Novas instrucións para validar as materias das Ensinanzas Profesionais de Música e Danza

Publicouse no DOGA a nova orde que regula as validacións entre as materias da ESO e o Bacharelato con materias das Ensinanzas Profesionais de Musica e Danza. Podedes acceder a información e os formularios  no Menu de Alumnado, validacións.