Departamento de Orientación

 

Xefa do departamento de Orientación: María José Naveira (Orientadora)

Pedagoxía Terapéutica: Natalia Vega Ledo

 

Videos sobre ciclos formativos de FP 

Guía TI ELiXES! XXVI Xornadas de Orientación Universitaria e Profesional

Información Graos Universidade da Coruña

 

Información probas libres ESO 2018

Información probas libres Bacharelato 2018

Información probas de acceso a ciclos superior de FP 2018

Información probas de acceso a ciclos medios de FP 2018 

 

Blog de orientación con información actualizada: https://orientagalicia.blogspot.com.es/

Información actualizada das probas ABAU

Bacharelato: Adscrición Materias - Ramas de Coñecemento  

Descarga del programa: El Orienta 2017-2018

 

Máis documentación:

Na web http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal está dispoñible a seguinte información:

 • Protocolo de prevención, detección e intervención do risco suicida no ámbito educativo
 • I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020
 • Protocolo de identidade de xénero
 • Protocolo de Protección de datos
 • Orientacións sobre Plan de Convivencia
 • Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020. Informe de diagnose
 • Protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia
 • Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario
 • Protocolo de Atención educativa domiciliaria
 • Protocolo de Urxencias Sanitarias
  • Protocolo de Urxencias Sanitarias e enfermidade crónica
  • Anexos protocolo Urgencias sanitarias y enfermedad crónica 
  • Addenda de Diabete
  • Anexos da Addenda de atención á diabete 
 • Procedemento corrector de condutas