ENTREGA DE VALES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL (FONDO DE LIBROS)

As familias beneficiarias das axudas do fondo de libros para o curso 2019/2020 (SÓ EN CASO DE QUE O ALUMNADO APROBARA TODAS AS MATERIAS EN XUÑO) PODEN RECOLLER OS VALES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL NA SECRETARÍA DO CENTRO OS DÍAS MÉRCORES. 4 DE SETEMBRO OU MARTES, 10 DE SETEMBRO EN HORARIO DE OFICINA (9:00-14:00). De non facelo así, tamén os poderán recoller a partir do 16 de setembro no mesmo lugar e horario.

EN TODO CASO, A ENTREGA DO VALE SÓ SE FARÁ AO SOLICITANTE DA AXUDA (PAI, NAI OU TITOR LEGAL) OU AO ALUMNO/A QUE TRAIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DO SOLICITANTE.