PFB Comercio

Data Materia Tarefas Plataforma Prazo Contacto para dúbidas
04/06/20

Ámbito lingüístico

Lengua castellana

Entrega de una ficha de ejercicios y tres PDF de pruebas de acceso a ciclos de grado medio y graduado.

Cauces habituais Ata o 10/06 rubenlenguaprofe@gmail.com
01/06/20

Ámbito lingüístico

Lingua galega

Resumo da biografía e obras de Castelao.

Correo electrónico   antoniaaulavirtual@gmail.com
28/05/20

Ámbito lingüístico

Lengua castellana

Entrega de una ficha de ejercicios y tres documentos en PDF con pruebas de Acceso a Ciclos de Grado Medio y Graduado

Cauces habituais Ata o 3/06 rubenlenguaprofe@gmail.com
21/05/20

Ámbito lingüístico

Lengua castellana

Realización de una ficha de ejercicios y de tres PDF (Acceso a Ciclos de Grado Medio y Graduado).

Cauces habituais Ata o 27/05 rubenlenguaprofe@gmail.com
14/05/20

Ámbito lingüístico

Lengua castellana

Entrega de tres PDF de pruebas de Acceso a Ciclos de Grado Medio y Graduado y una ficha de ejercicios.

Cauces habituais Ata o 20/05 rubenlenguaprofe@gmail.com
5/05/20

Ámbito lingüístico

Lengua castellana

Ficha de exercicios e tres PDF coas probas de Acceso a Ciclos de Grao Medio e mais de Graduado

Cauces habituais Ata o 12/05 rubenlenguaprofe@gmail.com
5/05/20

Ámbito lingüístico

Lingua galega

- Continuar co repaso de probas de acceso a ciclos.
- Traballo de Literatura Galega sobre Rosalía de Castro ( buscar información en internet):
1.-Biografía da autora ( nacemento, pais, lugares onde viviu, matrimonio, fillos)  2.-Cita as súas obras literarias en galego.   3.-Escribe un breve resumo de cada obra.

Correo electrónico Ata o 22/05 antoniaaulavirtual@gmail.com
4/05/20

Ámbito Científico

(Matemáticas)

TEMA: “EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS ” Teoría e exercicios

Repaso divisibilidade (reforzo)

Correo electrónico   ambroa@edu.xunta.gal
4/05/20

Ámbito Científico

(Ciencias)

Tema: “ELECTRICIDADE E CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS” Teoría e exercicios

Correo electrónico   ambroa@edu.xunta.gal
23/04/20

Ámbito Lingüístico

Una ficha de ejercicios y tres PDF de pruebas de Acceso a Ciclos de Grado Medio y Graduado.

Aula virtual

Ata o 30/04 rubenlenguaprofe@gmail.com
20/04/20

Ámbito Científico

(Ciencias)

Tema: “Ecuacións químicas” Teoría e exercicios

Correo electrónico

Ata o 1/05 ambroa@edu.xunta.gal
20/04/20

Ámbito Científico

(Matemáticas)

TEMA: “Proporcionalidade” Teoría e exercicios

Correo electrónico

Ata o 1/05 ambroa@edu.xunta.gal
20/04/20

Ámbito Lingüístico

-Ficha de ejercicios y tres PDF (enviados por correo electrónico al alumnado).

Correo electrónico

Ata o 22/04 rubenlenguaprofe@gmail.com
14/04/20

Ámbito Lingüístico

-Realización de pruebas para Acceso a Ciclos / Titulo de ESO
-Material de comentario de textos (en el caso de alumnado que no se incluya en el apartado anterior).

Correo electrónico

e

Aula virtual

Ata o 20/04 rubenlenguaprofe@gmail.com
30/03/20

Ámbito Científico

(Matemáticas)

Tema 3: “Decimais”

Correo electrónico

Ata o 14/04 ambroa@edu.xunta.gal
30/03/20

Ámbito Científico

(Ciencias)

Tema 5: “A saude” Teoría e exercicios

Correo electrónico

Ata o 14/04 ambroa@edu.xunta.gal
30/03/20

Ámbito Científico

(Matemáticas)

Tema 6 “Ecuacións” Teoría e exercicios

Correo electrónico

Ata o 14/04 ambroa@edu.xunta.gal
30/03/20

Ámbito Científico

(Ciencias)

Tema: “O átomo” Teoría e exercicios

Correo electrónico

Ata o 14/04 ambroa@edu.xunta.gal
30/03/20

Ámbito Científico

(Matemáticas)

Divisivilidade, Notación Científica, Repartos proporcionais

Correo electrónico

Ata o 14/04 ambroa@edu.xunta.gal
17/03/20

Ámbito Social

Tarefas para a obtención do graduado

Correo electrónico

  sociedadefpcatabois@gmail.com
17/03/20

Ámbito Lingüístico

Tarefas de acceso aos ciclos de grao medio e mais para a obtención do graduado.

Deben entregalas á volta

Correo electrónico

e

Aula virtual

  rubenlenguaprofe@gmail.com
16/03/20

Inglés

2 exámenes de obtención de graduado en ESO

Exercicios para practicar o presente simple

Correo electrónico   araceliaulavirtual@gmail.com
16/03/20

Ámbito Científico

(Matemáticas)

5 Boletíns de exercicios: operacións, expresións alxebraicas, sistema sexagesimal, decimais e fraccións

Correo electrónico  Ata o 30 de marzo Cauces habituais