Novo enderezo e números de teléfono e fax

Comunicamos o novo enderezo do centro:

                  Avda. Ponte 102 C.P. 36215 VIGO

                  (Apdo. de correos 3009 C.P. 36205)

e os novos números: Teléfonos: 886120429 / 886120430  Fax: 886120431

A páxina web do centro xa está migrada ao dominio edu.xunta.gal

A partir de agora a dirección de acceso á mesma terá o formato www.edu.xunta.gal/centros/iescarloscasares, é dicir, só cambia o 'es' por 'gal'. Ademáis, de xeito temporal, os accesos a través da dirección
www.edu.xunta.es/centros/iescarloscasares continuarán operativos, para que non deixen de funcionar os enlaces ás webs dos centros desde os buscadores de Internet, favoritos dos usuarios, etc.

O equipo directivo