3º PMAR

Data Materia Tarefas Plataforma Prazo Contacto para dúbidas
02/06/20 Tecnoloxía -Alumnos con las dos primeras evaluaciones suspensas:
Boletín 6 repaso de Electricidad

-Alumnos con la 2ª Evaluación suspena:
Boletín 6 repaso de Electricidad

-Alumnos con las dos evaluaciones aprobadas:
Boletín 6 materiales de construcción

Aula Virtual

Ata o 10/06 ticytecnologia0@gmail.com
01/06/20 Relixión Tareas pendientes. El alumnado con tareas sin entregar tiene hasta el día 14 para enviarlas.

Aula Virtual

Ata o 14/06 beatrizferreiracouto@gmail.com
01/06/20 Valores éticos EXTENSIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA RECUPERACIONES Y SUBIR NOTA

Edixgal

Aula virtual

Correo electrónico

Ata o 7/06 plasticaaulavirtual@gmail.com
01/06/20 Educación Plástica y Visual EXTENSIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA RECUPERACIONES Y SUBIR NOTA

Edixgal

Aula virtual

Correo electrónico

Ata o 7/06 plasticaaulavirtual@gmail.com
01/06/20 Cultura clásica Rematar todas as actividades propostas dende o comezo do confinamento.Neste caso, recuperación e afianzamento 1ª e 2ª avaliacións Aula Virtual Ata o 12/06 dallegue212@gmail.com
01/06/20 Inglés Reading, Writing,Grammar exercises Aula Virtual Ata o 7/06 dallegue212@gmail.com
01/06/20 Ámbito lingüístico e social • Xeografía: Tema O sector terciario na UE e España (só páx. 123)
• LG: exercicios de gramática sobre os preposicións (só 1) mirar ligazón na Aula Virtual.
• LC: Lectura e exercicios de comprensión (“ El Piyayo ”)
Aula Virtual Ata o 11/06 helenaaulavirtual@gmail.com
29/05/20 Música Unidad Música en el siglo XX. Ejercicios. Audiciones Aula Virtual 1 semana mgvaulavirtual@gmail.com
28/05/20 Ámbito científico e matemático Matemáticas: Actividades boletín ecuaciones e sistemas 2
Física e Química: Actividades do 29-37 do arquivo “La materia y su medida”
Bioloxía e Xeoloxía: realizar o cuestionario proposto na unidade 6 do curso de 3º Bioloxía e Xeoloxía.
Aula Virtual Ata o 4/06 noemiaulavirtual@gmail.com
25/05/20 Cultura clásica Rematar todas as actividades propostas dende o comezo do confinamento. Neste caso, recuperación e afianzamento 1ª e 2ª avaliacións Aula Virtual Ata o 31/05 dallegue212@gmail.com
25/05/20 Inglés Rematar todas as actividades propostas dende o comezo do confinamento. Aula Virtual Ata o 31/05 dallegue212@gmail.com
25/05/20 Ámbito lingüístico e social • Xeografía: Tema O sector terciario na UE e España (só páx. 121)
• LG: exercicios de gramática sobre os cuantificadores e identificadores (só 0 e 1 ) mirar ligazón na Aula Virtual.
• LC: Lectura e exercicios de comprensión (“Una central termosolar”)
Aula Virtual Ata o 31/05 helenaaulavirtual@gmail.com
20/05/20 Ámbito científico e matemático

Matemáticas: Actividades enteros e  fracciones
Física e Química: Actividades do 29-37 do arquivo “La materia y su medida”
Bioloxía e Xeoloxía: realizar o cuestionario  “A organización do corpo humano” situado na unidade 1 do curso de 3º Bioloxía e Xeoloxía

Aula Virtual Ata o 26/05 noemiaulavirtual@gmail.com
19/05/20 Tecnoloxía

-Alumnos con las dos primeras evaluaciones suspensas:
Boletín 4 repaso de Electricidad

-Alumnos con la 2ª Evaluación suspena:
Boletín 4 repaso de Electricidad

-Alumnos con las dos evaluaciones aprobadas:
Apuntes de Materiales de Construcción.
Boletín 4 materiales de construcción

Aula Virtual Ata o 25/05 ticytecnologia0@gmail.com
18/05/20 Cultura clásica Actividades de recuperación e reforzo 2ª avaliación Aula Virtual Ata o 22/05 dallegue212@gmail.com
18/05/20 Inglés Redacción (Writing)
Reading Comprehension
Exercises on Grammar&Voc.
Past Tense
Aula Virtual Ata o 22/05 dallegue212@gmail.com
18/05/20 Ámbito lingüístico e social • Xeografía: Tema O sector terciario na UE e España (só páx. 119)
• LG: exercicios de gramática sobre o posesivo (só ex.1) mirar ligazón na Aula Virtual.
• LC: Lectura e exercicios de comprensión (“MICHAEL PHELPS”)
Aula Virtual Ata o 24/05 helenaaulavirtual@gmail.com
12/05/20 Relixión Mes de María. Durante el mes de mayo cada semana se colgará en E-dixgal una actividad sobre la Virgen María. Aula Virtual Ata o 29/05 beatrizferreiracouto@gmail.com
12/05/20 Tecnoloxía -Alumnos con las dos primeras evaluaciones suspensas:
Boletín  2 de repaso 1ª Evaluación
-Alumnos con la 2ª Evaluación suspena:
Boletín 3 repaso de Electricidad
-Alumnos con las dos evaluaciones aprobadas:
Apuntes de Materiales de Construcción.
Boletín 4 materiales de construcción
Aula Virtual -15/05/2020


-15/05/2020


-25/05/2020
ticytecnologia0@gmail.com
12/05/20 Ámbito lingüístico e social • Xeografía: Tema As actividades de servizos (só páx. 113)
• LG: Traballo Catabois lembra Ricardo Carvalho Calero
• LC: Lectura e exercicios de comprensión (“Vivir sin dinero”)
Aula Virtual Ata o 17/05 helenaaulavirtual@gmail.com
12/05/20 Ámbito científico e matemático Traballo específico de recuperación para todos os alumnos e rematar as actividades que quedan pendentes de entregar. Aula Virtual Ata o 19/05 noemiaulavirtual@gmail.com
11/05/20 Cultura clásica Actividades de recuperación e reforzo 1ª avaliación Aula Virtual Ata o 15/05 dallegue212@gmail.com
11/05/20 Inglés Redacción (Writing)
Finalizar todas as tarefas colgadas na aula virtual e no libro de texto
Aula Virtual Ata o 15/05 dallegue212@gmail.com
5/05/20 Valores éticos INTERNET. SUBE LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN

FOTOGRAFIAS “PANDEMIA”. (AMPLIACIÓN) SUBE NOTA FINAL.
Aula Virtual 15/05


27/05
soniaaulavirtual@gmail.com
5/05/20 Educación Plástica PORTADA REVISTA(AMPLIACIÓN). SUBE LA NOTA FINAL

FIGURA HUMANA.SUBE LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN
Aula Virtual 27/05


15/05
soniaaulavirtual@gmail.com
5/05/20 Ámbito científico e matemático Matemáticas: Actividades repaso “decimales y notación científica”
Física e Química: Actividades do 13 ao 26 do ficheiro “La materia y su medida”
Bioloxía: Traballo proposto na unidade 7 do curso de 3º Bioloxía e Xeoloxía.
Aula Virtual Ata o 11/05 noemiaulavirtual@gmail.com
4/05/20 Educación Física Diario de Actividade Física Aula Virtual 1 ficha á semana SoniaEFaulavirtual@gmail.com
4/05/20 Tecnoloxía -Alumnos con las dos primeras evaluaciones suspensas:
Boletín  2 de repaso 1ªEvaluación
-Alumnos con la 2ª Evaluación suspena:
Boletín 2 repaso de Electricidad
-Alumnos con las dos evaluaciones aprobadas:
Boletín 3 Plásticos,Procesado y fibras téxtiles
Aula Virtual

15/05//20

8/05/20

 

08/05/20

ticytecnologia0@gmail.com
4/05/20 Ámbito lingüístico e social • Xeografía: Tema As actividades de servizos (só páx. 113)
• LG: exercicios de gramática sobre o demostrativo (só ex.1 e 3) mirar ligazón na aula virtual.
• LC: Lectura e exercicios de comprensión (“Vivir sin dinero”)
Aula Virtual Ata o 11/05 helenaaulavirtual@gmail.com
4/05/20 Inglés Lección: uso do present perfect con algunhas palabras. Lista de verbos irregulares Aula Virtual Ata o 8/05 dallegue212@gmail.com
30/04/20 Música Unidad La Música en el siglo XIX. Audiciones y ejercicios Aula Virtual 1 semana mgvaulavirtual@gmail.com
29/04/20 Relixión Iniciativa solidaria Aula Virtual Ata o 8/05 beatrizferreiracouto@gmail.com
27/04/20 Ámbito lingüístico e social • Xeografía: Tema As actividades de servizos (só páx. 111)
• LG: exercicios de gramática (xénero) mirar en aula virtual
• LC: Lectura e exercicios de comprensión (“El cambio climático”) Vale foto.
Aula Virtual Ata o 4/05 helenaaulavirtual@gmail.com
27/04/20 Valores éticos INTERNET(OBLIGATORIO PARA TODO EL MUNDO) SUPONE SUBIR NOTA Y EN ALGUNOS CASOS LA RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN)

FOTOGRAFIAS( ES OBLIGATORIO PARA TODO EL MUNDO-.SUBIR NOTA)
Aula Virtual

30/04

 

 

15/05

soniaaulavirtual@gmail.com
27/04/20 Educación Plástica

PORTADA REVISTA(AMPLIACIÓN) OBLIGATORIO.

FIGURA HUMANA(AMPLIACIÓN) OBLIGATORIO-

Aula Virtual

15/05

 

30/04

soniaaulavirtual@gmail.com

27/04/20 Inglés

Revision pax. 76-77 Student´s book

Aula Virtual Ata o 30/04

dallegue212@gmail.com

24/04/20 Ámbito científico e matemático

Bioloxía: Realizar a actividade sobre os antibióticos que está situada na unidade 8 da aula virtual de 3º de Bioloxía e Xeoloxía.
Matemáticas: Actividades repaso de polinomio
Física e Química: Actividades do 24 ao 33 do ficheiro  “La materia como se presenta”

Aula Virtual Ata o 4/05

noemiaulavirtual@gmail.com

22/04/20 Tecnoloxía

Boletín 3 Plásticos,Procesado y fibras téxtiles

Aula Virtual Ata o 8/05

ticytecnologia0@gmail.com

21/04/20 Inglés

Writing a description

Aula Virtual Ata o 27/04

dallegue212@gmail.com

21/04/20 Relixión

Semana Santa. Foto, frase o pequeña descripción.

Aula Virtual Ata o 28/04

beatrizferreiracouto@gmail.com

20/04/20 Música

Unidad 3. Música en el Barroco. Ejercicios de revisión de la unidad.

Aula Virtual Ata o 24/04

mgvaulavirtual@gmail.com

20/04/20 Ámbito lingüístico e social

• Xeografía: Tema As actividades de servizos (só páx. 107 e 109)
• LG: exercicios de gramática (artigo) mirar en aula virtual
• LC: Lecturas e exercicios de comprensión (“Busca tu fortuna” e “El consumismo”. Son para entregar. Vale foto

Aula Virtual Ata o 26/04

helenaaulavirtual@gmail.com

15/04/20 Ámbito lingüístico e social

Prórroga
• Xeografía: Tema 9 (Tema 10 para os que teñen o libro): O sector secundario na UE e España)
• LG: exercicios de ortografía e gramática (pronomes, numerais e acentuación)
• LC: Lecturas e exercicios de comprensión (as 7 primeiras do pdf que vos pasei. Son para entregar. Vale foto

Aula Virtual Ata o 17/04

helenaaulavirtual@gmail.com

14/04/20 Inglés

REPASO PRESENT PERFECT E COMPARATIVOS

Aula Virtual Ata o 19/04

dallegue212@gmail.com

14/04/20 Ámbito científico e matemático

Revisar as correccións das actividades realizadas.
Bioloxía: Poñerse ao día realizando as actividades propostas na unidade 8 “A saúde e o sistema inmunitario “ entrando no curso de 3º de Bioloxía e Xeoloxía da aula virtual.
Matemáticas:Unidade Xeometría
Apartado 2 Triángulos: realizar as actividades 1,2,3 da páxina 41.
Apartado 3 Teorema de Tales. Realizar as actividades 1,2,3,4 da páxina 43
Física e Química: poñerse ao día coas actividades propostas e entrar no enlace “aprende os elementos da táboa periódica”.

Aula Virtual Ata o 17/04

noemiaulavirtual@gmail.com

31/03/30 Tecnoloxía

2º BOLETÍN MATERIALES PLÁSTICOS

Aula Virtual  

ticytecnologia0@gmail.com

31/03/30 Educación Física

Enlace a novos videos de rutinas para traballar a Condición Física na casa.

Aula Virtual Opcional

SoniaEFaulavirtual@gmail.com

30/03/20 Ámbito lingüístico e social

Xeografía: Tema 9 (Tema 10 para os que teñen o libro): O sector secundario na UE e España)

LG: exercicios de ortografía e gramática.

LC: Lecturas e exercicios de comprensión (para entregar)

Aula virtual Ata o 3/04

helenaaulavirtual@gmail.com

27/03/20 Valores éticos

Recordatorio: Cada uno de vosotros debe hacer una presentación/debate sobre; 1 ventaja o inconveniente de Internet. La presentación ha de estar acompañada de un vídeo que refuerce vuestro argumento y amplíe la información sobre el tema.

(Los que no se acuerden de lo que habían elegido que elijan un argumento nuevo que les motive a  trabajar)

Correo electrónico Ata o 17/04

plasticaaulavirtual@gmail.com

27/03/20 Educación Plástica

Tenéis que terminar las fichas de la figura humana 1. (Los alumnos que no tengan estas fotocopias, encontrarán un fichero en Aula virtual con el título figura humana 1)

El próximo ejercicio consiste en realizar la portada para la revista del centro. “LEMBRANZAS”. Tenéis un fichero con el título lembranzas en el aula virtual.

Aula virtual Ata o 24/04

plasticaaulavirtual@gmail.com

27/03/20 Inglés

UNIDADE 6. PRESENT PERFECT. Ler as intruccións e facer as actividades propostas

Aula Virtual Ata o 5/04

dallegue212@gmail.com

25/03/20 Ámbito científico e matemático

Bioloxía: Realizar os cuestionarios e actividades propostas na unidade 8 “A saúde e o sistema inmunitario “ entrando no curso de 3º de Bioloxía e Xeoloxía da aula virtual.
Matemáticas:Visualizar os vídeos propostos sobre ecuaciones de 1º e 2º grado e sistemas de ecuaciones propostos no enlace “Vídeos e recursos de matemáticas”
Física e Química:Lectura da páxina 170 do libro de texto “A química e o medio ambiente “e realizar as actividades 1,2,3, e 5 da páxina 171.

Aula Virtual Ata o 3/04

noemiaulavirtual@gmail.com

24/03/20 Ámbito lingüístico e social

Lecturas (indicacións en aula virtual)
Acabar o tema 8 Xeografía: O sector secundario.

Aula Virtual Ata o 27/03

helenaaulavirtual@gmail.com

24/03/20 Tecnoloxía

1º BOLETÍN MATERIALES PLÁSTICOS

Aula Virtual  

ticytecnologia0@gmail.com

23/03/20 Educación Física

Enlace a videos de Condición Física para practicar na casa.

Aula Virtual Opcional

SoniaEFaulavirtual@gmail.com

23/03/20 Relixión

Información ONGs

Aula Virtual Ata o 3/04

beatrizferreiracouto@gmail.com

18/03/20 Cultura clásica

Preparación exame 2ª avaliación

Aula Virtual Ata o 29/03

dallegue212@gmail.com

18/03/20 Inglés

Vocabulario das profesións

Aula Virtual Ata o 27/03

dallegue212@gmail.com

18/03/20 Ámbito lingüístico e social

Exercicios de lingua

Aula Virtual Ata o 24/03 helenaaulavirtual@gmail.com
17/03/20 Música

Unidade 5. Música no século XIX. Sección Música instrumental. Lectura de contidos e proposta de exercicios. Exercicio 1.

Unidade 5. Música no século XIX. Sección Música vocal. Esquema de Ópera no século XIX.

Aula Virtual Ata o 24/03 mgvaulavirtual@gmail.com
17/03/20 Ámbito lingüístico e social Documento en pdf na aula virtual para ler as dúas primeiras lecturas e contestar as preguntas nun caderno. O mércores doulles o solucionario para que corrixan Aula Virtual Ata o 18/03 helenaaulavirtual@gmail.com
17/03/20 Educación Física Apuntes de Baloncesto  para reforzar o visto na clase Aula Virtual   SoniaEFaulavirtual@gmail.com
16/03/20 Ámbito lingüístico e social Exercicios de Xeografía correspondentes ao tema 8: O sector secundario Aula Virtual Ata o 22/03 helenaaulavirtual@gmail.com
16/03/20 Tecnoloxía Tema de Plásticos Aula Virtual   ticytecnologia0@gmail.com
16/03/20 Francés Poñerse en contacto o máis axina posible a través de correo electrónico cataboisenfrances@gmail.com

Está en marcha unha actividade audiovisual en comunicación coa lectora de viaxe en Francia
Aula virtual   cataboisenfrances@gmail.com
16/03/20 Ámbito científico e matemático

Matemáticas: realizar as actividades de repaso sobre ecuaciones de 2º grado e sistemas.

Física e Química: realizar as actividades sinaladas de repaso sobre disoluciones e átomos.

Bioloxía e Xeoloxía: realizar as actividades de repaso sobre o aparello circulatoiro e excretor.

Aula virtual Ata o 27/03 noemiaulavirtual@gmail.com
12/03/20 Inglés

Tarefas marcadas no libro de texto na última clase

   

dallegue212@gmail.com