Planificación pedagóxica, Plan de convivencia, Plan de acción titorial, Plan TIC, PEC, PCC, Plan anual

Calendario para as eleccións ao Consello Escolar 2018

 CALENDARIO PARA AS ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2018

Programación xeral anual 2018/2019

Programación xeral anual.

Programacións didácticas dos Departamentos no curso 2018-2019

Programacións didácticas dos Departamentos do IES Carlos Casares para o curso 2018-2019

Proxecto educativo do centro

Novo Proxecto Educativo de Centro

Plan de acción titorial

Distribuir contido