Documentos

Documentos de interés para a comunidade educativa:

Denominación:   I.E.S. Celanova
Código:   32016625
Enderezo:   Fdez. Losada s/n C.P.: 32800
Localidade:   Celanova (Ourense)
Teléfono:   988431565
Fax:   988431460
Provincia:   Ourense
Correo electrónico:   ies.celanova@edu.xunta.es

DOCUMENTOS DO CENTRO

P.C.C. : PROXECTO CURRICULAR DE CENTRO

P.E.C. : PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO

R.R.I. : REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO