Usuario: Acceso

Enlaces web de interese:

→Crise financeira actual: vídeo  / O mapa mundi da actual crise 

→Mapa mundi interactivo:  evolución da débeda pública

→Obxetivos da ONU para o desenvolvemento / →Vídeos: obxetivos de desenvolvemento do milenio / →Vídeo: desenvolvemento humano

Microcréditos e Nobel da Paz /Vídeo: Muhammad Yunus 

Desenvolvemento sostible e Nobel da Paz

O diñeiro: Banco de España / Banco Central Europeo

Educación financeira: depósitos bancarios, inversións, préstamos

Finanzas para todos: Banco de España e CNMV

Educación emprendedora: microcréditos, empresarias

Calculadora para préstamos

Oficina Española de Patentes e Marcas/Xogo: patentes e marcas

Mulleres e inventos

Unión Europea / España e a economia sostible

Cooperativismo e autoemprego / Autoemprego

Educación Cívico-Tributaria: Axencia Tributaria

Datos macroeconómicos: IGE>portal educativo 

Economía familiar: educación financeira

Mulleres e inventos

Agencia Tributaria>tributos estatais: calendario do contribuínte

Xunta de Galicia>Consellería de Facenda: tributos autonómicos

Concello de Vigo: tributos

Concello de Vigo: información económica/ ¿Onde van os nosos impostos?

Observatorio das condicións de traballo: accidentes de traballo

Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no traballo>Guías técnicas

Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no taballo>Fichas e guías prácticas

Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no traballo>vídeos

Claves para ler unha nómina

Instituto Galego de Consumo

Lingua Galega e empresa / Documentos de xestión empresarial en Galego

Páxina con todo tipo de recursos para Economía/Empresa

Xogo: MacDonald´s vídeo game

Revista Emprendedores

 

Volver arriba