Consello Escolar

 Sector 

 Representantes 

 Dirección 

 José Antonio López Castro 

 

 Juan Iglesias Pereira 

 Ana Belén Veloso Rodríguez

 Profesorado 

 Jesús Bermúdez Vivero 

 

 Mª Elena Hernández Ros

 

 Natalia Vega Ledo

 

 

 Persoal de administración e servizos 

 Mª Belén Martínez Díaz

 Nais, Pais e representantes legais do alumnado 

 María José Sanjurjo Ferreiro

 VACANTE

 ANPA Ronsel 

 Montserrat Fernández Novo

 Alumnado 

 
 

 Oscar Cendán Sachocos

 

 Concello 

 Jesús Tembrás Martínez 

 Organizacións Empresariais 

 Montserrat Fernández Gastelu