Xefatura de Estudos

Claustro ordinario: 15 de marzo de 2012 ás 19:00 horas

15/03/2012 19:00
15/03/2012 21:00
Etc/GMT+1

Convoco claustro ordinario para o xoves día 15 de marzo de 2012 ás 19:00 horas (despois das avaliacións de 2º de bacharelato), coa seguinte orde do día:

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
  2. Informe de dirección.
  3. Resultados da primeira avaliación.
  4. Normas de convivencia (achegamos proxecto visto na Comisión de Coordinación Pedagóxica).
  5. Rogos e preguntas.

Vigo 6 de marzo de 2012.

O Director.

ATENCIÓN: Novo horario dende o curso 2011-2012

Segundo a decisión do Consello escolar do IES Carlos Casares modifícanse as horas de entrada e saída do centro:

Pola Mañá:

8.40 entrada

14.20 saída

A tarde do lúns mantén o mesmo horario:

16.50 entrada

100 X 100 de aprobados no curso 2011-2012

Un ano máis tódolos nosos alumnos e alumnas de 2º de bacharelato superaron as probas de acceso á universidade. Noraboa.

LIBROS DE TEXTO 2011-2012

Convocatoria de Claustro Odinario e de Comisión Pedagóxica para o vindeiro 17 septembro de 2010

O Director do I.E.S. Carlos Casares convoca un Claustro Ordinario para o vindeiro venres 17  de setembro as 9:30 horas e unha reunión da Comisión Pedagóxica as 9:00 horas coas seguintes ordes do día que se adxuntan.

Consello Escolar ordinario xoves 15 de abril de 2010

15/04/2010 18:00
15/04/2010 20:00
Etc/GMT+1

Convoco Consello Escolar ordinario para o vindeiro xoves día 15 de abril de 2010, ás 18:00 horas coa seguinte orde do día:

1.Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
2.Informe de dirección.
3.Aprobación Proxecto Lector.
4.Presuposto ano 2010.
5.Rogos e prguntas.


Vigo 12 de abril de 2010
O Director.

Carlos Bartolomé Herranz

Comisión Pedagóxica xoves 15 de abril de 2010

15/04/2010 16:30
15/04/2010 18:00
Etc/GMT+1