Axenda 21

Proxecto do IES Catabois para desenvolver a A21EG

Para ver o proxecto preme na ligazón: PROXECTO

Para ver fotos da saída ó Forgoselo ir ó encabezado dá páxina e entra en Galerías

Proxecto A21EG

PROXECTO DO I.E.S. CATABOIS PARA PARTICIPAR NA “A21EG”

 OBXECTIVOS: 

  1. Promover a sensibilización, a implicación e o compromiso do profesorado, do alumnado e de toda a comunidade educativa sobre educación ambiental.
  2. Mellorar a práctica ambiental do centro, mediante a reducción no consumo de recursos (papel, auga, enerxía, etc.) e na producción de residuos, aplicando o concepto dos tres “R”, REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR.
  3. Utilizar a biblioteca e as T.I.C. como recurso educativo e de información sobre educación medioambiental.
  4. Intercambiar información con outros centros de ensino que teñan en marcha as “A21EG”.

 METODOLOXÍA: Para traballar a educación ambiental o máis apropiado é unha metodología:

  1. Intedisciplinar, xa que está presente en todas ou na maioría das áreas educativas.
  2. Motivante, porque implica unha posible resolución de problemas ambientais do centro, contribuindo á súa mellora.
  3. Activa e participativa; é necesario plantexar problemas ambientais cercanos ó entorno, permitindo a implicación personal e en grupo do alumnado, profesorado, pais, nais, personal non docente,… e propiciar a participación activa na resolución dos mesmos.
Distribuir contido