Tarefas alumnado por curso

TAREFAS A REALIZAR POLO ALUMNADO 

Como centro estamos a traballar para  poder facer frente a esta situación e sacar o mellor proveito académico destes días de confinamento.

Son moitas as dificultades organizativas e técnicas coas que nos enfrontamos, posto que somos moitos os centros que estamos a traballar sobre esta plataforma, pregamos que se nalgún momento tedes dificultades para traballar dende web ou aula virtual, teñades paciencia, porque seguro será algo puntual.

Neste apartado colgaremos todas as tarefas plantexadas por parte do profesorado para o traballo diario nas vosas casas. Nalgúns casos as tarefas están accesibles directamente dende Aula Virtual, polo que así o indicaremos. Ao longo do día agardamos ir completando e organizando este espazo.

Non incluímos aquí as tarefas de ciclos formativos, salvo algunhas de FPBásica.

 Moitas grazas pola vosa colaboración e ánimo!!!

 

 Enderezos profesorado: 

NOME

MATERIA

CORREO ELECTRÓNICO

Rosa Arnoso 

INGLÉS E LENGUA CASTELLANA

rosaarnoso@gmail.con  

Sofía Pita

INGLÉS

ventanadeingles6@gmail.com

Amparo Bermúdez

PLÁSTICA Y MÚSICA

dibujoymusicacastrodauz@gmail.com

Enrique Arias e Antonio Mon

MATEMÁTICAS

matecastrodauz@gmail.com

María Alvariño

LINGUA GALEGA

linguagalega.iescastrodauz@gmail.com

Juan Iglesias

LENGUA CASTELLANA

lenguacastellana.iescastrodauz@gmail.com

Patricia Valdivieso

FRANCÉS E LENGUA CASTELLANA

patrivalbla@gmail.com

José Antonio Soto

RELIGIÓN

caxado07@gmail.com

Gonzalo Castro

XEOGRAFÍA E HISTORIA

historiacastrodeuz@gmail.com

José Ángel Vázquez

TECNOLOXÍA

Aula Virtual: “Tecnoloxía 3º ESO-2019-2020”

joseangel.edu.xunta.es@gmail.com

Elena Hernández

EDUCACIÓN FÍSICA

elenahros@gmail.com

 

Mª Jesús Pardo

PROA

riosecochus@gmail.com

José Antonio López

TIC

jlopez.castro@yahoo.es

Mª del Carmen Cerviño

BIOLOXÍA

carmen.cervino.gomez@gmail.com

Félix Exclusa

FILOSOFÍA E VALORES C.

fesclusagonzalez@gmail.com

Mª Natalia Vega Ledo

Profesora Terapéutica

natalia.iescastrodauz@gmail.com

Dpto. Administrativo

Ciclo Superior ADM

dptadmi@gmail.com