Persoal docente

 DEPARTAMENTO  PROFESORES CARGO

 Debuxo Música

 Bermúdez González, Amparo

XD

 FOL

 Bermúdez Vivero, Jesús

XD

 Administrativo

 Fernández Rodríguez, Rosa Ana
  Galego

 

XD

 Matemáticas

 Fernández Míguez, María América
 

XD

 Filosofía

 Esclusa González, Félix

XD

 Física e Química

 García Muiño, Elena

XD

 Informática

 Díaz Busch, Cristina
 
 
 Veloso Rodríguez, Ana Belén
 
 Secretaria
XD


 Xeografía e Historia

 González Sánchez, Fco. Javier

XD

 Educación Física

 Hernández Ros, Mª Elena

Vicedirectora, XD

 Língua Castelá

 Iglesias Pereira, Juan

Xefe de estudos 

 Automoción

 Pita Corral, Oscar
 López Riveira, Marco Antonio
 Noche Pardeiro, José Luis
 Vázquez Díaz, Jose Ángel

-
XD
Titor 2º EVA
Titor 1º EVA

 Electrónica

 López Castro, José Antonio
 

Director

 Inglés

 Formoso Vilasuso, María Flora
 Pita Corral, Sofía


XD

 Orientación

 Naveira Bouza, Mª José
 Vega Ledo, Mª Natalia

XD
Profesora terapéutica

 Tecnoloxía

 

 

 Francés

 Valdivieso Blanco,Patricia

XD

 Relixión

 Soto Novo, José Antonio

XD, Xefe de estudos

 Bioloxía e Xeoloxía

 Cerviño Gómez, Macamen

XD

 

 XD: Xefe/xefa de departamento