Tarefas alumnado por curso (CORENTENA)

TAREFAS A REALIZAR POLO ALUMNADO (CORENTENA)

Neste momento todas as comunicacións co alumnado xa se están a xestionar a través da AULA VIRTUAL

Como centro estamos a traballar para  poder facer frente a esta situación e sacar o mellor proveito académico destes días de confinamento.

Son moitas as dificultades organizativas e técnicas coas que nos enfrontamos, posto que somos moitos os centros que estamos a traballar sobre esta plataforma, pregamos que se nalgún momento tedes dificultades para traballar dende web ou aula virtual, teñades paciencia, porque seguro será algo puntual.

Neste apartado colgaremos todas as tarefas plantexadas por parte do profesorado para o traballo diario nas vosas casas. Nalgúns casos as tarefas están accesibles directamente dende Aula Virtual, polo que así o indicaremos. Ao longo do día agardamos ir completando e organizando este espazo.

Non incluímos aquí as tarefas de ciclos formativos, salvo algunhas de FPBásica.

 Moitas grazas pola vosa colaboración e ánimo!!!