Pendentes de Física e Química de 1º BACHARELATO e da ESO

O Departamento de Física e Química propón as seguintes datas para facer as probas para a recuperación da Física e Química de 2º ESO e 3º ESO:

 • 1º Exame: xoves 15 de novembro de 2018 as 10.20 h no laboratorio de Física.
 • 2º Exame: xoves 14 de febreiro de 2019 as 10.20 h no laboratorio de Física.
 • Exame final: xoves 30 de maio de 2019 as 10.20 h no laboratorio de Física.

 

O Departamento de Física e Química propón as seguintes datas para facer as probas para a recuperación da Física e Química de 1º de Bacharelato:

 • Examen de Química: 29 de novembro, xoves as 8.40 h na aula de 2ºF.
  • Contidos para o repaso:
   • Tema 1: A Materia.
   • Tema 2. Formulación e nomenclatura inorgánicas.
   • Tema 3: Reaccións químicas.
   • Tema 4: Termoquímica.
   • Tema 5: Química do carbono
 • Examen de Física: 13 de decembro, xoves as 8.40 h na aula de 2ºF.
  • Contidos para o repaso:
   • Tema 6: Cinemática
   • Tema 7: Dinámica.
   • Tema 8: Enerxía.
 • Examen final de toda a materia: 10 de xaneiro de 2019, xoves as 8.40 h na aula de 2ºF
 • Examen final de toda a materia: 25 de abril de 2019, xoves as 8.40 h na aula de 2ºF.
 • Importante: un alumno que aprobe os dous primeiros exames non necesita presentarse ao final.

Os contidos dos exames son os mesmos que os do ano pasado. Son os explicados no curso 2017-2018 polo profesor desta materia.