Reunións COVID coas familias

REUNIÓNS COAS FAMILIAS PARA EXPLICACIÓN PROTOCOLO COVID.

Só asistirá un proxenitor/a ou representante legal por alumno/a e o uso da máscara é obrigado.

Rógase ler previamente o contido deste protocolo: enlace ao protocolo

O horario será o seguinte:

- 1º ESO: luns, 21 ás 10:00h

- 2º ESO: luns, 21 ás 12:00h

- 3º ESO: martes, 22 ás 10:00h

- 4º ESO: martes, 22 ás 12:00h

A asistencia a estas reunións é obrigada. Se por algunha causa xustificada, non poden acudir á hora e data sinalada, póñanse en contacto co centro para fixar outra cita.

Mª Teresa Gómez Cheda

Directora