Instalacións

Instalacións do centro

O I.E.S. Castro da Uz foi inagurado no ano 1980. Consta dun edificio principal de dúas plantas, un edificio anexo con talleres, un ximnasio e un pavillón polideportivo. O centro dispón das seguintes instalacións:

   - 11 aulas.

   - Aula de informática con pizarra dixital.

   - Aula de música.

   - Laboratorio de Idiomas.

   - Laboratorio de Tecnoloxía.

   - Laboratorio de Física e Química.

   - Laboratorio de Bioloxía.

   - Aula de Plástica.

   - 2 aulas específicas para impartir o ciclo superior de Administración e Finanzas.

   - 2 aulas específicas para impartir o ciclo medio de Explotac¡ón de Sistemas Informáticos.

   - 5 Laboratorios de Electrónica para impartir os ciclos da familia de Electrónica.

   - 3 Talleres de Automoción para impartir o ciclo medio de Electromecánica de Vehículos.

   - Ximnasio.

   - Pavillón polideportivo.

   - Salón de Actos.

   - Biblioteca.

   - Cafetería.

   - Pista polideportiva.

 Todas as dependencias do centro dispoñen de ordenador e acceso a internet. A maioría das aulas dispón de equipo EDI (Encerado Dixital Interactivo) ou ben, proxector.

Distribuir contido