Atividades para os días sen aulas / Activités pour les jours sans cours

 

Para os días sen aulas, este curso 2020-21, o Dpto de Francés utilizará a plataforma Classroom de G Suite.

O alumnado atopará alì as actividades realizadas na súa ausencia así como as posibles probas de avaliación, se fose necesario.