Actividades Extraescolares 3º trimestre CURSO 2012-2013

21/06/2013: Concurso de crepes

crepesO último día de clase, o departemento de Francés organiza un concurso de crepes entre todos os alumnos de ESO e 1ºBacharelato. As crepes elaborararanse nas catro primeiras horas de clase, cada grupo nunha hora, e no segundo recreo o xurado deliberará. Ás 12:30 entregaránse os premios, que son financiados integramente pola ANPA: haberá un primeiro e segundo premio para 1º e 2º da ESO e outro primeiro e segundo para 3ºESO, 4ºESO e 1ºBAC. Logo teremos a degustación dos crepes a concurso ata as 13h. 

Os buses sairán do centro ás 13h.

 

 

 

04/06/2013: Illa de Ons

O departemento de Bioloxía organiza unha nova saída, nesta volta cos alumnos de 4º da ESO ao Parque Nacional das Illas Atlánticas.

  O Parque Nacional Marítimo Terrestre dás Illas Atlánticas de Galicia, é o primeiro e único espazo con esta categoría da comunidade autónoma galega e o segundo no estado español de carácter marítimo-terrestre, xunto co Arquipélago de Cabrera en Baleares. Estas illas foron declaradas Parque Nacional no ano 2002 como unha das mellores mostras dos ecosistemas propios das costas e fondos mariños atlánticos españois.

 

O Parque Nacional comprende os arquipélagos de Cortegada, Sálvora, Ons e Cíes e o espazo marítimo que os rodea, constituíndo esta franxa mariña o 86% da superficie total protexida, o que nos dá unha idea clara da importancia do medio mariño neste espazo protexido.Nas súas augas podemos atopar diversos tipos de fondos que acollen ecosistemas de gran valor, pero susceptibles de ser alterados e destruídos se non se regulan de forma adecuada as actividades que se levan a cabo nesta zona marítima, como son a navegación, a fondeadura de embarcacións ou o mergullo. Tamén na zona terrerestre deben regularse as actividades humanas como por exemplo a acampada nas illas.

28/05/2013: Doniños e Valdoviño

DoniñosO departemento de Bioloxía organiza esta saída para os alumnos de 1º da ESO. Visitarán praia e lagoa de  Doniños, Valdoviño e finalmente o Museo de Historia Natural de Ferrol

A Sociedade Galega de Historia Natural (S.G.H.N.) é "unha asociación independiente e cientifica, dedicada ó estudio, divulgación, conservación e defensa do medio natural, que non tén na súa actuación fins lucrativos" (Art. 5º dos Estatutos). A S.G.H.N. é unha asociación legalmente recoñecida, está inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións co nº 584.918, no Rexistro de Asociacións Culturais Galegas co nº AO/C-000/382 e no folio 11 do Rexistro de Asociacións Protectoras do Medio Ambiente (Xunta de Galicia).

A S.G.H.N., desenvolve unha intensa actividade en temas medioambientais: Tén un representante no "Consello Galego do Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible" dende a súa creación. Elaborou o Atlas de Vertebrados de Galicia publicado en 1995, que está a actualizar para os Anfibios e Réptiles. Realiza, dende 1973, os Censos Invernais de Aves AcuáticasCoordinou o "Programa de Conservación do Arao Iberico" da Union Europea.Organiza Xornadas e Congresos sobre temas medioambientais. Participa no Programa anual CoastWatch, avaliando o estado da beiramar. Publica revistas, monografías e boletíns de divulgación do medio ambiente. Organiza charlas e conferencias de educación ambiental. Persóase nos trámites de información pública e de Avaliación de Impacto Ambiental dos proxectos, públicos ou privados, con incidencia medioambiental.

27/05/2013: Camiño de Santiago

Sobrado dos MonxesO departemento de Relixión organiza esta saída na que os alumnos de 3º e 4º da ESO percorrerán o camiño de Santiago na zona de Sobrado dos Monxes e Melide. Visitarán o mosteiro e o museo etnolóxico.

El monasterio fue fundado en el año 952 por el conde Hermenegildo Aloitez y su esposa la condesa Paterna. Aparece citado ya en documentos de finales del siglo X, con el nombre de San Salvador. La historia de los 150 primeros años de vida del monasterio no está suficientemente estudiada; sabemos que a principios del siglo XII el monasterio se encuentra abandonado. En 1142 San Bernardo de Claraval envía desde la Abadía de Claraval, en Francia, de donde es abad, una comunidad de monjes. Así, el 14 de febrero de 1142, comienza en Santa María de Sobrado la vida monástica cisterciense.

Durante el resto del siglo XII y el siglo XIII el monasterio desarrolla una gran actividad espiritual y económica. Después, como la mayoría de los monasterios de España y Europa, conoce una etapa de decadencia que se detiene en el año 1498 al incorporarse a la congregación de San Bernardo de Castilla de la orden del Císter. El monasterio recupera gran parte de su grandeza; la mayoría de los edificios que actualmente se conservan comienzan a construirse a partir de esta nueva época. La monumental iglesia se termina a finales del siglo XVII y en el año 1708 se consagró solemnemente.

Santa María de Sobrado sufre una nueva etapa de decadencia, que culmina en 1834: el 21 de septiembre de 1834 se suprime por real orden el monasterio. Al año siguiente, 1835, la mayor parte de los monasterios de España son también suprimidos, por una orden general y definitiva de desamortización. El monasterio de Santa María de Sobrado, sus edificios y posesiones son vendidos a personas no relacionadas con la institución religiosa o eclesiástica. Se inicia un deterioro progresivo de los edificios que acaban convirtiéndose en un enorme montón de ruinas y piedras.

En el año 1954, por encargo del cardenal Quiroga Palacios, Arzobispo de Santiago de Compostela, el Monasterio Cisterciense de Viaceli, situado en la localidad de Cóbreces, en Cantabria, se hace cargo de su reconstrucción, y en el mes de julio de 1966 envía una comunidad de monjes de la Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia (Trapenses). El 25 de julio de 1966, solemnidad del Apóstol Santiago, comenzó nuevamente la vida monástica en el monasterio de Santa María de Sobrado.

23/05/2013: Graduación 2º Bacharelato

Este xoves, ás 17h no Salón de Actos tivo lugar o acto de graduación dos alumnos de 2º de Bacharelato. Está invitada toda a comunidade educativa: persoal do centro, alumnos e, familias.


 

15/05/2013: Recital poético musical "150 anos de Cantares Gallegos"

Cantares Gallegos  Fai 150 anos, TI, Rosalía, escribiches e pedíchesnos...

“ Has de cantar,
meniña gaiteira,
has de cantar,
que me morro de pena”

E os alumnos e alumnas do IES Castro da Uz, lémoste e atrevémonos a “cantar” - recitar algúns dos teus poemas, para amosarche que segues estando con nós.
Aínda que:

“Eu cantar, cantar cantei,
A grasia non era moita.”

Á sesión de mañá, de 11.20 a 12.20H asisten os nosos alumnos de 1º e 2º da ESO e tamén alumnos do CEIP A Fraga, o CPI Monte Caxado e o IES Moncho Valcarce. O concello colabora ofrecendo transporte gratuito para todos os alumnos.
 

Tamén hai unha sesión de tarde, gratuita, para todos os públicos, o mesmo día de 20h a 21:15h.


14/05/2013: Visita a Inditex

visitaInditexOs alumnos de 1º de Ciclo Superior de Administración e Finanzas visita o centro principal de Inditex, situado no polígono de Sabón, en Arteixo. Amosaranlles todos os pasos da cadea de producción asi como os procesos productivos, loxísticos, etc. 

 

 

 

 

13/05/2013: Charla "Doazón de Órganos"

Doazón de órganos O Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, cuarto de España en número de transplantes, ofrece esta charla sobre doazón de órganos aos nosos alumnos de 4º da ESO e 1º de Bacharelato.

http://www.eresperfectoparaotros.com/


 

 

 

 

07/05/2013: Taller de Primeiros Auxilios

Primeiros AuxiliosA Cruz Vermella ven o martes 7 de maio a impartir un taller práctico de primeiros auxilios para os alumnos de 1º de Bacharelato e 1º de todos os ciclos formativos do centro. A súa duración é de dúas horas.

 

 

 

 

 

 

22-23/04/2013: Os argalleiros e argalleiras das letras celebran o Día do Libro en Gijón.

Dia do libro

 

 Dende hai años os argalleir@s das letras  veñen realizando esta actividade que une o pracer que aporta a lectura, o esforzo que supón a escritura e a satisfacción de plasmar en imaxes os sentimentos.  Comezaron esta aventura na nosa localidade para continuala en Urueña, Vigo, Porto, Ourense, Madrid, e, este ano en Gijón. 

1.- O PRACER DE LER: 

A lectura continuada do libro elixido realizarse  durante tres horas,en horario de mañá. Cada lector decidirá o idioma en que lerá durante o período de tempo que lle corresponda (aproximadamente tres minutos). A petición dos participantes, este ano leremos O neno can, de Fina Casalderrey / Francisco Castro, polo que a lectura se realizará en galego.  Finalizado o seu tempo de lectura, o alumno/ alumnaelixirá a palabra,que o seducise, e escribiraa no panel que nos acompañará durante toda a viaxe. 

 

2.- O PRACER DE ESCRIBIR: 

Finalizada a lectura e elixida a palabra comezarán a compoñer o poema colectivo. Cada participante elaborará un verso – coa “súa palabra”-, que será  lido en voz alta para que os seus compañeiros / compañeiras continúen a composición. 

3.- O PRACER DE ILUSTRAR: 

Rematada a composición do poema terán que pensar nailustración que mellor reflicta a temática e poranlle título. Só falta compartir esta actividade co resto da comunidade educativa. 

Aquí tedes máis información e fotos e tamén o programa oficial da Cidade da Cultura de Gijón na que aparece a nosa actividade.


12/04/2013: Teatro: Verbum Fahrenheit

Os alumnos de 2º e 3º da ESO asisten o venres 12 de abril a esta obra de Teatro ás 9:30h da mañá, na Casa Dopeso ecunha duración dunha hora. Os recolle o bus ás 9h.

verbum Fahrenheit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/04/2013: Visita ao Instituto de Medicina Legal

 O alumnado de bacharelato que cursa a asignatura de Bioloxía visita este Instituto Universitario en Santiago de Compostela.

 

 

 

 

 

El Instituto de Medicina Legal tienen entres sus objetivos:

  • la investigación científica en el campo de las Ciencias Forenses.
  • actividades docentes en el Tercer Ciclo de los estudios universitarios, así como la colaboración con las Facultades de Medicina, Odontología y Derecho para proporcionar a los estudiantes de dichas carreras experiencia en el ámbito de actuación propio del Instituto y apoyo a la docencia práctica en los programas de las Licenciaturas de Medicina, Odontología y Derecho.
  • actividades docentes para la formación de especialistas en Medicina Legal y Forense, y para la formación, especialización y reciclaje de Médicos Forenses.
  • actividades de asesoramiento técnico a la Administración de Justicia.

12/04/2013: Visita á exposición matemática RSME-IMAGINARY en Santiago

 

A mostra invita aos seus visitantes a realizar un paseo visual e interactivo polo mundo das formas e das superficies, mostrando a relación das matemáticas co diseño, a arte, ou as aplicacións á nosa vida cotiá.

Asisten os nosos alumnos de 3º e 4º da ESO.

 

 

 

4/04/2013: Regueifando con Luís o Caruncho e Pinto de Herbón

 O alumnado de 2º e 3ºESO achegarase, a través destes cantos, á nosa cultura tradicional e exercitará a mente amosando  rapidez á hora de improvisar as respostas que requiran os temas  propostos.

A regueifa inclúe elementos como a ironía ou a retranca e en moitas ocasións teñen un trasfondo crítico e satírico. Por iso, na sesión de onte Pinto d’Herbón e Luis Caruncho plantexaron temas de carácter social ou relacionados co recén rematado entroido. Estes desafíos en verso teñen certo parelismo con outras expresións musicais da actualidade, como o rap ou o hip hop. Semellanzas, pero tamén diverxencias. “En realidade a regueifa é más complicada. A improvisación é moito máis grande [o que tamén aumenta a complexidade] e as condicións de medida e de rima son moito máis estrictas”, conta Caruncho, que tamén suliña que “a linguaxe é máis delicada e menos agresiva que no caso do hip hop”.