PROBAS PERDA DE AVALIACIÓN CONTINUA.- MÓDULO 3 (2019/2020)

Probas finais e perdas de avaliación.- Módulo 3

Ámbito Social Ámbito de Comunicación Ámbito Científico Tecnolóxico
30 de xaneiro, ás 21:40 (aula de clase)

Lengua castellana e lingua galega, 28 de xaneiro ás 18:00 (aula de clase)
Inglés, 5 de febreiro ás 18:50 (aula de clase)

4 de febreiro ás 20:50 (aula de clase)