Minerais e Rochas

Poster feito coa axuda dos alumnos de 1º ESO. Enlace