C.M. I.T.

Ciclo medio de Instalacións de Telecomunicacións

Ciclo medio de Instalacións de Telecomunicacións

 

Competencia Xeral

Montar e manter instalacións de telecomunicacións e audiovisuais, instalacións de radiocomunicacións e instalacións domóticas, de acordo coa normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, de xeito que se asegure a súa funcionalidade e o respecto ambiental.

 

¿Que ofrece este ciclo formativo?

 

Unha completa formación teórica e PRÁCTICA.

Preparación de profesionais polivalentes que se desenvolven sobradamente en varios campos:

         Informática: hardware e software

          Instalacións de cámaras de vixilancia e alarmas

          Electricidade e enerxías renovables

          Instalacións domóticas e vivendas intelixentes

          Instalacións de ICT

          Instalacións de telefonía e redes de datos

          Instalacións de son (Megafonía e Sonorización)

          Radiocomunicacións (Emisoras, antenas, telf. móbil)

 

 Módulos profesionais

 

   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

Distribuir contido