Plan Mellora

VISITA DA DIRECTORA XERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Este xoves recibimos a visita da Directora Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández Novoa que estivo acompañada polas compañeiras da Asesoría de Bibliotecas Escolares e polo noso inspector. Nesta visita o equipo de voluntarias da biblioteca foron presentando os diversos usos e espazos para a continuación facerlle unha entrevista para Radio EmBrión. 

Un pracer poder presentarlles a nova renovada biblioteca e un orgullo de equipo de voluntariado que temos!

Enlace á nova

PLAN MELLORA. Actuacións curso 2008-2009

- NO ARQUIVO ADXUNTO (ao final do artigo), pódese consultar a MEMORIA DE ACTIVIDADES do Curso 2008-2009 -


 

O Plan Mellora de Bibliotecas escolares é un programa que desenvolve a Consellería de Educación a través da Dirección Xeral de Innovación Educativa coa fin de favorecer a calidade da ensinanza, dotalas de máis e mellores medios cara a fomentar a lectura e a que o alumnado acceda á información e a outros recursos para a aprendizaxe das distintas materias.

Neste segundo ano de participación no programa, a biblioteca do centro presenta a seguinte planificación de actividades, que presentamos de xeito xeral e tamén divididas cronoloxicamente por trimestres.

Actuacións ao longo do curso

 • Expurgo nas distintas seccións

 • Renovar o fondo de literatura xuvenil que estea deteriorado

 • Ampliación da sección de banda deseñada

 • Ampliación e difusión da sección multimedia

 • Dotación específica para os departamentos de Tecnoloxía, Música e Debuxo

 

Actuacións no 1º trimestre

Xestión técnica

 • Expurgo, renovación e reorganización do fondo

 • Renovación dos carteis de sinalización

 • Petición aos departamentos de suxestións de compras

Formación de usuarios

 • Visitas guiadas do alumnado do 1º nivel de ESO para a presentación de fondos e servizos

 • Promoción dos recursos que ofrece a web do centro

Educación documental

 • Sesións de busca de información e uso de recursos bibliográficos

 • Propostas de traballos destinados á utilización dos recursos da biblioteca

Promoción do libro e da lectura

 • Traballos con literatura de tradición oral

 • Creación dun club de lectura

 

Actuacións no 2º trimestre

Xestión técnica

 • Ampliación dos equipos informáticos

 • Configurar as computadoras para poder imprimir os traballos do alumnado na conserxería

 • Reorganizar os fondos que se expurgaron nuns andeis no despacho de alumnos

 • Reorganizar o fondo utilizando os novos andeis e expositores

 • Comprar, rexistrar e catalogar o material que solicitaron os departamentos

Dinamización

 • Promoción dos recursos que ofrece a web do centro

 • Creación dun punto de lectura na entrada

 • Visitas de escritores, ilustradores e conferenciantes

 • Exposicións temáticas

 • Promoción da videoteca

 • Actividades relacionadas coa obra de Vidal Bolaño

 • Colaboracións para o monográfico sobre teatro e Vidal Bolaño

Educación documental

 • Rotas literarias

 • Cine documental relacionado coa historia, as ciencias medioambientais, a relixión, ...

 • Propostas de traballos, en distintas materias, destinados á utilización dos recursos da biblioteca

Promoción do libro e da lectura

 • Propostas para o club de lectura

 • Dinamizar O Recuncho do lector con orientacións lectoras desde a web do centro


NO ARQUIVO ADXUNTO, pódese consultar a MEMORIA DE ACTIVIDADES do Curso 2008-2009

O PLAN MELLORA

O Plan Mellora de Bibliotecas escolares é un programa que desenvolve a Consellería de Educación a través da Dirección Xeral de Innovación Educativa coa fin de favorecer a calidade da ensinanza, dotalas de máis e mellores medios cara a fomentar a lectura e a que o alumnado acceda á información e a outros recursos para a aprendizaxe das distintas materias.

No curso pasado o equipo encargado da biblioteca, coa aprobación do claustro e do consello escolar, presenta un proxecto para poder acollerse a este programa a partir do curso 2007-2008 e segundo a Orde do 5 de setembro de 2007 (DOG 12-09-07) o noso foi un dos 60 centros seleccionados.

Os principais obxectivos do proxecto que se presenta, seguindo as recomendacións da LOE, son fomentar o hábito lector entre o alumnado e garantir a adquisición das competencias e habilidades mínimas que lles permitan utilizar a información. Deste xeito a biblioteca escolar está concibida como un espazo educativo ao servizo dos procesos de ensino e aprendizaxe, un centro de recursos da información que pon á súa disposición os fondos documentais existentes no centro en soporte impreso, audiovisual, multimedia ou electrónico.

Consonte a estes obxectivos as principais actuacións a desenvolver no proxecto son:

1º.- Xestión técnica: catalogación e ordenación do fondo co programa de xestión bibliográfica Proxecto Meiga a disposición do usuario nesta web e no portal http://www.opacmeiga.rbgalicia.org .

2º.- Formación de usuarios: estratexias para que o alumnado saiba utilizar a información que hai na biblioteca.

3º.- Educación documental ou alfabetización informacional: adquisición de habilidades e procedementos para o acceso á información e o seu tratamento (busca e organización da información e uso de documentos).

4º.- Promoción do libro e da lectura: entendida nun senso amplo, a lectura para aprender, para buscar un dato, para elaborar u traballo, pero tamén a lectura como gozo do texto literario.

Como contabamos comezar o curso no novo edificio para o apartado de Xestión técnica, tiñamos programado no primeiro trimestre o traslado, revisión e expurgo do fondo; a análise do novo espazo para facer unha distribución que optimice os recursos e o deseño e reorganización do mesmo.

Estas actuacións, dado o retraso que leva o obra, non se poderán realizar ata o segundo trimestre. Así mesmo posponse as adquisición de novos materias propostas polos distintos departamentos.

Actuacións no 1º trimestre

1_Formación de usuarios

· Visitas guiadas a todos os grupos para a presentación de fondos e servizos.

· Elaboración dunha guía de recursos destinada tanto ao alumnado como ao profesorado con listaxes de materiais dos distintos departamentos.

· Promoción dos recursos que ofrece a web do centro.

2_Educación documental

· Sesións onde porán en práctica, en distintas materias, técnicas de busca e uso de recursos.

· Concursos destinados á utilización dos recursos da biblioteca.

3_Promoción do libro e da lectura

."Un libro fai biblioteca" actividade que proporá ao alumnado participar na ampliación do fondo

Actuacións no 2º trimestre

1_ Traslado ao novo centro

Na semana do 15 ao 21 de xaneiro produciuse o traslado ao novo edificio en Pedrouzos

1.1_ Xestión técnica e organización

• Traslado, revisión e expurgo dos fondos.

• Analizar e estudar o novo espazo para facer unha distribución do mesmo que posibilite optimizar recursos.

• Reorganizar os fondos nos andeis.

• Rotulación dos mesmos.

• Ampliar o número de postos de lectura en sala.

• Creación da sección audiovisuais e multimedia.

• Informe das necesidades de ampliación e renovación.

• Petición aos distintos departamentos de suxestións de compra, tanto de material documental como multimedia.

• Centrarse nos libros de literatura en lingua galega e castelá, atendendo aos criterios de idade e materias para a literatura, de acordo cos patróns seguidos na opac-web do proxecto Meiga.

1.2_ Dinamización

• Sinalización dos camiños da biblioteca

• Campaña de carteis e folletos para publicitar o proxecto

2_ Formación de usuarios

• Coñecer o sistema de clasificación da biblioteca así como os apartados para os diferentes temas e as divisións por idades.

• Descubrir a función dos catálogos

• Manexar os catálogos da biblioteca

• Interpretar rexistros e fichas catalográficas

3_ Educación documental

• Xogos de busca literaria

• Cine documental relacionado coa historia, as ciencias medioambientais, a relixión, …

4_ Promoción do libro e da lectura

• “O libro viaxeiro”, libros de viaxes e trabalos sobre o mesmo.

• Recuncho de lectura: orientacións lectoras desde a web do centro.

Distribuir contido