Promoción de Estilos de Vida Saudable

Promoción de Estilos de Vida Saudable

Neste espazo iremos escribindo enlaces a páxinas de interese relacionadas coa actividade física e alimentación que nos poidan valer para o desenvolvemento da materia de libre configuración que por primeira vez se implanta neste instituto. 

Hábitos saudables e sostibles na escola:
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1354104056/contido/index.html

Beneficios da actividade física: 
http://xenteconvida.sergas.es/Paginas/Articulo/cat/3/art/16/beneficios-da-actividade-fisica-en-nenos-e-mozos

Recomendacións de actividade física: 
http://xenteconvida.sergas.es/Paginas/Articulo/cat/3/art/17/recomendacions-de-actividade-fisica-en-nenos-e-mozos

Activilandia: http://www.activilandia.aecosan.msssi.gob.es/

Plan cuídate + 2012: http://www.plancuidatemas.aesan.msssi.gob.es/

Estilos de vida saudable: http://www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es/

Alimentación e saúde (Proxecto Arquímedes):
http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/movie.php?usuario=2&nivel=2&movie=fp005/gm002/md003/ut001/0flash/movie.swf

 Base de datos española de composición de alimentos: http://www.bedca.net/

Cálculo da tasa metabólica basal: http://www.nosolonutricion.com/articulo-Calculo-de-la-Tasa-Metabolica-Basal-3.html

Puleva Saúde: http://www.pulevasalud.com/ps/#

Puleva Saúde, vídeos didácticos: http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=188&RUTA=1-4-188

Organización Mundial da Saúde: Actividade física de 5 a 17 anos:
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/es/

Actividade física e saúde na infancia e na adolescencia:
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adultos/actiFisica/docs/ActividadFisicaSaludEspanol.pdf

EXERNET (Rede en investigacións en Exercicio Físico e Saúde para Poblacións Especiais):http://www.spanishexernet.com/poblacion_adolescentes.php

 Actividade física en nenos e adolescentes:
http://www.actividadfisica.net/actividad-fisica-actividad-fisica-ninos-adolescentes.html

Actividade física e saúde:
http://www.actividadfisica.net/actividad-fisica-definicion-actividad-fisica.html

Proxecto Ludos:
http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/pr/cj.html

Promovendo hábitos de vida saudable:
https://www.youtube.com/watch?v=Ggh3biRxraY

Alimentación sana e exercicio para unha vida saudable:
https://www.youtube.com/watch?v=tMOx2LDw75M

Hábitos saudables para nenos: https://www.youtube.com/watch?v=UbD9GtJOLgU

DAME 10 (Descansos activos mediante exercicio físico):
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Dame10_Completo.pdf

UDA (Unidades didácticas activas):
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/UDA_Completo.pdf

Guía práctica para pais para un estilo de vida activo e saudable.pdf 

 

 

 

 

 

Distribuir contido