Proceso de admisión do alumnado para o curso 2019-20

Comunicamos que o prazo de presentación de solicitudes é do 1 ao 20 de marzo.

Os centros adscritos ó Centro son: CEIP SANTA MARIÑA DA BECERREIRA, CEIP CHANS, CEIP CARBALLAL-CABRAL e CEIP IGREXA-CANDEAN

Información do proceso e solicitude electrónica: Proceso Admisión 2019-20

Área de influencia: mapa IES Carlos Casares

 

MOI IMPORTANTE:

- Adxuntar padrón conxunto (por si fose preciso baremar)

- Familia monoparental. Enténdese por familia monoparental a composta por un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal e os fillos ou fillas menores ao seu cargo, sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento.

     Adxuntar certificación de recoñecemento da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia ou pola autoridade competente doutras administracións públicas. Debe ser solicitada ao seguinte servizo:

     Dirección Xeral de Familia e dinamización demográfica

     Subdirección Xeral de Política familiar

     Servizo de protección de menores

     San Caetano s/n. Santiago de Compostela

     Teléfono:881999011     email: proteccionmenores@xunta.gal

 

AS VACANTES PARA O CURSO 2019/2020

1º ESO                    22 + 9NEE 

2º ESO                     2

3º ESO                    0

4º ESO                    2

1º BACHARELATO     40

2º BACHARELATO     12

 

Este centro non fará uso do  criterio complementario.

Se queren facer algunha consulta ou visitar o centro, chamen ao número 886 120 429 ou 886 120 430

Saúdos

O Equipo Directivo