ENTREGA DE NOTAS DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO:

Xoves 5 de setembro de 2019 ás 10 horas nas aulas respectivas.