Usuario: Acceso

Apuntes/Exercicios:

♣ Mira o modelo de exame, criterios de corrección, probas doutras convocatorias (en Mapa web > PAU LOE > Exames e solucións), da materia "Economía da empresa" na SELECTIVIDADE.

♣ Fai tests, exercicios, exames, e mira noticias de ECONOMíA e ECONOMíA DA EMPRESA nos seguintes enlaces: 

ECOMUR / COMPARTIENDO CONOCIMIENTO

Programa da Unesco para "INICIATIVA EMPRENDEDORA"

2º Bac. Economía da Empresa: "Cómo crear y hacer funcionar una empresa". Casos prácticos

Crucigramas de Economía / Economía de Galicia

♣ Practica cos exercicios dos ficheiros adxuntos; neles atoparás apuntes e exercicios de profundización ou repaso. A dinámica destes exercicios é a seguinte: en clase entréganse fotocopias gratuítas ó alumnado; transcurridas 1 ou 2 semanas publícanse as solucións. O alumnado que non dispoña de internet, pode facer as consultas nos ordenadores da BIBLIOTECA do Centro. Para calquer dúbida, consultar á Profesora.

Os  ficheiros adxuntos  pertencen ás materias de:

Economía 1º bacharelato: "ECO 1"

Economía da empresa 2º bacharelato: "ECO 2"

AdxuntoTamaño
ECO2 PRODUCTIVIDADE.doc125 KB
ECO 2 Custos e produtivadade.doc364 KB

Volver arriba