., despois do escrito.
    Son sesións de 3h 30`. En cada sesión faise a proba de varios alumnos
A duración estimada para cada alumno é dunhos  20´.
Necesitamos tres sesións, poden ser o mesmo día ou en distintos días
Faise mediante Zoom.
O alumno debe estar unha hora antes.

O exame consta de 3 partes para o B1 e 4 para o B2 e C1:

        1ª Topic: Tema elixido polo alumno, non se pode levar nada escrito, só un esquema con 4 puntos. Trátase de comunicar de xeito natural, incrementando a dificutlade  en función do nivel que está examinando.(B1: o examinador fai preguntas, B2: o alumno debe levar a conversa, B3: o alumno debe liderar a conversa dun xeito formal)  Duración estimada 5´

        2ª: Conversación xeral: Dun tema proposto polo examinador, por exemplo medios de comunicación. Duración estimada  5´

        3º: Lisening: Un audio que se pon dúas veces, a 1ª para contar unha idea xeral do audio e a 2ª para facer preguntas mais específicas. 2´por audio.

        4º: Para B2 e C1, sitúase ao alumno nunha situación particular e ten que ir facendo preguntas ata ter unha solución ao que se plantexa. (exemplo: O can do meu veciño ladra moito)

Recuperación:
No caso cun alumno suspenda unha das partes, tería unha recuperación a final de curso.
Se a suspensa é a escrita, probablemente teña que desprazarse a Ourense ( O curso pasado foi na Universidade Laboral o 25 de Xuño)
Se é a oral, pódese pactar facelo dende o propio centro

Se falta o día de exame por enfermidade ou causa xustificada, pode facer á proba noutra data pero tería que pagar o 50% da proba, é dicir, 25€ por cada proba.

                    page | by Dr. Radut