Exercicios de formulación e nomenclatura de oxoácidos/oxisales para 4º ESO

Exercicios de formulación e nomenclatura de oxoácidos e oxisales (inclúe sales ácidas).