Usuario: Acceso

Exames e calendario de setembro 2014

 (Máis abaixo tes unha versión para imprimir)

EXAMES SETEMBRO 2014

 

1º ESO

 

 

8:40-10:05

10:05-11:30

11:30-12:55

12:55-14:25

16:30-18:00

18:00-19:30

Luns 1

Ciencias Sociais

Ciencias da Natureza

Educación Plástica e Visual

2ª Lingua extranxeira-Francés

 

 

 

Martes 2

Matemáticas

Lingua Galega

Lingua Castelá

Lingua Extranxeira- Inglés

Relixión católica

Educación Física

 

 

2ºESO

 

 

8:40-10:05

10:05-11:30

11:30-12:55

12:55-14:25

16:30-18:00

18:00-19:30

Luns 1

Ciencias Sociais

Pendentes CC.SS.1º

 

Ciencias da Natureza

Pendentes CC.NN.1º

Tecnoloxía

Pendentes E.P.e.V. 1º

2ª Lingua Extr.-Francés

Pendentes Francés 1º

 

Música

Martes 2

Matemáticas

Pendentes Matem.1º

Lingua Galega

Pendentes Galego 1º

Lingua Castelá

Pendentes L.Cas 1º

Lingua Extr.-Inglés

Pendentes Inglés 1º

 

Educación Cidadanía

Educación Física

Pendente Ed.Fis. 1º

 

3ºESO

 

 

8:40-10:05

10:05-11:30

11:30-12:55

12:55-14:25

16:30-18:00

18:00-19:30

Luns 1

Ciencia Sociais

Pendentes CC.SS. 2º

Bioloxía-Xeoloxía

Pendentes CC.NN.2º

 

Pendentes Música 2º

Física e Química

 

Ámbito Científico

2ªLingua Extranxeira-Francés

Pendentes Francés 2º

Taller II.EE.

Cultura Clásica

Tecnoloxía

Pendentes Tecnoloxía 2º

Música

Martes 2

Matemáticas

Pendentes Matem. 2º

Lingua Galega

Pendentes Galego 2º

 

Ámbito Lingüístico

Lingua Castelá

Pendentes L. Cas. 2º

Lingua Extranxeira Inglés

Pendentes Inglés 2º

Educación Plástica e Visual

Pendentes E.P.e V. 1º

Educación Física

Pendentes Ed.Fis. 2º

 

 

4ºESO

 

 

8:40-10:05

10:05-11:30

11:30-12:55

12:55-14:25

16:30-18:00

18:00-19:30

Luns 1

Ciencia Sociais

Pendentes CC.SS. 3º

 

Ámbito Científico

 

Bioloxía e Xeoloxía

Pendentes Bio-Xeo 3º

 

Tecnoloxía

Pendentes Tec. 3º

Física e Química

Pendentes Fis-Qui 3º

2ª Lingua Extranxeira-Francés

Pendentes Francés 3º

Pendentes Cultura Clásica 3º

Latín

Pendentes de Taller II.EE.

Informática

Música

Martes 2

Matemáticas

Pendentes Matemáticas 3º

Lingua Galega

Pendentes Galego 3º

Lingua Castelá

Pendentes L. Cas. 3º

 

Ámbito Lingüístico

Lingua Extranxeira-Inglés

Pendentes Inglés 3º

Educación Plástica e Visual

Pendentes E.P.eV. 1º-3º

 

Ética

Educación Física

Pendentes Ed.Fis. 3º

 

 

1ºBACH

 

 

8:40-10:05

10:05-11:30

11:30-12:55

12:55-14:25

16:30-18:00

18:00-19:30

Luns 1

Historia do Mundo Contemporáneo

Física e Química

 

Lingua Castelá

Lingua Galega

Ciencias para o Mundo Contemporáneo

T.I.C.

2ª Lingua Extranxeira- Francés

 

Música

Martes 2

Matemáticas I

Matemáticas Aplicadas as CC.SS.

Grego

Bioloxía e Xeoloxía

Latín

Tecnoloxía

Debuxo Técnico

Economía

Lingua Extranxeira-Inglés

 

Filosofía

Educación Física

 

 

2ºBACH

  

 

8:40-10:05

10:05-11:30

11:30-12:55

12:55-14:25

16:30-18:00

18:00-19:30

Luns 1

Historia

Lingua Galega

 

Historia da Arte

Química

 

Economía

 

Latín II

Xeografía

 

Tecnoloxía I, Pendente 1º

 

Lingua Castelá, Pendente 1º

 

Economía, Pendente 1º

Ciencias da Terra

 

Tecnoloxía Industrial II

 

Literatura Universal

 

 

 

 

Martes 2

Lingua Extranxeira-Inglés

Física

 

Bioloxía

 

Grego II

 

Lingua Castelá

 

Matemáticas I, Pendente 1º

Matemáticas II

 

Matemáticas Aplicadas as CC.SS.

 

Latín I, Pendente 1º

 

Lingua Galega, Pendente 1º

 

 

 

 

 

 

 

Filosofía

 


 

 

CALENDARIO SETEMBRO 2014

 

Luns 1

Exames

Martes 2

Exames

Mércores 3

Avaliacións

Entrega de notas de 2º BACH.

Xoves 4

Entrega de notas : 10h.

Comeza o prazo de reclamacións.

Venres 5

Fin do prazo de reclamacións

Asinado de actas

Mércores 10

Fin de prazo de matrícula extraordinaria

Claustro

Luns 15

Comezo do curso (á espera da publicación do calendario escolar 2014-15)

Último día para a entrega das programacións didácticas

18, 19 e 20

Selectividade (á espera da publicación do calendario escolar 2014-15)

 

 

 

 

 Versión para imprimir: descarga os seguintes arquivos en formato PDF.

 

 

AdxuntoTamaño
exames_setembro 2014.pdf52.57 KB
calendario-avaliacions setembro 2014.pdf44.39 KB

Volver arriba