Contratación do servizo de cafetería

 

Compartimos a instrución 7/2017, do 30 de maio de 2017, pola que se establecen as condicións para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería para o curso 2017-2018

 

Instrución 7/2017