Calendario para as eleccións ao Consello Escolar 2018

 CALENDARIO PARA AS ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2018

 • 26 outubro claustro para informar da apertura do proceso electoral.
 • 30 outubro Consello escolar para informar da apertura do proceso electoral e facer o sorteo da Xunta electoral.
 • 5 de novembro: Constitución da Xunta electoral ás 12, 20 e aprobación do calendario de actuacións.
 • 5 novembro aviso por todas as aulas da convocatoria de eleccións.
 • 5 de novembro circular ás familias sobre as eleccións.
 • 6 de novembro claustro para explicar o proceso. 

           Publicación nos taboleiros de anuncios:

           a) Das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos.

           b) Dos correspondentes censos electorais

 • 7 ao 16 de novembro presentación de candidaturas
 • 16 de novembro Claustro ás 10, 20
 • 16 de novembro 2ª reunión da Xunta electoral ás 12, 20

           - Admisión, proclamación e publicación de candidaturas.

           - Aprobación dos censos electorais e de modelo de papeletas, sobres...
           - Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais.

 • 17 a 25 de novembro Campaña electoral.
 • 26 de novembro. Votacións:

           - Pais- nais: de 14 a 14, 30 e desde as 16, 30 ás 19 horas
           - Persoal de administración e servicios: de 12 a 13 horas e de 16, 30 a 19 .
           - Profesorado: nos dous recreos da mañá.
           - Alumnado: desde as 8, 40 ata as 12, 40. 

 •  28 de novembro Última reunión da Xunta electoral ás 12,20

           Proclamación e publicación de candidatos electos.

           Traslado das actas das mesas electorais ao titular da delegación provincial.