Xefatura de Estudos

100 X 100 de aprobados no curso 2011-2012

Un ano máis tódolos nosos alumnos e alumnas de 2º de bacharelato superaron as probas de acceso á universidade. Noraboa.

LIBROS DE TEXTO 2011-2012

Convocatoria de Claustro Odinario e de Comisión Pedagóxica para o vindeiro 17 septembro de 2010

O Director do I.E.S. Carlos Casares convoca un Claustro Ordinario para o vindeiro venres 17  de setembro as 9:30 horas e unha reunión da Comisión Pedagóxica as 9:00 horas coas seguintes ordes do día que se adxuntan.

Consello Escolar ordinario xoves 15 de abril de 2010

15/04/2010 18:00
15/04/2010 20:00
Etc/GMT+1

Convoco Consello Escolar ordinario para o vindeiro xoves día 15 de abril de 2010, ás 18:00 horas coa seguinte orde do día:

1.Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
2.Informe de dirección.
3.Aprobación Proxecto Lector.
4.Presuposto ano 2010.
5.Rogos e prguntas.


Vigo 12 de abril de 2010
O Director.

Carlos Bartolomé Herranz

Comisión Pedagóxica xoves 15 de abril de 2010

15/04/2010 16:30
15/04/2010 18:00
Etc/GMT+1