Calendario Curso 2015-16

Mes

Día

Evento

Outubro

12

Día da Festa Nacional de España

30

Día do Ensino

Novembro

2

Festa laboral propia da Comunidade Autónoma de Galicia

Decembro

1

1ª AVALIACIÓN 2º BACHARELATO

7

Día de libre disposición do Centro

8

Día da Inmaculada Concepción

16 e 17

1ª AVALICIÓN ESO E 1º BACHARELATO

21 a 31

Vacacións de Nadal

Xaneiro

1 a 6

Vacacións de Nadal

Febreiro

8, 9, 10

Vacacións de Entroido

 

Marzo

1

2ª AVALIACIÓN 2º BACHARELATO

16 e 17

2º AVALICIÓN ESO E 1º BACHARELATO

21 a 28

Vacacións de Semana Santa

Maio

16

Día de libre disposición do Centro

17

Día das Letras Galegas

25

3ª AVALIACIÓN 2º BACHARELATO (pendente datas PAU)

Xuño

22

Remate das clases

22 e 23

3ª AVALICIÓN ESO E 1º BACHARELATO

Orde do 8 de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2015/16, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.